Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

IBM InfoSphere Data Architect

Інструментальні засоби виробника IBM є одними з найбільш повно опрацьованих з підтримки життєвого циклу розробки інформаційної системи, і бази даних не є винятком. Будучи частиною процесу розробки інформаційної системи, для баз даних в лінійці продуктів IBM реалізується інструментальне засіб моделювання і взаємодії з СУБД - IBM InfoSphere Data Architect. Пройшовши довгий шлях становлення, цей продукт став одним з найпотужніших інструментів по роботі з базами даних, забезпечуючи:

 • • побудова логічної моделі бази даних;
 • • побудова фізичної моделі бази даних йод велика кількість відомих на ринку СУБД;
 • • інтеграцію з СУБД для управління обробкою даних;
 • • трансформацію моделі в фізичну базу даних;
 • • кодогенерацію на мові SQL структури бази даних для перенесення в СУБД.

Однак, на відміну від ERWin, в IBM InfoSphere Data Architect не передбачено механізму побудови звітів за моделями бази даних, але обумовлене его політикою розробки інструментарію в IBM, яка розглядає використання продукту тільки для вирішення необхідних функціональних завдань. Тому кошти документування, з урахуванням їх використання для різних інструментаріїв розробки інформаційної системи, виділяються в окремі інструменти та є надбудовами до засобів побудови інформаційних систем. Таким чином, якщо є необхідність в побудові стандартизованих звітів за моделями бази даних, то необхідно скористатися окремим програмним рішенням [1] .

Інструментальне засіб IBM InfoSphere Data Architect, як і безліч інших продуктів IBM, реалізовано па базі програмної платформи Eclipse і мови Java, що дозволяє об'єднувати їх в єдиний простір розробки, забезпечуючи швидкий перехід від одного засобу до іншого, а механізми імпорту / експорту надають розгорнуті можливості трансформації моделей для використання в середовищах, відмінних від середовища розробки, реалізуючи комплексний підхід до процесу розробки інформаційної системи. Поряд з цим інструментальні засоби IBM дозволяють розробляти моделі тільки для окремих етапів життєвого циклу розробки інформаційної системи, наприклад для моделювання і побудови бази даних, що і буде розглянуто в даному розділі.

На початку роботи з інструментом розробнику необхідно визначити робочий простір на жорсткому диску комп'ютера (рис. 3.37), де будуть збережені всі відомості про проекти розробки, для чого інструментом створюється репозиторій. Розміщення сховища може бути будь-яким і не обмежується місцем, визначеним при установці інструменту але замовчуванням. Використовуючи кнопку "Browse ..." (перегляд), розробник може вибрати будь-яке місце на наявних у нього жорстких дисках, включаючи переносні магнітні носії, враховуючи, що репозиторій постійно поповнюється новими відомостями і місце, де буде розміщуватися робочий простір моделей, повинно мати дозвіл на запис, а також можливість видаляти і перезаписувати файли.

image180

Мал. 337. Визначення робочого простору для моделювання


В результаті вибору робочого простору, у відповідному місці диска буде створено безліч службових файлів, які будуть містити відомості про реалізовані проекти розробника (рис. 3.38).

image181

Мал. 3.38. Розміщення сховища в файлової структурі операційної системи


У представленому прикладі поки не створено жодного проекту, тому ніяких додаткових файлів в репозиторії не існує, але, у міру створення і розробки проектів, файлова структура буде поповнюватися додатковими файлами, що містять окремі компоненти створюваних моделей і проектів.

Як і в безлічі продуктів IBM, для Data Architect реалізується область "перших кроків" розробника, яка пропонує доступ до безлічі довідкових і навчальних засобів по роботі з відповідним інструментом, серед яких інформація про продукт, відомості про процес моделювання, різні web-ресурси з практичними матеріалами по розробці моделі бази даних і посиланнями на професійні форуми, приклади та навчальні матеріали по окремих механізмів інструменту.

