Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Дошкільна педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБИСТІСНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

Особистісно-орієнтована педагогіка висуває особливі вимоги до особистості вихователя. Найважливішими серед них є щирість, позитивне прийняття іншої людини, емпатія, емоційність. Зупинимося на кожному з них.

Щирість. Маленькі діти дуже чутливі до ставлення дорослих, інтуїтивно вгадують недоброзичливість, байдужість. Щирість вихователя проявляється в тому, що він присутній в ситуації спілкування не формально, що його цікавлять думки та переживання дитини, що він відгукується на них правдиво і відкрито.

Позитивне прийняття іншої людини має на увазі позитивне ставлення до дитини без будь-яких умов, наприклад, 4 я люблю тебе тільки тоді, коли ти добре себе ведеш ". На перший погляд це твердження суперечить попереднім принципом, згідно з яким вихователь має щире висловлювати як позитивні, так і негативні емоції. Однак безумовне прийняття дитини відноситься до сприйняття його особистості в цілому, але не виключає і осуду неправильної поведінки. Іншими словами, дорослий може висловлювати йому н е тільки позитивні, але і негативні почуття, але не має права ображати його.

Емпатія - це здатність приймати точку зору іншої людини, його почуття, переживання. Емпатія вимагає вміння слухати дитину, спостерігати, розуміти не тільки його слова, але і те, про що він мовчить або те, чого він навіть не усвідомлює. В ході емпатичних спілкування дорослий вислуховує дитини, говорить про своє розуміння його, розділяє з ним радість, допомагає полегшити засмучення.

Емоційність - якість, особливо необхідне в спілкуванні з маленькими дітьми. Теплота, чуйність, жива міміка, виразна мова дорослого викликають прихильність до нього дітей, народжують відгук, піднесений настрій, сприяють встановленню в групі благополучного клімату. У спілкуванні з таким педагогом дитина набуває власний емоційний досвід.

Педагог як професіонал повинен:

  • • добре знати вікові особливості маленьких дітей, мати уявлення про психологічні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах;
  • • володіти відповідними навичками догляду за дітьми раннього віку;
  • • бути знайомий з сучасними освітніми програмами для дітей раннього віку;
  • • вміти грати з дітьми, знати дитячу художню літературу (казки, вірші, потішки, пісеньки), володіти навичками в різних видах художньо-естетичної діяльності;
  • • володіти культурою спілкування (дотримуватися етичних норм, проявляти коректність під час обговорення з батьками особливостей дитини, бути уважним і доброзичливим у спілкуванні з колегами і т.п.) і мови (вона повинна бути грамотною, служити зразком правильної літературної мови).

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

Неодмінною умовою правильно організованої роботи з дітьми є реалізація вихователями індивідуального підходу до них, що, перш за все, передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини: його характеру, звичок, уподобань, смаку та ін.

Індивідуальний підхід має на увазі також особисту адресність звернень дорослого до дитини. Це має особливе значення, оскільки малюк здатний сприймати звернення дорослих переважно тоді, коли вони адресовані до нього безпосередньо. Потреба в особистісному спілкуванні з дорослими виникає у дитини першою серед інших соціальних потреб і в перші роки життя грає вирішальну роль в його розвитку. Заняття, в ході яких дорослі звертаються не до кожного малюка, а до групи в цілому, менш ефективні. Навіть в тих заняттях, які припускають колективні форми організації (музичні, фізкультурні і ін.), Необхідно індивідуальне звернення, присутність дорослого поруч, погляд в очі, ласкавий дотик.

Наступна особливість роботи з дітьми раннього віку - опора на практичні дії дитини в конкретній ситуації. На цьому етапі розвитку чисто вербальні методи виховання і навчання - інструкції, пояснення правил, заклики до послуху і т.п. - найчастіше виявляються неефективними. Мислення і мова дитини тісно пов'язані з його безпосереднім досвідом, його узагальнення і судження залежать від ступеня оволодіння предметними діями, тому багато абстрактні пояснення і вимоги дорослих можуть бути незрозумілі йому. Ця особливість маленьких дітей пред'являє особливі вимоги до діяльності вихователя, які полягають в тому, що мовне спілкування з дитиною має бути включено в контекст його реальному житті, головне місце в якій займають дії з предметами.

У роботі педагога слід враховувати таку характерну особливість психічної організації маленьких дітей, як безпосередність та емоційність сприйняття навколишнього світу. Вони здатні зосереджувати свою увагу тільки на те, що їм цікаво, що їх захоплює. Тому всі впливи дорослих повинні бути виразними, емоційними і "заразними". Інтерес до діяльності легко передається маляті, коли дорослий сам захоплений нею. Слова вихователя повинні бути не просто включені в контекст реальних дій, але мати яскраву інтонаційну забарвлення, супроводжуватися відповідними жестами, рухами, мімікою. Емоційне залучення дітей в ту чи іншу діяльність, включеність в неї самого вихователя створюють "загальне смислове поле" взаємодії, стимулюють активність кожної дитини.

 
<<   ЗМІСТ   >>