Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Актуарні розрахунки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ

Стабілізаційний резерв ( СР) є грошова оцінка зобов'язань страховика, пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі утворення від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика, або в разі перевищення коефіцієнта відбулися збитків над його середнім значенням.

Принцип формування і використання СР дещо відрізняється від інших технічних резервів. Це пов'язано з тим, що він формується не за рахунок страхувальників, а за рахунок коштів самого страховика.

Так само як і всі інші методи розрахунку страхових резервів, СР розраховується окремо по кожній облікової групи (див. Табл. 4.2).

Правила формування та використання стабілізаційного резерву залежать від того, до якої сукупності облікових груп відносяться договори страхування (перестрахування, співстрахування) розглянутої окремої облікової групи [1] .

За обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14 і 15 стабілізаційний резерв розраховується в обов'язковому порядку на випадок освіти від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика.

Перед розрахунком стабілізаційного резерву розраховують фінансовий результат, який визначається на основі отриманих страхових брутто-премій з урахуванням участі перестрахувальників, повернення премій страхувальників, страхових виплат, витрат по веденню страхових операцій і витрат по врегулюванню збитків, винагород, танто і т.п., резервів РНП, РЕУ і рину, тобто враховуються всі фінансові потоки страхової компанії.

При цьому:

  • • якщо за підсумками звітного періоду фінансовий результат за обліковою групі виявляється позитивним, то СР збільшується (поповнюється) за рахунок отриманого прибутку. Відрахування в СР становлять 60% від суми перевищення доходів над витратами (прибутку). При цьому відрахування не повинні перевищувати граничного розміру СР: 250% за обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14 і 15; 150% але облікової групі 12 від суми річної страхової брутто-премії за обліковою групі, максимальної за 10 років, що передує звітній даті;
  • • якщо за підсумками звітного періоду фінансовий результат за обліковою групі виявляється негативним, то СР зменшується (використовується) на суму отриманого збитку;
  • • якщо за підсумками звітного періоду за обліковою групі фінансовий результат дорівнює нулю, то СР не змінюється, а його величина переходить залишком в наступний звітний період;
  • • якщо до початку звітного періоду по обліковій групі фінансовий результат не розраховували або якщо в результаті розрахунків він приймає негативне значення, то на початок звітного періоду СР приймається рівним нулю.

За обліковими групами 1-5, 8, 9, 11, 13 і 16-19 страховик може розраховувати стабілізаційний резерв в разі, якщо за обліковою групі є істотні відхилення коефіцієнта відбулися збитків від його середнього значення.

Коефіцієнт відбулися збитків розраховується як відношення суми проведених в звітному періоді страхових виплат але страховими випадками, які сталися в цьому періоді, резерву заявлених, але не врегульованих збитків та резерву відбулися, але не заявлених збитків, розрахованих за збитками, які сталися в цьому звітному періоді, до розміру заробленої страхової премії за цей же період:

де - страхові виплати за збитками, які сталися у звітному періоді по г-й облікової групи; - резерв заявлених, але не врегульованих збитків звітного періоду по г -й облікової групи; - резерв що відбулися, але не заявлених збитків звітного періоду по г-й облікової групи; - зароблена страхова премія звітного періоду по г-й облікової групи.

При цьому відхилення коефіцієнта відбулися збитків за обліковою групі вважається істотним, якщо несмещенная оцінка середньоквадратичного відхилення значень коефіцієнта відбулися збитків перевищує 10% від середньої величини коефіцієнта відбулися збитків:

або, що те ж саме, - коефіцієнт варіації коефіцієнта відбулися збитків перевищує 10%:

де несмещенная оцінка середньоквадратичного відхилення значень коефіцієнта відбулися збитків; середній коефіцієнт відбулися збитків; М - число розглянутих фінансових років.

і розраховуються на підставі даних за всі попередні фінансові роки, але не більше ніж за 15 років.

По суті СР за обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14 і 15 є перейменованим використовувалися раніше резервом катастроф, а за обліковими групами 1-5, 8, 9, 11, 13 і 16-19 - резервом коливань збитковості.

За обліковими групами 13.1 і 15.1 стабілізаційний резерв розраховується в обов'язковому порядку прямо передбачених Правилах методами.

За облікової групі 13.2 стабілізаційний резерв не формується.

  • [1] Алтинніковим І. В., Яковлєв М. К. Указ. соч.
 
<<   ЗМІСТ   >>