Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Основна перевага статистико-демографічної інформації - її доступність, інформативність, повнота і якість. Збір матеріалів для підготовки аналітичної інформації в багатьох сферах економічного та суспільного життя повинен здійснюватися в режимі моніторингу. Его викликано потребою вироблення системи в зборі та аналізі інформації, що характеризує проблемні ситуації, і тим самим обумовлює необхідність звернення до системи демографічної інформації, яка збирається в режимі моніторингу. Саме оцінка ситуації, яка спирається на комплекс абсолютних і відносних показників, що відслідковуються в динаміці, забезпечує проведення регіональних і тимчасових зіставлень.

Ознайомитися з переліком діючих в Росії форм статистичної звітності та переліком зібраних показників можна на головній сторінці сайту Росстату, в розділі "Метадані та нормативно-довідкова інформація", "Форми федерального статистичного спостереження".

В цілому діюча система статистичного обліку демографічних подій збирає велику інформацію і дозволяє аналізувати широкий спектр проблем життєдіяльності населення конкретного регіону, муніципального освіти. Зокрема, на підставі даних обліку природного і міграційного руху населення можна судити про чисельність дітей у віці до 18 років (по однорічним віковим інтервалам), зокрема народжень (у тому числі у неповнолітніх матерів), шлюбів, розлучень, смертності (в тому числі по причин), чисельності повнолітніх і неповнолітніх мігрантів.

У сучасному інформаційному суспільстві зростає цінність достовірної та репрезентативною інформації. У значній частині випадків при аналізі соціальних, демографічних, економічних і політичних проблем використовуються дані про населення. Удосконалення джерел демографічної інформації відбувається у відповідності до тенденцій розвитку суспільства і сучасних технологій, потребами споживачів інформації.

Значною мірою сучасна система збору даних про демографічні події використовує вибірковий метод - результати вибіркових обстежень про різних демографічних події, становище сімей і домогосподарств, міграційної рухливості населення. Використовуючи в практичній діяльності дані вибіркових обстежень, необхідно звертати увагу на достовірність і репрезентативність даних, які забезпечує дотримання статистичної методології при організації та проведенні дослідження.

Репрезентативність (обгрунтованість) даних обстеження насамперед оцінюється тим, наскільки великою є помилка (похибка) вибірки, тобто наскільки середні показники вибіркової сукупності відхиляються від середніх показників генеральної сукупності.

Точність отриманих результатів буде залежати від обсягу вибіркової сукупності, а також від коливання досліджуваних ознак.

Аналіз ситуації в світовій практиці збору даних свідчить про широкомасштабні зміни національних практик проведення переписів населення, обумовлених в тому числі і зниженням активності населення в багатьох країнах в ході проведення переписів. Посилюється тенденція пошуку нових методів проведення перепису, поєднання її методології з поточним урахуванням населення і вибірковими обстеженнями. Ширше використовуються регістри населення. В європейських країнах створюються регістри будівель і житлових одиниць з метою застосування їх при проведенні вибіркових обстежень. Важливе завдання - створення повного і актуального регістра будівель, що виключає дублювання, з відповідністю між адресою - типом будівлі - домогосподарством - респондентом. Відбувається геокодування будівель, геопривязку житлових будинків з використанням технологій GPS.

На рубежі двох останніх століть цілий ряд держав (причому не тільки економічно розвинені держави) прийшли до усвідомлення об'єктивної необхідності якісної зміни теоретико-методологічних підходів до організації та проведення переписів населення. Традиційні методи обліку, що використовувалися тривалий час, застаріли фізично і морально, а тому не дозволяють збирати демографічну інформацію, відповідну не тільки вимогам управління, але і запитам самого населення (табл. 2.4). У зв'язку з цим окремі країни вже зробили активні практичні кроки в напрямку реалізації національних програм, орієнтованих на широке використання регістрів і вибіркових обстежень, мережі Інтернет і інших технічних засобів (наприклад, планшетних комп'ютерів) в переписах населення. У глобальному аспекті спостерігається досить виражена тенденція до швидкого зростання числа держав, які застосовують Інтернет в переписах населення (якщо в 2000 р таких країн було 4, то в 2010 році - вже понад 30).

