Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ТА ОСНОВНІ ЗАСОБИ У БУДІВНИЦТВІ

У будівництві використовуються найрізноманітніші види ресурсів. Всі ресурси мають певну цінність, яка характеризується як безпосередньо вартістю, так і іншими властивостями (ліквідністю, часом корисного використання, недостатністю, правовими особливостями і т.д.). У тому чи іншому вигляді вартість використаних ресурсів переноситься на вартість продукції. Доцільно виділити інформаційні, трудові, фінансові, енергетичні, трудові, природні, матеріальні, технічні та організаційно-технологічні ресурси.

Види використовуваних ресурсів

Інформаційні ресурси представляють собою комплекс окремих документів або масивів документів, необхідних для створення загальної інформаційної системи компанії. До складу такої системи повинні входити інформаційні ресурси, джерела інформації та користувачі цієї інформації. До інформаційних ресурсів можна віднести наступні сукупності даних:

  • - міжнародне, федеральне, регіональне та місцеве законодавство;
  • - нормативно-технічні та методичні документи;
  • - довідково-інформаційні та статистичні матеріали;
  • - переліки вироблених будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також постачальників;
  • - комерційні дані конкретного підприємства;
  • - проектно-кошторисну документацію по конкретному об'єкту і ін.

Джерелами названої вище інформації можуть бути федеральні і місцеві законодавчі і виконавчі органи, центри по ціноутворенню в будівництві, заводи-виробники, підприємства оптової торгівлі, збутові і посередницькі організації. При цьому передача інформації може відбуватися за допомогою використання інтернет-ресурсів, друкованих видань, видань на компакт-дисках і т.д. Користувачами інформації можуть стати органи виконавчої влади, потенційні замовники будівельної продукції, підрядні організації, інвестори та інші учасники інвестиційного проекту. В період швидкого розвитку комп'ютеризації будівельної галузі та створення нових технологій обробки інформації інформаційні ресурси займають особливе місце при визначенні економічної ефективності галузі.

Трудові ресурси підприємства забезпечують освоєння будівельних технологій, впровадження інноваційних заходів, виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт з високою якістю. Постійний розвиток науки і техніки пред'являє високі вимоги до трудових ресурсів, що використовуються в будівництві. В умовах широкого застосування складної будівельної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, дорогих будівельних матеріалів зростає технічне та економічне значення добре підготовлених фахівців, робітників і службовців. Велике значення має також інженерна та економічна підготовка керівників середньої і вищої ланки будівельних організацій.

Фінансові ресурси відіграють визначальну роль при здійсненні інвестиційного проекту в ринкових умовах. Фінанси, як система економічних відносин, що виникають в процесі формування та використання грошових коштів, забезпечують ведення грошового господарства і здійснення розрахункових операцій.

Сутність фінансів, коло охоплених ними відносин, їх роль в суспільному житті визначається рівнем розвитку виробництва, економічними відносинами, які панують формами власності, банківської та грошової системами країни. До фінансових ресурсів належать грошові кошти, спрямовані на реалізацію проекту. У нервів чергу фінансування здійснюється інвестором, проте певну роль відіграють також фінансові ресурси технічного замовника та підрядників.

Джерела і властивості інвестиційного фінансування детально розглянуті в гл. 8 підручника. Джерелами ж фінансування розвитку будівельних організацій в основному служать власні кошти підприємств: амортизаційний фонд, прибуток, статутний капітал, кошти від реалізації акцій і активів. Можуть також розглядатися позикові і залучені кошти, страхові виплати і т.д.

Природні ресурси - це натуральні компоненти, які можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Розвиток технології значно впливає на використання природних ресурсів. За походженням їх можна класифікувати на вичерпні (мінеральні, паливні, земельні) і поновлювані (водні, біологічні, сонячні та ін.). Раціонального використання та охорони природних ресурсів слід приділяти особливу увагу.

Будівництво прямо споживає порівняно трохи природних ресурсів, за винятком земельних. Однак опосередковано споживання паливних, копалин (рудних і нерудних), водних ресурсів досить значно і вимагає обліку за весь період життєвого циклу об'єктів.

Енергетичні ресурси па будівництві представлені в основному електроенергією і рідким паливом для будівельних машин, у меншій мірі тепловою енергією, паром, стисненим повітрям, зварювальними газами.

Разом з тим, якщо підрахувати витрата енергії на виробництво будівельних матеріалів та виготовлення конструкцій, особливо металу і цементу, будівництво виявиться вельми великим кінцевим споживачем енергетичних ресурсів.

Електрична енергія, теплова енергія та пар є вторинною енергією, виробляються на електростанціях і котельнях з первинної енергії. Первинна енергія є природним ресурсом і може бути вичерпані (вугілля, мазут, природний газ, уран) або відновлюваної (сонячна, вітрова та гідравлічна енергія, штучні діляться ізотопи).

Матеріальні ресурси як сукупність предметів праці будівельників складають по вартості найбільш значущу частину будівельної продукції - як правило, не менше половини. До складу матеріальних ресурсів входять конструкції, вироби, напівфабрикати, комплектуючі деталі і матеріали, призначені для використання в процесі будівельного виробництва.

Наслідком індустріалізації будівництва з'явився перенесення певної частини трудовитрат з будмайданчика па заводи будівельної індустрії, підприємства по виробництву повнозбірних конструкцій і готових до вживання матеріалів. Крім того, зросла якість і спектр поставки будівельних матеріалів. У розряд ресурсів будівництва потрапляють електронні прилади, обладнання, кабельна і трубопровідна продукція з кольорових металів. Все це ще більше підвищує частку матеріальних ресурсів у вартості готових будівельних об'єктів.

Технічні ресурси - це сукупність матеріальних цінностей і коштів виробництва, які беруть участь у виробничому будівельному процесі протягом тривалого часу. При цьому в багатьох виробничих циклах вони зберігають в процесі виробництва свою первісну форму, переносять по частинах свою вартість на продукцію, виконану з їх участю або за участю їх обслуговування.

Організаційно-технологічні ресурси включають в себе організаційно-управлінські структури, економічні відносини, освоєння і запатентовані технології ( "ноу-хау" [1] ), досвід управління та організації. Ці ресурси виконують системну функцію організатора будівельного процесу, оскільки перераховані вище види ресурсів без об'єднання в єдине ціле розрізнені і існують кожен сам по собі. Тому такі ресурси виконують організаційно-технологічні та управлінські функції, які визначені їх становищем в процесі формування рішень. Цінність цих ресурсів не очевидна, проте може бути виражена через поняття "нематеріальних активів".

В цілому, як ми бачимо, ресурси можуть бути розділені на що витрачаються (фінансові, матеріальні, енергетичні, природні) і невитратний (інформаційні, трудові, технічні, організаційно-технологічні). Економіка їх використання істотно різниться.

Витрачаються ресурси в основному характеризуються інтенсивністю, ефективністю, рівномірністю їх витрати, необхідної величиною запасу та вартістю придбання. Невитратний ресурси характеризуються певною продуктивністю, інтенсивністю використання і поповнення, можуть вимагати капітальних вкладень і витрат на своє утримання. Нижче розглянемо характеристики основних видів ресурсів у будівництві.

  • [1] Know-how (англ.) - букв, "знати як".
 
<<   ЗМІСТ   >>