Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Політична журналістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСВІТЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Освітлення в ЗМІ виборів і референдумів, як і ці кампанії в цілому, регулюється сукупністю великої кількості нормативних правових актів. Процедура прямого волевиявлення громадян має багаторівневий характер, відповідно до політичним устроєм держави. У зв'язку з цим до числа документів входять федеральні закони і супроводжуючі їх підзаконні акти (наприклад, інструкції Центральної виборчої комісії), регіональні закони і відповідні підзаконні акти, нормативні акти місцевого самоврядування. Для кожної гілки влади (обласна дума, губернатор, глава місцевої адміністрації і ін.) І території (країна, республіка, область, автономний округ і ін.) Має силу свій набір нормативних документів. Так, поряд з Федеральним законом від 22 лютого 2014 р № 20-ФЗ "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" діють Федеральний закон від 10 січня 2003 № 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації", закони суб'єктів РФ про вибори органів влади і т.п. Всі вони містять норми, що визначають порядок передвиборчої агітації та висвітлення в пресі виборів або референдуму, однак знаходяться в субординационной залежності не тільки від Конституції РФ, а й від базового для даної сфери життя Федерального закону від 12 червня 2002 № 67-ФЗ "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації ", який містить загальні для будь-якої виборчої ситуації положення. У зв'язку з цим в подальшому викладі використовується саме цей нормативний правовий акт.

Відповідно до досліджуваної темою регулювання поведінки учасників виборчої кампанії не розглядається, оскільки преса не належить до їх числа. Основну увагу слід приділити питанням, з якими стикаються журналісти при висвітленні кампанії. Однак і це коло норм великий настільки, що необхідно обмежитися лише центральними положеннями. Бажаючі познайомитися з деталями можуть самостійно вчитатися в оригінальні тексти законів або скористатися численними довідниками, путівниками, коментарями для журналістів [1] .

Термінологія Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" відрізняється від професійно звичної в редакціях лексики. Діяльність ЗМІ (точніше, переважна її частина) охоплюється поняттям "інформаційне забезпечення виборів і референдумів", яке, згідно зі ст. 44, включає в себе інформування виборців, учасників референдуму, а також агітацію і сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності виборів і референдумів. Засобам масової інформації, так само як і органам державної влади і місцевого самоврядування, виборчим комісіям, дозволено займатися тільки інформуванням. Право ж на агітацію надано громадянам і громадським об'єднанням. Відповідно до ст. 48 передвиборною агітацією визнаються наступні дії:

 • а) заклики голосувати за кандидата, списки кандидатів або проти нього (них);
 • б) вираз переваги якомусь кандидату, виборчому об'єднанню, зокрема вказівка на те, за якого кандидата, список кандидатів, виборче об'єднання буде голосувати виборець;
 • в) опис можливих наслідків у разі, якщо гот чи інший кандидат буде чи не буде обраний, той чи інший список кандидатів буде чи не буде допущений до розподілу депутатських мандатів;
 • г) поширення інформації, в якій явно переважають відомості про будь-якому кандидатові, виборчому об'єднанні в поєднанні з позитивними або негативними коментарями;
 • д) поширення інформації про діяльність кандидата, не пов'язаної з його професійною діяльністю або виконанням ним своїх службових обов'язків;
 • е) діяльність, що сприяє створенню позитивного чи негативного ставлення виборців до кандидата, виборчому об'єднанню, висунув кандидата.

Для агітації зареєстрованим кандидатам і виборчим об'єднанням, котрі зареєстрували списки кандидатів, надається безкоштовне, а також платне ефірний час на каналах державних і муніципальних організацій телерадіомовлення. Редакції державних і муніципальних періодичних друкованих видань, які розповсюджуються на території, на якій проводяться вибори, зобов'язані в такому ж порядку виділяти площі для агітаційних матеріалів. При цьому час і площа надаються на рівних умовах, а публікація агітаційних матеріалів не повинна супроводжуватися редакційними коментарями в якій би то не було формі. Недержавні ЗМІ вправі відмовитися від надання часу або площі для передвиборної агітації, а й вони підкоряються загальній вимозі рівності умов для всіх кандидатів.

