Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Дошкільна педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЗВИТКОМ ДІТЕЙ

Планування педагогічної діяльності

Н еобходимо планування. Планування є важливою частиною організації педагогічного процесу в дитячому закладі. Воно необхідне для узгодження діяльності педагогів, розподілу їх функцій та обов'язків. З його допомогою педагог здійснює підготовку до реалізації освітньої програми: визначає педагогічні завдання, розподіляючи їх у часі; намічає, коли і які слід провести заходи; продумує, як організувати середу, які підібрати матеріали, посібники та іграшки. Аналіз реалізації плану роботи дозволяє виявити причинно-наслідкові зв'язки своєї діяльності з її результатами, визначити умови, що забезпечують успіх, і недоліки в роботі.

Плани повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Це допомагає структурувати програму, координувати спільні зусилля педагогів і батьків, передбачати раціональне витрачання бюджету та ін ..

Види планування . Оскільки за допомогою планування вибудовується стратегія роботи дитячого закладу, воно повинно бути довгостроковим і короткостроковим.

В рамках довгострокового колектив педагогів визначає цілі та завдання роботи на кілька років вперед і на майбутній навчальний рік відповідно до освітньої концепції дитячого закладу; педагоги обговорюють, як потрібно підготуватися до прийому дітей на початку року, як залучити до спільної роботи батьків і інші установи (педагогічний коледж або інститут, поліклініку або медико-консультаційний центр, спортивний комплекс, центр дитячої творчості, театр, музей ляльок та ін.) .

Довгострокове планування дозволяє намітити основні етапи роботи відповідно до тих змін віковими можливостями і потребами дітей. У міру їх дорослішання змінюються ігри та заняття, спрямовані на їх розвиток, що вимагає завчасної підготовки, підвищення кваліфікації педагогів, створення нових методичних розробок, оснащення групового приміщення, спортивного залу, ділянки новим обладнанням. Іноді необхідні зміни в матеріально-технічному оснащенні всього дитячого закладу: виділити приміщення для ізостудії, фізіотерапевтичного кабінету, зимового саду та ін. Довгострокове планування дозволяє скласти кошторис на придбання необхідного обладнання, матеріалів і іграшок, розподілити завдання по їх виготовленню між педагогами та батьками.

Короткострокове планування проводиться щотижня і щодня. Воно включає розклад заходів та занять в групі і підгрупах.

При плануванні занять педагоги визначають відразу тему і методи навчання. В одних випадках це буде практична діяльність дітей (наприклад, ігри з піском і водою), в інших - робота з наочними посібниками (розгляд ілюстрацій). Слід уникати перевантаження дітей інформацією - вона не повинна бути занадто великою і абстрактної, дотримуватися балансу між активними і спокійними заняттями, організованим і вільним часом дітей.

В рамках короткострокового планування педагоги обговорюють інтереси і потреби кожної дитини, відзначають його успіхи, визначають цілі для нього і всієї групи, вибудовують роботу з урахуванням результатів спостережень вихователів, на основі яких можна намітити кілька цілей навчання для кожної дитини. Наприклад, для одного це може бути навчання навичкам домовлятися з однолітками під час гри і розвиток дрібної моторики, для іншого - використання в грі предметів-заступників і прилучення до образотворчої діяльності. Вони обмірковують, які організувати гри, бесіди і заняття, вирішують, які зміни слід провести в групі, в розстановці іграшок тощо. У щоденний план занять повинно бути включено одне індивідуальне заняття як мінімум для двох дітей. Таким чином, не менше десяти дітей зможуть брати участь хоча б в одному індивідуальному занятті в тиждень.

Члени колективу розподіляють між собою обов'язки і виконання завдань на наступний тиждень і поточний день. Домовляються, хто підготує інсценування казки з ляльковими персонажами, хто організовує ігри з піском і водою; хто подзвонить батькам дитини, хто проведе батьківські збори. У плані враховуються дні народження дітей, свята, спільні заходи з батьками.

