Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Первинне моделювання

Визначивши типи сутностей, які, до речі, повинні бути унікальними в усій сукупності, тобто якщо в процесі виділення з'являється тип сутності з ідентичною назвою і змістом, по відношенню до раніше виділених, то такий тип сутності повторно не визначається. Це дозволяє спочатку істотно скоротити кількість аналізованих типів сутностей.

Процес первинного моделювання спрямований на об'єднання типів сутностей по суті, містять більш ніж один атрибут, відповідно до правил технічної нормалізації сутностей і зв'язками, які встановлюються між сутностями. Таким чином, щоб побудувати модель бази даних, відштовхуючись від типів сутностей, необхідно визначитися зі зв'язками між ним. Якщо спробувати розглянути всі виділені сутності по предметної області, то такий процес може виявитися досить складним і об'ємним. Тому розробники, полегшуючи процес моделювання, розглядають набори типів сутностей, враховуючи документи, з яких вони були виділені.

При виконанні процесу встановлення зв'язків формується спеціальна таблиця зв'язків, де відбивається тип зв'язку і, спираючись на логічний аналіз зв'язку, визначається опосередкованість розглянутої зв'язку (табл. 4.6). Визначення, чи є зв'язок прямої або непрямої, виконується з тієї точки зору, що процес застосування правил технічної нормалізації грунтується на прямих зв'язках, а непрямі, тобто зв'язують два атрибута через будь-якої третій, враховуються при подальшій нормалізації.

Для отримання такої таблиці і визначення ознаки непрямого зв'язку (відсутнє виділення комірки зв'язку) розробником проводиться глибокий аналіз взаємодії кожної пари атрибутів, що передбачає:

  • - Виявлення впливу одного значення одного типу сутності на значення іншого;
  • - Визначення типу зв'язку між типами сутностей незалежно від непрямого взаємозв'язків;
  • - Виділення зв'язків між типами сутностей, які не можуть існувати в предметної області.

Приклад встановлення зв'язків між типами сутностей

11омер замовлення

дата замовлення

1: М

клієнт

1: М

МЛ /

Номер товару

МЛ /

МЛ /

МЛ /

Найменування

товару

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

кількість

товару

МЛ /

МЛ /

Л Г : Л /

Л Г : Л /

А Г : А /

Ціна товару

Л Г : Л /

Л Г : А /

МЛ /

Л Г : А /

1: М

Л Г : А /

вартість

товару

Л Г : Л /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

вартість

замовлення

1: Л Г

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

Л Г : Л /

Л Г : Л /

МЛ /

символьна

вартість

замовлення

1: М

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

МЛ /

1: 1

номер

замовлення

Дата

замовлення

клієнт

номер

товару

Наиме

нование

товару

коли

кість

товару

Ціна

товару

вар

ність

товару

вар

ність

замовлення

Символьна вартість замовленняЗ огляду на той факт, що вихідне розгляд предметної області ґрунтується на документах, а в них все атрибути взаємопов'язані, як мінімум, через єдиний ключовий атрибут, в цьому розгляді буде ситуації з відсутністю зв'язку. Однак якщо розглядати типи сутностей, отримані з різних документів, то це може статися і тоді у відповідній клітинці проставляється прочерк. Ця ситуація може виникнути, коли при подальших ітераціях встановлення зв'язків між сутностями їх ставлення до документів не матиме значення. Розглянемо кілька цікавих прикладів при виставленні зв'язків (табл. 4.7).

З огляду на ці міркування, розробник може провести первинну нормалізацію типів сутностей, в першу чергу, розглядаючи прямі зв'язки, а непрямі допоможуть йому перевірити коректність проведених перетворень базової моделі.

 
<<   ЗМІСТ   >>