Під державними організаціями телерадіомовлення і державними періодичними друкованими виданнями розуміються такі ЗМІ, засновниками яких є державні органи і організації, і (або) яким за рік до виборів опинялася державна підтримка, і (або) в статутному капіталі яких є частка Російської Федерації або суб'єкта РФ. Подібним чином визначається статус муніципальних ЗМІ, тут встановлюються їх зв'язку з органами місцевого самоврядування та муніципальними організаціями.

Журналіст розглядається не як приватна особа, що виражає своє громадянське думку, а як особлива посадова фігура. Про це побічно свідчить особливе становище розглянутого Федерального закону, яке закріплене в ст. 45 і на яке фахівці нс часто звертають увагу: журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск ЗМІ, які брали участь в діяльності з інформаційного забезпечення виборів, референдуму, не можуть бути з ініціативи адміністрації звільнено або без їх згоди переведені на іншу роботу в період даної кампанії і протягом одного року після її закінчення. Виняток становлять випадки, коли на них було накладено відповідно до трудового законодавства стягнення, не оскаржене в судовому порядку або визнане судом законним і обгрунтованим. У той же час при виконанні службових обов'язків журналіст відмовляється від деяких прав громадянина. Хоча в ст. 45 і кажуть про те, що діяльність організацій, які здійснюють випуск ЗМІ, але інформування здійснюється вільно, згідно зі ст. 40 на співробітників накладається цілий ряд обмежень.

1. Кандидати, які є посадовими особами, журналістами, іншими творчими працівниками організацій, що здійснюють випуск ЗМІ, при проведенні своєї виборчої кампанії не має права використовувати переваги свого посадового або службового становища.

Під використанням переваг посадового або службового становища, зокрема, слід розуміти доступ (забезпечення доступу) до державних і муніципальних ЗМІ з метою збору підписів виборців, ведення передвиборної агітації.

 • 2. Зареєстровані кандидати, які працюють в організаціях, що здійснюють випуск ЗМІ, на час їх участі у виборах звільняються від виконання посадових або службових обов'язків.
 • 3. Посадовим особам, журналістам, іншим творчим працівникам організацій, що здійснюють випуск ЗМІ, якщо зазначені особи є кандидатами або їх довіреними особами, довіреними особами або уповноваженими представниками виборчих об'єднань, забороняється брати участь у висвітленні виборчої кампанії через ЗМІ.

Список обмежень не вичерпується наведеним фрагментом розглянутого Федерального закону, про що буде сказано нижче.

Слід зазначити, що ЗМІ причетні до інформування в двох своїх іпостасях: їх використовують інші "дійові особи" кампанії і вони самі виробляють і транслюють інформацію.

Ініціатива використання ЗМІ належить, здебільшого, виборчим комісіям - від Центральної до муніципальних. Їм доручено інформувати громадськість про хід підготовки та проведення кампанії, терміни і порядок дій, про виборче законодавство РФ, про кандидатів, виборчих об'єднаннях і блоках. Передбачається, що комісії використовують в цих цілях ЗМІ. Наприклад, рішення про призначення і терміни проведення виборів підлягає офіційному опублікуванню в ЗМІ відповідно до ст. 10 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Комісії займаються і розподілом безкоштовного ефірного часу та площі в друкованих виданнях для проведення агітації між кандидатами, групами учасників референдуму і т.п. Особи та об'єднання, яким дозволено займатися агітацією, також використовують ЗМІ, коли запитують і витрачають їх ефірний час і площі.

Власна діяльність ЗМІ щодо інформування жорстко регламентована. Так, в ст. 45 коментованого Федерального закону, зокрема, сказано:

 • 1. Зміст інформаційних матеріалів, що розміщуються в ЗМІ, має бути об'єктивним, достовірним, не повинно порушувати рівність кандидатів, виборчих об'єднань.
 • 2. В інформаційних теле- і радіопрограмах, публікаціях в періодичних друкованих виданнях повідомлення про проведення передвиборних заходів повинні бути виключно окремим інформаційним блоком, без коментарів. У них не повинно віддаватися перевага якого б то не було кандидата, виборчому об'єднанню.

