Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Побудова документаційного звіту

Окремо для середовища моделювання бази даних варто можливість складання звітів по сформованим моделям і діаграм. Зазвичай такі засоби є додатково поставляються і представляються надбудовами до інструментальних засобів моделювання. Розробники середовища ERWin включили засіб побудови звітів в саме інструментальне засіб і надали широкі можливості з налагодження.

Отримати доступ до редактора звітів можна через систему меню "Tools / Report Designer". Вибір цього пункту меню переводить розробника в режим настройки звітів з використанням шаблонів, які формуються на підставі сформованих звітів. Додавання нового звіту переводить розробника в режим настройки елементів звіту, де визначаються основні об'єкти і їх властивості. При цьому спочатку розробник повинен визначитися з найменуванням звіту і його типом: Logical (логічна модель), Physical (фізична модель), Logical / Physical (логіко-фізична модель).

Найменування звіту є внутрішнім ім'ям і дозволяє розробнику відокремити звіти різних типів і наповнення один від одного. Також це ім'я звіту буде використовуватися за замовчуванням при іменуванні файлу звіту, що генерується в результаті його запуску на виконання.

Тип звіту (Report Туре) використовується для ідентифікації безлічі об'єктів і їх властивостей, доступних розробнику для формування звіту. У разі використання третього типу звіту (логіко-фізична модель) для його побудови будуть використовуватися всі наявні в інструментальному засобі об'єкти логічного і фізичного рівнів моделювання з усіма властивостями, якими вони володіють. При використанні перших двох варіантів типів звіту розробнику будуть запропоновані тільки ті об'єкти, які відповідають обраному рівню моделювання: логічного або фізичного.

Нижче області визначення імені та типу звіту розробнику пропонується, використовуючи закладку "Report Design", вибрати об'єкти (ліва область) і їх властивості (права область), а в закладці "Definition" розробник може дати змістовне опис формованого звіту, забезпечуючи повне розуміння суті формується звіту, оскільки настройки звіту, по суті, є шаблонами звітів для використання в безлічі моделей бази даних і правильне розуміння особливостей формованого звіту дозволяє правильно його використовувати (рис. 3.33).

image176

Мал. 3.33. Діалогове вікно настройки елементів звіту


Вибір в лівій області певного об'єкта типу моделі бази даних виводить в правій області безліч елементів, які характеризують виділений об'єкт в ієрархічній структурі, надаючи широкі можливості подальшого конструювання звіту. Вказівка ​​характеристик згодом надасть розробнику можливість сконструювати вид звіту, який буде формуватися.

Наприклад, при необхідності публікації в звіті діаграми моделі розробнику необхідно вибрати в лівій області об'єкт "Subject Area" (робоча область) і в правій області вказати характеристику "Graphical Members", нижче рівня якої уточняти, які об'єкти діаграми потрібно відобразити в зображенні моделі, включаючи вказівка ​​сутностей, атрибутів, ключів, зв'язків і безлічі інших елементів.

Аналогічним чином розробник вказує необхідність використання в звіті відомостей про сутності, умовчаннях, зв'язках та інших об'єктах. Опис всіх виділених елементів моделі бази даних буде представлено в табличному вигляді, розділеному за типами об'єктів на окремі міні-звіти.

Формуючи звіт, розробник визначає в рамках одного міні-звіту не більше одного об'єкта моделі бази даних, але набір характеристик об'єкта дозволяє створити досить велику кількість відомостей, що виводяться в звіт. Основне вікно звітів розділено на дві частини (рис. 3.34), де в лівій області показується список звітів, налаштованих для експорту (вивантаження), а в правій області - результат виконання звіту, що включає в себе визначення елементів моделі, за якими будується звіт.

image177

Мал. 334. Підготовлений набір звітів для формування і експорту


Після закінчення виконання звіту, що викликається з діалогового вікна налаштування звіту за допомогою кнопки "Run Report" (запустити звіт) або через контекстне меню звіту "Run" (запустити), розробник може його експортувати в текстові дані для використання в офісному засобі MS Excel або в формат HTML для відкриття в браузері (рис. 3.35).

image178

Мал. 335. Приклад звіту але сутностей моделіУ разі формування звіту по діаграмі моделі бази даних генератором звітів формуються безпосередньо картинка моделі і в окремих елементах "Tabular" (списочно) і "Hierarchical" (ієрархічно) - опис використовуваних в діаграмах об'єктах: сутність, зв'язки, умовчання і т.д., - в залежності від того, які елементи були обрані розробником при налаштуванні звіту по діаграмі (рис. 3.36).

image179

Мал. 336. Приклад звіту по діаграмі моделі бази даних


Система формування звітів в ERWin використовується у випадках, коли необхідно сформувати зведену інформацію про використовувані елементах і не ставиться завдання дати детальний опис моделі бази даних. Однак детальне наповнення об'єктів моделі бази даних змістовними описами дає можливість отримати звіт, розгляд якого дозволяє розробникам точно зрозуміти суть тих чи інших рішень, прийнятих при моделюванні бази даних, а формування звіту тільки з описовими характеристиками дозволяє створити документ, який може бути використаний замовником для розуміння моделі бази даних.

 
<<   ЗМІСТ   >>