Повна версія

Головна arrow Географія arrow Літологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛИНИСТІ ПОРОДИ

До глинистих відносяться породи, складені частками розміром менш 0,01 мм. Головними породообразующими мінералами є каолініт, гідрослюд, монтморилоніт і змішано-шарові освіти.

Умови залягання глинистих порід досить різноманітні. Це прошарки, лінзи різної потужності і протяжності.

Виділяється два основних генетичних типу глинистих порід - хемогенние і уламкові.

Хемогенние глинисті породи формуються в результаті хімічного вивітрювання кристалічних порід. Це глинисті утворення древніх і сучасних кор вивітрювання, сучасних і викопних грунтів. Характер глин залежить від клімату і складу материнських порід (рис. 47). У гумідного кліматі при вивітрюванні гранитоидних порід формуються каолінітові глини, а при вивітрюванні силікатних порід основного складу - хлорит-монтморилонітові глини.

Хемогенние глини

Мал. 47. Хемогенние глини

Уламкові глини (рис. 48) утворюються в результаті руйнування і перевідкладення кори вивітрювання, а також осадових порід більш давнього віку. Освіта уламкових глин відбувається в континентальній і морської ситуаціях.

Уламкові глини

Мал. 48. Уламкові глини

У стадію діагенеза відбувається поступова втрата вільної води, що призводить до ущільнення осаду, зменшення пористості; утворюються конкреції піриту (рис. 49, а ), сідеріта, гіпсу, оксидів і гідроксидів заліза.

При катагенез відбувається перетворення глинистих порід під впливом підвищених температури і тиску за участю порових розчинів. Утворюються ущільнені глини і аргіліти (рис. 49, б).

У метагенез в глинистих породах пористість різко зменшується до 1%, утворюються сланцеватие аргіліти (рис. 49, в), глинисті сланці.

Вторинні зміни глинистих порід

Мал. 49. Вторинні зміни глинистих порід: а - конкреції піриту: б - аргиллит бітумінозний; в - Сланцеватая аргиллит

За ступенем ущільнення глинисті породи утворюють ряд: глини - ущільнені глини - аргіліти - сланцеватие аргіліти - глинисті сланці. У цьому ряду тільки глини і ущільнені глини володіють пластичністю, яка визначається здатністю тонкодісперних глинистих мінералів адсорбувати воду. У зв'язку з цим названі глинисті породи володіють надійними екранують властивостями.

ГЛИНОЗЕМИСТІ (АЛЮМІНІСТИЕ) ПОРОДИ

Алюміністие осадові породи являють собою скупчення оксидів і гідроксидів алюмінію (глинозему). Зміст оксидів алюмінію коливається в широких межах, складаючи переважно 30-50%. Значне місце в алюміністих породах займають домішки, серед яких основними є оксиди заліза (10-15%), а також каолініт і уламкові мінерали - кварц, польові шпати та ін.

Найголовнішими алюміністимі осадовими породами є латерити і боксити.

Латерити - яскраво забарвлені, переважно коричневато- червоні, рідше сірувато-рожеві породи (рис. 50, а). Забарвлення порід визначається наявністю в них заліза в окисної формі.

Латерити представляють собою сучасну кору вивітрювання порід, багатих алюмосиликатами, що утворилася в умовах жаркого змінно-вологого клімату.

Боксити - так само, як і латерити, мають коричнево-червоне, розоватокрасную, оранжево-червоне забарвлення за рахунок оксидів заліза і алюмінію.

Залишкові (псевдомофние) боксити представляють собою викопну кору вивітрювання (рис. 50, б).

Глиноземисті породи

Мал. 50. Глиноземисті породи: а - фрагменти латерітов; б - бокситний глина: в - боксит осадовий з бобової структурою

Осадові боксити утворюються в результаті перевідкладення латеритної кори вивітрювання. Для них характерна наявність бобових і оолітових структур (рис. 50, в).

2.4.4. залізисті породи

До групи залізистих порід об'єднуються природні утворення осадового походження, що відрізняються високим вмістом заліза. Головними представниками порід цієї групи є бурі залізняки, сідеріти і лептохлоріти.

Бурі залізняки представляють собою природну суміш гідроксиду заліза (гетиту, гідрогетіта, лимонита і ін.). Забарвлення порід бура, червонувато-бура, оранжево-жовта. Зовні це пухкі, пористі, кавернозні або щільні масивні освіти, нерідко оолітових або бобової структури (рис. 51, я, б). У континентальних (озерних, болотних) і морських умовах утворюються окисні руди.

Бурі залізняки утворюються також в результаті окислення сідеріта і сульфідів заліза ( "залізна капелюх") (рис. 51, в). Крім того, вони можуть формуватися за рахунок вивітрювання будь-яких залізовмісних порід. Так утворюються окислені руди.

Сідерітових породи складаються в основному з сідеріта, але містять і значну кількість домішок - уламки кварцу, глинистий матеріал, обвуглений рослинний детрит, іноді дрібні залишки фауни. При виході на поверхню породи набувають бурий колір внаслідок окислення (рис. 51, г).

Формуються вони в болотах і торфовищах, річкових і дельтових опадах в відновної, застійної обстановці.

Лептохлорітовие (шамозітовие) породи складаються в основному алюмосилікатом закису заліза - шамозітом зі значною домішкою

глинистого матеріалу, карбонатів, оксидів заліза. Забарвлення порід сірувато-зелена, зеленувато-темно-сіра (рис. 51, д). Утворюються ці породи в застійної відновної середовищі в лагунно-заливних умовах, болотах і заплавних ділянках дельтових областей.

Залізисті породи

Мал. 51. Залізисті породи: а - ооліти оксидів заліза; б - бобовіни гематиту; в - продукт окислення сульфідного родовища ( "залізна капелюх"); г - сидерит окислений з рослинними залишками; д - лептохлоріт

 
<<   ЗМІСТ   >>