Як видно, тут послідовно проводиться політика мінімізації впливу преси на результат голосування. По суті справи, журналіст має мало можливостей висловлювати свою думку і судження про хід кампанії та поведінці її учасників. У цих умовах особливо гостро постає питання про кваліфікацію політичних репортерів: вони повинні готувати захоплюючі для аудиторії матеріали (це професійна вимога не відміняється ні за яких обставин), але недолік точних фактів і вміння побудувати текст можна компенсувати емоційністю, фантазіями, версіями і т.п . Додамо, що особистісна компонента стає мізерно малою, коли преса публікує агітаційні матеріали. Кандидати, виборчі об'єднання, ініціативні групи самостійно визначають зміст, форми і методи своєї агітації, самостійно проводять її, а також має право залучати для її проведення інших осіб. Редакції тільки виділяють для цього свої ресурси - ефірний час або площу. На телебаченні і радіо не менше половини загального обсягу безкоштовного ефірного часу має бути надано для спільного проведення дискусій, круглих столів, інших спільних агітаційних заходів. Але журналісти, яких запрошують в якості ведучих дискусій, фактично лише передають слово чергового виступаючого.

Мабуть, у редакцій є єдиний легальний спосіб вплинути на результат голосування - через публікацію опитувань общественною думки , яка розглядається як різновид інформування. Спостерігачам відомо, що об'єктивність позиції ЗМІ при розміщенні таких матеріалів часто буває ілюзорною (як, втім, і об'єктивність позиції соціологів), оскільки при бажанні неважко підібрати "правильні" цифри. Щоб усунути ефект тенденційності, законодавець вимагає при оприлюдненні точно вказувати параметри дослідження, а також особа, яка замовила проведення опитування і сплатила його публікацію. Згідно ст. 46 розглянутого Федерального закону за п'ять днів до дня голосування забороняється опублікування результатів опитувань, прогнозів та інших досліджень, в тому числі їх розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування.

Законодавство містить ряд заборон на утримання публікованих матеріалів. Не допускається зловживання свободою масової інформації в формах, визначених законодавством РФ (заклики до насильницького захоплення влади, пропаганда війни, порушення соціальної ненависті і ворожнечі і т.п.). Однак є і специфічні норми, в яких відображена політична і психологічна напруженість конкуренції. Діючі правила настільки конкретні і значимі для редакцій і кожного учасника, що їх слід точно запам'ятати. Так, згідно зі ст. 56 "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" ЗМІ в разі оприлюднення ними агітаційних та інформаційних матеріалів (в тому числі що містять достовірну інформацію), здатних завдати шкоди честі, гідності або ділової репутації кандидата, виборчого об'єднання, зобов'язані надати відповідному кандидату, виборчому об'єднанню можливість до закінчення агітаційного періоду безкоштовно оприлюднити спростування чи інше роз'яснення на захист своїх честі, до стоінства або ділової репутації. Для спростування ефірний час має бути надано в той же час доби, в яке була оприлюднена первинна інформація, і його обсяг не повинен бути менше, ніж обсяг ефірного часу первинною інформацією. При опублікуванні спростування у пресі його текст повинен бути набраний тим же шрифтом, поміщений на тому ж місці шпальти і за обсягом повинен бути не менше, ніж спростовуваний текст. Однак ці вимоги не поширюються на випадки розміщення агітаційних матеріалів, представлених зареєстрованими кандидатами, виборчими об'єднаннями при використанні ними безкоштовного і платного ефірного часу, і друкованої площі.

У разі порушення організацією телерадіомовлення, редакцій періодичного друкованого видання порядку проведення передвиборної агітації відповідна комісія зобов'язана звернутися в правоохоронні органи, суд, орган виконавчої влади, який здійснює функції та контролю і нагляду у сфері масових комунікацій, з поданням про припинення протиправної агітаційної діяльності, вилучення незаконних агітаційних матеріалів і притягнення організації телерадіомовлення, редакції періодичного друкованого видання, їх посадових их осіб, інших осіб до відповідальності.