Таблиця 2.4

Число країн, що впровадили інновації в розрізі методів перепису в 2010 р (переважно серед країн-членів Європейської економічної зони, ЄЕЗ)

інновації

традиційна

На основі регістрів

комбінова

ванна

всього

Інновації - всього,

од.

28

8

9

45

в тому числі в області збору даних, з них:

од.

14

5

9

28

%

50

63

100

62

Інтернет

од.

9

0

7

16

%

64

0

78

57

портативні комп'ютери

од.

2

0

4

6

%

14

0

44

21

Джерело : дані Конференції європейських статистиків (документ ECE / CES / GE.41 / 2013/14).

З розвитком Інтернету деякі країни почали також застосовувати методи реєстрації, що дозволяють респондентам заповнювати онлайнову версію переписного листа, еквівалентну його друкованій формі. Слід зазначити, що такий метод використовується тільки тими країнами, в яких спостерігається високий рівень поширення інформаційних технологій, включаючи Інтернет, при цьому завжди спільно з більш традиційними методами. Необхідно, однак, також згадати про те, що всі ці альтернативи навряд чи коли-небудь повністю замінять більш традиційні методи реєстрації та що навіть в тих місцях, де в суспільстві спостерігається високий рівень використання інформаційних технологій, від більшості населення не можна в розумних межах очікувати переваги такого методу самоисчисления.

Ряд країн (наприклад, Франція) переходить до ковзної перепису. Змінна перепис являє собою ще один альтернативний підхід до традиційної моделі проведення перепису, при якому застосовується метод безперервного огляду накопичених даних по всій країні за певний період часу замість отримання інформації за станом на будь-який конкретний день. По суті, зростає роль використання регістрів для отримання демографічної інформації.

Окремі країни застосовують комбінований метод, використовуючи реєстрові дані з даними суцільний реєстрації по обраним змінним під час проведення переписів населення. Наприклад, такі країни, як Німеччина, Ізраїль, Іспанія, Польща, Туреччина та Швейцарія, застосовують комбінований метод використання реєстрових даних з даними спеціальної вибірки по обраним змінним при проведенні перепису населення.

Дедалі більше країн, що входять до ЄЕЗ, переходять на методи проведення переписів без збору будь-яких даних на місцях. Для цілей проведення своїх переписів населення та житлового фонду ці країни використовують регістри і повністю відмовляються від переписних листів. Для проведення перепису населення деякі з цих країн "переробили" інформацію, отриману в результаті обстеження трудових ресурсів, в поєднанні з реєстрової інформацією (Бельгія, Ісландія і Нідерланди). Нарешті, деякі країни в ході недавніх переписів використовували лише регістри (Австрія, Данія, Норвегія, Словенія, Фінляндія та Швеція). У всіх країнах, які проводять реєстрову перепис, інформація для перепису житлового фонду була взята повністю з регістрів.

Серед європейських країн можна виділити три основні категорії: країни, які проводять традиційні перепису; країни, які проводять комбіновані перепису; країни, які проводять реєстрові перепису. Реєстрові перепису стають все більш популярними на півночі Європи, а комбіновані перепису найчастіше проводяться в Центральній Європі. Традиційні перепису по-преж більш популярні в англомовних країнах і країнах СНД. Всі країни ЄЕК ООН, що знаходяться за межами Європи, проводять традиційні перепису.

Тим самим можна зробити висновок, що в останні роки відбувається диференціація підходів до збору демографічних даних в країнах, різне поєднання переписів населення, вибіркових обстежень і регістрів населення. Спостерігається тенденція більш широкої публікації даних, використання сучасних технологій в зборі, обробці і представленні демографічних даних, розширення кола вибіркових обстежень.

 
<<   ЗМІСТ   >>