Повна версія

Головна arrow Географія arrow Геологія. Прогнозування та пошук родовищ корисних копалин

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ГЛИБИННОМУ ГЕОЛОГІЧНОМУ КАРТУВАННІ (ГГК)

Глибинне геологічне картування виконується в масштабах 1: 50000- 1: 25000 на територіях з похованим складчастим фундаментом, або при наявності продуктивної товщі всередині покривного чохла, або з глибокозалягаючі перспективними горизонтами в рудних зонах і полях. ГГК зазвичай спеціалізоване на певне коло корисних копалин. Головним завданням його є виявлення ділянок, перспективних на певний тип корисних копалин, а також визначення ймовірності знаходження промислового родовища на кожному з таких ділянок до наміченої глибини [П.А. Литвин та ін., 1988 г.]. Після проведення ГГК по кожному з виявлених перспективних ділянок розробляються рекомендації для подальших пошуків і встановлюється черговість опоіскованія. Враховується отримана оцінка ймовірності виявлення родовища. У практиці ГГК виникає необхідність вибіркової оцінки виявлених в процесі ГГК або раніше відомих проявів корисних копалин, або завірення геофізичних і геохімічних аномалій, імовірно пов'язаних з рудними тілами. При цьому дається орієнтовна оцінка кількості і якості корисних копалин. Прогнозні ресурси підраховуються за категоріями P2 і Р1. Висока вартість пошукових робіт (за рахунок буріння колонкових свердловин) на закритих територіях і, отже, висока ціна помилки прогнозу обумовлює високі вимоги до точності і достовірності прогнозу при ГГК.

Особливостями кількісних методів прогнозування при ГГК є:

> Необхідність оцінки ймовірності знаходження родовища замість звичайної ранжування обстежених ділянок але ступеня їх відносної перспективності;

> Необхідність використання алгоритмів, що дозволяють здійснити автоматизований прогноз при змінному наборі ознак.

У завдання прогнозних робіт ГГК входить вивчення пошукових критеріїв та ознак на оруденение промислового типу. Різноманіття районів дво- триярусного будови, що розрізняються умовами ведення прогнозно-пошукових робіт, не дозволяє рекомендувати єдину універсальну методику. Але для досить ефективного прогнозування можна сформулювати такі загальні принципи.

  • 1. На етапі випереджальних досліджень в комплекс методів треба включати такі геофізичні, геохімічні дослідження, які дозволяють досить ефективно локалізувати рудоперспектівние ділянки в конкретних геологічних ситуаціях. Завданням робіт є виявлення і оконтурювання можливих рудних зон і рудних полів.
  • 2. На другому етапі ГГК (польові геофізичні та бурові роботи) на виявлених перспективних площах більш детально, ніж на решті території, картуються елементи геологічної будови, що мають прогнозне значення. Для цього виконуються додаткові геолого-геофізичні, геохімічні та бурові роботи. Такий комплекс досліджень дозволяє вирішувати наступні завдання: уточнити перспективи знаходження руд на площах, виділених на етапі випереджальних досліджень; на площах, перспективність яких підтверджена; виділити конкретні ділянки з передбачуваними родовищами.
  • 3. Попередня оцінка виявлених проявів корисних копалин, перевірка геофізичних, геохімічних аномалій, імовірно пов'язаних з тілами корисних копалин. Оцінюваний об'єкт розкривається однією свердловиною або одним буровим профілем, що дозволяє оцінити якість корисних копалин. Розміри і форма об'єкта визначаються за геофізичними даними. Іноді при ГГК виконуються глибинні літогеохіміческіе дослідження по керну колонкових свердловин.

Ключовим питанням, від якого залежить ефективність прогнозно-пошукових робіт при ГГК, є набір раціональних методів досліджень на всіх етапах ГГК. Для вирішення цього завдання на етапі випереджальних робіт необхідно розробити прогнозні критерії для рудних зон, рудних полів, родовищ, які використовували б ці критерії найбільш ефективно. Аналіз і вибір прогнозних критеріїв істотно полегшується, коли на стадії проектування ГГК геолог має статистичними моделями шуканих об'єктів - статистичною моделлю рудного поля. Це сприяє правильному вибору комплексу методів досліджень на випереджальному етапі і статистичною моделлю родовища для вибору комплексу методів на другому етапі ГГК [Моделювання ..., 2008].

 
<<   ЗМІСТ   >>