Законодавець робить єдиний виняток із загального правила нейтральності преси - для недержавних періодичних друкованих видань, заснованих кандидатами, виборчими об'єднаннями чи громадянами, які входять до ініціативної групи з проведення референдуму. Такі газети, журнали, бюлетені, залишаючись формально ЗМІ, в той же час по суті цілком є агітаційними матеріалами. У зв'язку з цим на них не поширюється вимога не віддавати перевагу будь-якому кандидату, об'єднанню або групі шляхом зміни тиражу і періодичності виходу видань. Вони також не зобов'язані надавати "чужому" кандидату можливість безкоштовно опублікувати

спростування чи інше роз'яснення на захист його честі, гідності або ділової репутації у відповідь па свої колишні публікації. Не будуть сидіти вони і вводити єдині умови оплати друкованої площі для всіх зареєстрованих політичних суперників.

Журналістський статус подібної продукції не визначається однозначно. З одного боку, до журналістики не належать політична реклама (а саме вона, але закону, представлена у виданнях такого сорту) і "замовні" публікації. З іншого боку, не буде наївним припущення про те, що в "виборних" газетах співпрацюють щирі прихильники ідей своєї партії, аж ніяк не надходило істиною в ім'я кон'юнктурного успіху. Їх твори з повною підставою можуть бути зараховані до політичній журналістиці та публіцистиці, причому іноді найвищого якісного рівня.

Нам залишилося розглянути нормативну сторону роботи з джерелами інформації про вибори та референдум. Що стосується партій , які висувають своїх кандидатів, то вони, в силу положень ст. 48 аналізованого Федерального закону, зобов'язані не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування опублікувати свою передвиборну програму хоча б в одному державному або муніципальному періодичному друкованому виданні, а також в Інтернеті. Здається, що саме програми становлять найбільший інтерес для журналістського аналізу, оскільки між ними, власне, і повинен робити свій вибір виборець. Втім, кандидати і партії самі наступально пропагують свої ідеї та погляди - в цьому і полягає зміст їх агітаційної діяльності. Крім того, відкритою є інформація про виборчі фонди кандидатів, блоків і т.п.

У ст. 30 передбачений комплекс заходів для забезпечення гласності в діяльності комісій , рішення яких, безпосередньо пов'язані з підготовкою і проведенням кампанії, публікуються, передаються в ЗМІ або доводяться до відома громадськості іншим шляхом. Представники ЗМІ мають доступ до першоджерел інформації завдяки таким наданих їм прав:

 • а) бути присутнім на засіданнях комісій;
 • б) знайомитися з протоколом дільничної комісії про підсумки голосування, а також з протоколами інших комісій про підсумки голосування, про результати виборів, отримувати від відповідної комісії копії зазначених протоколів та доданих до них документів;
 • в) бути присутнім на агітаційних заходах, висвітлювати їх проведення;
 • г) перебувати в приміщенні для голосування в день голосування, в дні дострокового голосування, а також виробляти фото- і відеозйомку.

Необхідно уточнити, що представник ЗМІ - це особа, яка має редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його повноваження представника організації, що здійснює випуск ЗМІ, тобто фактично будь-кореспондент.

Чи не такі широкі повноваження і обов'язки органів державної влади і місцевого самоврядування, які не мають права інформувати виборців про кандидатів, виборчих об'єднаннях і блоках. значить,

журналістам не слід звертатися до них із запитаннями такого властивості. Відносини з приватними особами спеціально не регламентуються: повідомлення даних про себе і своїй думці є особистою справою громадянина. Кореспонденти мають право розпитувати його і про намір голосувати, і про переваги, і про те, за кого він віддачі свій бюлетень. Правда, робити це треба в такій формі, щоб не заслужити звинувачень в цілеспрямованої передвиборної агітації. Необхідно також пам'ятати, що під час перебування журналістів на виборчій дільниці не допускається спостереження за самим актом голосування. Воно є таємним, виключає можливість будь-якого контролю волевиявлення громадянина.

 • [1] Див., Наїр .: Путівник по інформаційному праву: в 3 т. / Під ред. Г. Ю. Арапової. Воронеж, 2010. Т. 3; Участь ЗМІ у виборчих кампаніях / авт.-упоряд. Г. Ю. Арапова, С. І. Кузеванова, М. Л. Дідівських. М., 2007..
 
<<   ЗМІСТ   >>