Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Демографія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕГІСТРИ НАСЕЛЕННЯ

Сучасна система обліку населення характеризується формуванням і використанням в демографічному аналізі різних регістрів. Розвиток систем автоматизованих баз даних робить подібні регістри зручними в роботі. Під регістром населення розуміють базу будь-яких демографічних і соціально-економічних даних про окрему людину або сім'ю (домогосподарстві), зареєстрованих в якомусь конкретному населеному пункті або його частини.

У багатьох випадках регістри населення носять тематичний характер і дозволяють отримати представницькі дані про характеристики населення, не вдаючись до даних переписів населення або конкретних форм поточного обліку.

Вперше регістр населення як варіант церковного обліку населення з'явився в Швеції в середині XIX ст., А потім такі списки прихожан були поширені і в усій Північній Європі. В даний час електронні реєстри населення є більш ніж в 65 країнах. При народженні або переїзді в таку країну людині присвоюється ідентифікаційний номер. Всі відомості про таку людину (стать, вік, сімейний стан, місце проживання і т.д.) формуються в базу даних, а зміни вносяться в неї автоматично при реєстрації демографічних подій.

Однак не у всіх країнах регістри населення містять однакову інформацію, що призводить до неможливості зіставити всю міститься в них інформацію. У деяких країнах, наприклад у Франції, не вказується місце проживання людини, що не дозволяє відстежити його переміщення і вивчити міграцію.

Багато в чому регістри населення замінюють перепису, однак вони містять не настільки детальну інформацію про людину або сім'ї, і, що найголовніше, регістр - це відомості про юридичну населенні (перепис ж, як говорилося вище, містить дані про готівковому або постійному, що частіше, населенні). Незважаючи на тривале існування регістрів населення в багатьох розвинених країнах (крім всього, зміст такої бази досить дорого), жодна з них поки не замінила перепис регістром.

У Росії електронних регістрів всього населення поки немає. До регістрів можна віднести існуючі списки населення (наприклад, виборців або списки в будинкових книгах, в погосподарських книгах в сільській місцевості), а також всякого роду бази даних різних категорій населення - інвалідів, пільговиків, призовників і т.д. Ці бази не створювалися для цілей демографічного обліку, але нерідко містять важливу для демографів інформацію і можуть бути використані і для таких досліджень. Однак у багатьох випадках використання наявних в Росії регістрів обмежена Федеральним законом від 27.07.2006 № 1152-ФЗ "Про персональних даних". Крім того, використання даних, сформованих за юридичною населенню, не завжди дає точні результати, проте на основі цих списків формуються вибіркові сукупності для проведення тематичних демографічних обстежень, мікропереписів і т.д.

Регістр населення - дуже зручна форма обліку населення, що володіє цілим рядом переваг (подробиця, доступність, можливість оновлення та розширення і т.д.), але при його функціонуванні гостро постає питання про захист особистої інформації про громадян і ступеня її відкритості, що вимагає спеціальної законодавчого захисту та забезпечення се виконання.

При проведенні міжнародних зіставлень корисно використовувати міжнародні бази даних демографічної інформації, а також національних статистичних служб, наприклад дані Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООП (unece.org), Департаменту з економічних і соціальних питань ООН (unstats.un.org), Світового банку (worldbank.org), Статистичної служби Європейського союзу ( Eurostat ) (epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

 
<<   ЗМІСТ   >>