Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Політична журналістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОЛОГІЯ ВИБОРУ АУДИТОРІЄЮ ДЖЕРЕЛА ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ідеальна модель взаємодії ЗМІ з своїм споживачем передбачає збіг бажаної і реальної аудиторії. Щоб максимально наблизитися до такої моделі, необхідно знати психологічні особливості та мотиви вибору читачем даного ЗМІ.

Політична комунікація покликана враховувати найвимогливіші запити окремого споживача масової аудиторії і пропонувати різні джерела політичної інформації. Політична журналістика - це громадська сила, яка може і бачити, і руйнувати: об'єднувати аудиторію па національних або космополітичних ідеях, робити її індиферентної в період виборчих кампаній, емоційно підігрівати сенсацією або, навпаки, звертати увагу на гострі проблеми сучасності. Масова політична комунікація залучає громадян до процесів політичного творчості, співпраці зі ЗМІ (зворотний зв'язок, коментарі, голосування, чати), в пошук оптимальних шляхів вирішення виникаючих в суспільстві питань.

Взаємодія з аудиторією вимагає наявності певних качеств- характеристик політичного комунікатора: знання своїх споживачів, можливості каналу комунікації, вміння робити акцент на актуальні інформаційні параметри, прогноз поведінкових алгоритмів аудиторії. Психолого-соціальні характеристики аудиторії ЗМІ різноманітні: це і біографічна інформація, і інтерес до процесів прийняття політичних рішень, і демографічні дані (стать, вік, національність, релігія, доходи, переваги), і уявлення аудиторії про шляхи розвитку суспільства, та ін. Знання цих характеристик і спостереження дозволяють судити про мотиви вибору споживачем ЗМІ того чи іншого джерела інформації. Мотиваційний фактор особливо важливий для аудиторії в області політичної журналістики.

За мотив, який розглядається в психології як спонукання, потреба, мета, намір, властивості особистості, приймається якийсь один конкретний психологічний феномен. Л. Н. Леонтьєв вважає, що мотив є безпосереднім предметом діяльності, тим, що надає останній певну спрямованість. На його думку, мотив може бути і ідеальним, і цілком речовим, як даними в сприйнятті, так і існуючим в уяві, в думки [1] . Мотив завжди обумовлений потребою. Не буває діяльності без мотиву, а невмотивована діяльність - це діяльність, не позбавлена мотиву, а з суб'єктивно і об'єктивно прихованим мотивом.

Людина робить свій вибір на користь конкретного джерела інформації з багатьох причин, в тому числі і психологічним, заснованим на мотивах. Дослідники поділяють психологічні чинники на дві групи [2] .

1. Соціально-психологічні (фонові) фактори. Як правило, фонові фактори характеризують все суспільство, пояснюючи схожість і відмінність територіальних, регіональних спільнот. Дані фактори діють стійко, змінюються рідше, ніж інші, і важливі для розробки стратегічної програми комунікації будь-якого ЗМІ, особливо коли мова йде про відділи політики, суспільного життя і т.п.

Фонові фактори різноманітні за своєю природою. Названі вони так тому, що виступають фоном формування особистості в даному співтоваристві. До їх числа відносяться менталітет населення і ставлення до життєвих ідеалах, патріотизм, способи задоволення своїх потреб, про державність і влади; традиції, звичаї, стереотипи соціальних очікувань і орієнтації; масова психологія, характерна для населення країни, регіону, населеного пункту, групи; панівні громадські думки, настрої, прагнення; ставлення населення до тим, що відбувається в країні радикальних процесів і змін і т.п.

2. Психологічно значимі фактори. До цієї групи належать громадська і політична життя країни, регіону, міста, населеного пункту, соціальної групи; стан економіки і рівень життя населення; діяльність органів держави і муніципального місцевого самоврядування; міцність (хиткість) інституту сім'ї; стан системи освіти і науки; вся система роботи з населенням; діяльність ЗМІ, яка визначає загальний морально-психологічний клімат життя населення і т.п.

Психологічні чинники вибору каналу політичного інформування часто ґрунтуються і на тих стереотипах, які побутують в даному суспільстві. Можна сказати, що мотиви культурних традицій, звичаїв, міфів є об'єктивними і усвідомленими результатами формування переваг у виборі. Однак, оскільки стереотипи діють на кордоні свідомого і несвідомого, стереотипний вибір того, що читати чи дивитися, часто відбувається несвідомо ( "порадили", "все слухають", "це класно", "зараз все це обговорюють").