Короткострокове планування передбачає складання розпорядку дня , який розробляється з урахуванням віку дітей, кількості вихованців у групі, рівня їх розвитку та індивідуальних потреб, а також побажань батьків, графіка їх роботи. При складанні розпорядку дня також слід враховувати сезонність (осінньо-зимовий і весняно-літній періоди), кліматичні і погодні умови. Щоб врахувати всі ці фактори, розпорядок дня повинен бути гнучким і збалансованим; це дозволить проводити загальні процедури навіть тоді, коли в силу якихось обставин графік порушується. Наприклад, в гарну погоду провести додаткову прогулянку, в погану замість прогулянки організувати гри в приміщенні. При складанні розпорядку дня важливо дотримуватися балансу між сном і неспанням дітей, рухливими і спокійними видами діяльності.

У групах раннього віку і в різновікових групах дотримання балансу становить особливу проблему, так як потреби дітей на різних вікових етапах різні. Молодші більше сплять і частіше їдять, ніж старші, у дітей старшого віку велика потреба в руховій активності. Тому якщо в групі перебувають діти різного віку, розпорядок дня може включати кілька режимів.

Час прогулянок встановлюється з урахуванням природно-кліматичних умов. Так, в осінньо-зимовий період прогулянки проводяться рідше і коротше за часом, ніж у весняно-літній. У південних регіонах прогулянки пристосовуються до часу, коли спадає спека.

Основні принципи планування.

Принцип повноти передбачає діяльність педагогів в усіх напрямках розвитку дитини - фізичного, соціально-особистісного, пізнавально-мовного, художньо-естетичного.

Принцип інтеграції тісно пов'язаний з принципом повноти і означає, що рішення кожної педагогічної задачі може бути включено в різні за змістом заняття з образотворчої, музичної, театралізованої, конструктивної діяльності, в гру, в заняття з розвитку мовлення та ін ..

Принцип координації діяльності педагогів вимагає узгодженості в плануванні з метою оптимізації освітнього процесу (досягнення повноти, цілісності, системності програмного змісту). Так, якщо в дитячому закладі працюють фахівці з фізичного виховання, по образотворчої, музичної діяльності, логопеди, кожен з них повинен враховувати в плануванні своєї діяльності зміст і способи його подачі іншими педагогами, в тому числі вихователем, які працюють в групі.

Наприклад, при підготовці до свята логопед на заняттях з розвитку мовлення може організовувати ігри з елементами драматизації, в яких дитина діє і говорить від імені персонажа казки або декламує рядки з вірша. На музичних заняттях можна вирішувати завдання по фізичному розвитку - організовувати рухливі ігри під музику, що сприяють розвитку у дітей рухів. Ігрову діяльність можна збагатити різноманітними сюжетами відповідно до будь-якої тематикою реалізованої програми.

Принцип індивідуалізації в будь-який освітній програмі вимагає особистісного підходу до інтересів дітей. Вихователю слід враховувати їх індивідуальні переваги, не наполягати на обов'язковій участі кожної дитини в тій чи іншій діяльності, виконанні того чи іншого завдання, що неможливо при жорсткому плануванні. Тому воно повинно бути гнучким і варіативним, тобто педагог не повинен жорстко планувати проведення конкретного заняття в певний день і годину, а мати на увазі кілька варіантів розробки теми, реалізації тієї чи іншої педагогічної завдання. Наприклад, він може запланувати кілька завдань на тиждень, підготувати для вирішення кожного з них кілька варіантів ігор. В цьому випадку малюкам надається можливість вибору, і якщо гра їх не зацікавить, можна буде швидко перебудуватися, зацікавити їх іншою грою, рішення наміченого завдання відкласти на більш пізній термін, що дозволить проаналізувати причини відсутності у дітей інтересу до тієї чи іншої гри або заняття, розробити більш відповідний їх варіант.

 
<<   ЗМІСТ   >>