При вході в інструмент розробнику відкривається робочий простір, яке надає доступ до окремих механізмів роботи з проектом бази даних (рис. 3.39), представлених наступними областями:

 • • Data Project Explorer (провідник проекту даних) - область, де розробник може перемикатися між елементами моделі бази даних і створювати необхідні елементи моделей;
 • • Data Source Explorer (провідник джерела даних) - зона, яка використовується для організації з'єднань з фізичними базами даних при фізичному моделюванні і реалізації програмної логіки;
 • • Outline (структура) - область, яка ілюструє структуру об'єктів моделі бази даних для швидкого переходу між ними;
 • • Properties (властивості) - область розміщення компонентів, що описують властивості редагованого об'єкту моделі.

У центральній частині робочого простору розміщується область, де відображаються області опису моделей і робочі області для графічного відображення діаграм формованих моделей. Саме з цією областю розробник, як правило, взаємодіє, використовуючи діалогові вікна або палітру інструментів.

Першим кроком розробника є створення проекту моделювання, в рамках якого буде представлятися безліч необхідних моделей і діаграм. Зазвичай, в одному проекті реалізується не більше однієї моделі бази даних, але за умови поділу інформаційної системи на кілька баз даних, в проекті може бути реалізовано кілька моделей, що відносяться до виділених баз даних. Як правило, бази даних не взаємодіють між собою, що й обумовлює необхідність побудови декількох моделей в одному проекті. Створення проекту логічної моделі бази даних (рис. 3.40), використовуючи пункт меню "File / New / Data Design Project" (Файл / Новий / Проект моделі даних), починають з визначення імені проекту і його фізичного і логічного розташування.

image182

Мал. 339. Загальний вигляд робочого простору розробника


Фізичне розташування моделі бази даних за замовчуванням визначається в зазначеному для проекту робочому просторі, але розробник може визначити інший шлях розміщення проекту і тоді репозиторій проекту буде розміщений в іншому місці, а в репозиторії інструменту буде вказано посилання на місце розташування проекту. Також розробник може визначити логічне розташування проекту в уже створених інших проектах, визначивши робочий набір (working set) інструментів моделей, що призведе до додавання проекту до іншого проекту. Робиться це для того, щоб можна було використовувати ідентичні елементи моделей бази даних в різних проектах без їх перепроектування.

image183

Мал. 3.40. Визначення параметрів проекту


В результаті буде створено дерево проекту (рис. 3.41), що надає розробнику можливості побудови різних компонентів, серед яких можна виділити:

- Data Diagrams (діаграми даних) - включає набір діаграм, реалізованих для всіх моделей бази даних;

Data Models (моделі даних) - включає набір моделей, що реалізуються в проекті, які також включають безліч діаграм і об'єктів, що відносяться до створюваної моделі;

SQL Scripts (SQL програми) - включає безліч програмних модулів на мові SQL, необхідних для реалізації в базі даних.

image184

Мал. 3.41. Початкове дерево проекту


Використання дерева проекту для доступу до елементів моделі бази даних дозволяє розробнику швидко перемикатися між моделями, діаграмами і їх компонентами, відкриваючи відповідні області опису, моделювання та фіксування властивостей. При роботі з рівнем моделі розробнику надається можливість описати модель базовими характеристиками. У разі активації діаграми надається можливість за допомогою графічних елементів візуалізувати модель бази даних. Вибір окремих компонентів моделі (сутності, зв'язку, ключі і т.д.) переводить розробника в область властивостей для фіксування характеристичних особливостей відповідного елемента.

 • [1] Питання побудови звітів не є основними для даного підручника, в зв'язку з чим інструментарій для побудови звітів від 1ВМ не розглядається (див. Офіційний сайт - Ьцр: // і г чулЬт.гі, дата звернення: 14.09.2015).
 
<<   ЗМІСТ   >>