У політичних комунікаціях велика частина аудиторії має обмежений доступ до фактів, або інформація, призначена для пояснення ситуації, ще більше заплутує реципієнта (виборчі кампанії, кризові ситуації, значні політичні події в житті країни і ін.). У зв'язку з цим люди в своєму виборі часто орієнтуються на стереотипи суспільства, оскільки вважають їх перевіреними ( "все читають" Аргументи і факти "," Комсомольську правду "," Московський комсомолець "" і ін.). Читач, глянувши на фотографію в газеті з написом "злочинець", спочатку сприймає дві-три характерні деталі: низький лоб, шрам на обличчі, скошений погляд і т.д. У своїй свідомості він поділяє людей на хороших і поганих, оскільки в природі людини закладено прагнення до класифікації. Те ж саме може відбуватися і у виборі медіа ( "цей канал говорить тільки правду", "та газета все бреше", "тут одна реклама").

Важливу роль при виборі джерела політичної інформації грає загальний рівень політичної культури в країні. До російським

особливостям дослідники традиційно відносять наступне: а) прагнення до уніфікації; б) однаковість у всіх сферах життя; в) неприязнь до тих, хто протистоїть більшості [3] . Характерні також віра в майбутнє і надія на краще життя. Судячи з рейтингів, мають успіх такі передачі і рубрики, як "Територія успіху", "Як стати щасливим"; агітаційні гасла типу "Прийде час, і ми станемо жити краще" сприймаються як програма життя.

Серед підходів до вивчення мотивів вибору джерела політичної інформації одним з найпродуктивніших є типологічний - виділення певних типів аудиторії за психологічними параметрами. Даний підхід дозволяє виділити в загальному списку характеристик ознаки аудиторії, що мають відношення до її інформаційними запитами та задоволенню потреби в політичних знаннях. Можна виділити чотири типи аудиторії-.

  • 1) універсальна, що не виражає бажання відбирати важливі для себе проблеми, яка не володіє здатністю відбору головного і другорядного в інформаційному потоці, в рівній мірі цікавиться всієї тематикою видання або групи ЗМІ, що проглядає новини по інерції, стереотипно;
  • 2) апатична, головні якості якої - пасивність, відсутність градацій і переваг у виборі новин, каналів, ЗМІ, байдужість до яскравих журналістських лідерам;
  • 3) вузьконаправлена, активно реагує на одну проблему, на певне коло питань, як правило, зачіпає інтереси незначної частини населення;
  • 4) аудиторія "гарячих проблем", що виявляється у всіх сферах комунікації; її активність збільшується при обговоренні проблем, які зачіпають інтереси всього населення і кожної людини окремо; іноді така аудиторія стає активною в силу об'єднання навколо сенсації, негативної події; тоді точки обговорення можуть бути штучно створеними для залучення уваги, в тому числі і зусиллями ЗМІ.

Таким чином, причини і мотиви вибору конкретного джерела політичної інформації різноманітні і вимагають вивчення. Однак журналістові слід враховувати і ще один факт: навіть якщо аудиторія і канал "знайшли один одного", інформаційний потік сприймається даною групою споживачів не однаково. Аналіз функціонування російських ЗМІ показує, що більша частина аудиторії не розуміє цілей і мотивів джерела інформації. За даними досліджень соціологічних центрів, регулярно проводили вивчення аудиторії ЗМІ і реклами, чверть споживачів адекватно сприймають інформацію; 25-30% сприймають її лише частково, такий же відсоток споживачів з неадекватним сприйняттям, а 5-7% аудиторії - це нечутливий тип.

У XXI ст. аудиторія політичних ЗМІ відрізняється новими психологічними рисами: мережеве мислення, висока швидкість споживання інформації, компетентність в політичних подіях. Така аудиторія пред'являє до діяльності ЗМІ підвищені вимоги.

  • [1] Леонтьєв А. Н. Вибрані психологічні твори. М., 1983. С. 153.
  • [2] Див .: Мамонтова С. Н. Прикладна юридична психологія. М., 2002; Прикладна юридична психологія / під ред. А. М. Столяренко. М., 2000..
  • [3] Галумов Е. А., кашлю Ю. Б. Інформація та РК в міжнародних відносинах. М., 2003.
 
<<   ЗМІСТ   >>