Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Опис моделей бази даних

Створення моделі бази даних виконується через провідник проекту в розділі "Data Models" (моделі даних). Для цього необхідно викликати контекстне меню цього розділу (права кнопка миші) і вибрати пункт "New Logical Data Model" (в разі створення логічної моделі бази даних). Крім логічної моделі через дане контекстне меню розробник може створити фізичну модель бази даних, визначити глосарій найменувань для застосування в іменах об'єктів (сутності, атрибути), модель доменів (призначених для користувача типів даних), логічну і фізичну моделі для багатовимірного аналізу (сховища даних), налаштувати перетворення (трансформацію) моделей різних рівнів при переході від одного рівня до іншого.

Створення логічної моделі починається з визначення базового шаблону моделі (рис. 3.42), який може бути сформований користувачем і використаний для створення нових моделей, або зробленого раніше розробниками інструментального кошти. Також визначається проект, для якого створюється модель. У разі створення нової моделі через механізм контекстного меню папки моделей (Data Models) відкритого проекту - ім'я проекту - власника моделі визначається автоматично, але розробник може змінити це закріплення. Ще визначається ім'я моделі в рамках проекту, який повинен дати можливість однозначно розуміти суть подаються в моделі даних і відношення до предметної області.

image185

Мал. 3.42. Фіксування розміщення й імені логічної моделі бази даних


Однією з особливостей інструментального кошти IBM InfoSphere Data Architect є той факт, що розробники можуть в рамках єдиного проекту створити кілька моделей, розділяючи їх за функціональною ознакою, що належить до виділення предметних областей або інформаційного наповнення бази даних, для якої створюється логічна модель. Зазвичай, коли проектується база даних, розробник па основі аналізу предметної області та особливостей реалізації вимог інформаційної безпеки розуміє, на які окремі бази даних повинна бути розділена інформаційна складова проектованої системи. Це дозволяє визначити безліч моделей, які необхідно створити при моделюванні бази даних.

Створивши модель бази даних, розробник специфицирует її, визначаючи базові характеристики (рис. 3.43) і опис створюваної моделі за наступними властивостями:

 • • Name (найменування) - точне найменування моделі бази даних, певне при аналізі предметної області з виділенням інформаційної суті збережених у ній даних;
 • • Location (розташування) - фізичне розміщення файлу сховища моделі бази даних, що має розширення "* .ldm";
 • • Size (розмір) фактичний розмір сховища моделі бази даних на жорсткому диску;
 • • Compress diagrams (стиснення діаграм) - ознака необхідності стискати, з метою скорочення розміру файлу сховища, створювані графічні діаграми моделі бази даних;
 • • Last Modified (остання модифікація) - дата останнього коректування моделі бази даних;
 • • Editable (редагована) - фіксований ознака можливості редагувати модель бази даних.

image186

Мал. 3.43. Опис базових властивостей логічної моделі


Зазначені властивості, крім властивості "Compress diagrams", є певними заздалегідь, деякі з яких специфіковані в момент створення моделі бази даних. Властивість "Compress diagrams" може бути змінено, що призведе до його застосування і зміни розміру файлу сховища моделі бази даних відповідно до зазначеного рішення: обраний прапорець скорочує розмір файлу, стискаючи графічне зображення діаграм, відсутність вибору прапорця визначає більший розмір файлу без стиснення діаграм.

Додатково до основних властивостей розробник має можливість вказати в розділі "Intellectual Property Information" (Відомості про інтелектуальні властивості) відомості про автора і власника моделі (рис. 3.44):

 • - Author (автор) - вказуються особа або особи, які беруть участь в розробці створюваної моделі бази даних;
 • - Company (організація) - вказується організація, де проводиться розробка моделі бази даних;
 • - Version (версія) - вказується версія логічної моделі бази даних;
 • - Copyright (авторське право) - вказуються організація, особа чи особи, які є власником моделі бази даних.

image187

Мал. 3.44. Додаткові властивості логічної моделі бази даних


На особливу увагу заслуговує властивість "Copyright" (авторське право), оскільки правом на володіння моделлю можуть мати особи або організації, які не є розробниками. Пояснюється це тим, що розробка інформаційної системи може виконуватися на замовлення організації-замовника і тоді право на модель бази даних буде належати їй, а не організації-розробнику. У той же час, якщо організація-розробник створює якийсь унікальний механізм роботи з даними, що впроваджується в рішення для замовника, право на модель впроваджуваного механізму може належати організації-розробнику. З огляду на, що необхідно по кожній моделі і для кожного етапу розробки інформаційної системи створювати документацію, правильне вказівку авторського права дозволить уникнути багатьох складнощів, пов'язаних з вирішенням спорів щодо володіння і можливості використання і поширення елементів, в тому числі моделей, інформаційної системи.

У розділі "Data Model Documentation" (документування моделі даних) розробником дається змістовне опис формованої моделі бази даних.

 
<<   ЗМІСТ   >>