Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Налаштування відображення діаграми моделі бази даних

Оскільки розробник бази даних використовує модель не тільки для візуалізації інформаційної структури предметної області, а й для забезпечення ефективної взаємодії з іншими розробниками і замовником, то найважливішою складовою моделювання є настроюється відображення діаграм моделей бази даних з візуалізацією тільки необхідних компонентів і характеристик. Практично будь-яке інструментальне засіб надає таку можливість, реалізуючи для цього вибір необхідних характеристичних елементів. Залежно від ставляться завдань можливі різні уявлення моделі:

 • • замовнику:
 • - Використання інформаційних структур - передбачається демонстрація набору розроблених сутностей без конкретизації їх атрибутивного складу і з можливим відображенням первинних ключів для ілюстрації використання ідентифікаційних відомостей предметної області,

структуризація об'єктів предметної області - передбачається ілюстрування замовнику використовуваних в інформаційних структурах атрибутів з метою уточнення коректності виділення всіх необхідних

атрибутів і їх розміщення по сутностей, а також связиваемость сутностей на рівні смислового навантаження зв'язків;

 • • розробнику:
 • - Взаємодія сутностей - передбачається ілюстрація особливостей зв'язків між сутностями, що відображає не тільки первинні і зовнішні ключі кожної сутності, але і типи зв'язків з їх кардинально (потужністю) і смисловим навантаженням,
 • - Фізична реалізація - передбачається вказівка ​​в поданні атрибутивного складу сутностей з основними характеристиками: найменування атрибута, ознака ключової групи, тип даних, можливість зберігання порожнього значення - і описом зв'язків в частині ілюстрації не тільки кардинальності (потужності), а й правил посилальної цілісності.

Для управління уявленнями моделей бази даних ERWin реалізує для розробника типові варіанти, які активуються соответ- ству ющі м і 11 і ктограм мам і:

 • 1) [Щ (Entity Display Level) - рівень представлення моделі тільки сутностями;
 • 2) | &] (Primary Key Display Level) - рівень представлення моделі сутностями із зазначенням первинних ключів;
 • 3) Ц |] (Attribute Display Level) - рівень представлення сутностей з повним переліком атрибутів, ключів і зазначенням типів даних, якими описані атрибути;
 • 4) Щ] (Keys Display Level) - рівень представлення моделі із зазначенням в сутності всіх ключових атрибутів, включаючи первинні і зовнішні ключі;
 • 5) ИЙ (Definition Display Level) - рівень представлення моделі із зазначенням але сутностей їх описів.

Оскільки діаграма є робочим простором відображення моделі бази даних і цих діаграм може бути будь-яку кількість для однієї моделі, то розробниками застосовується практика, коли по одній функціональної задачі формують кілька діаграм з різними уявленнями, з огляду на потреби в публікації і демонстрації. Так, якщо розробнику потрібно показати тільки набір сутностей, які були створені в моделі бази даних, то при виборі піктограми "Entity Display Level" (Рівень представлення сутностей) модель буде відображена, як показано в прикладі (рис. 3.25).

image171

Мал. 3.25. Приклад представлення моделі тільки у вигляді сутностей


При використанні піктограми "Primary Key Display Level" (рівень представлення первинних ключів) розробнику відображається модель бази даних у вигляді пов'язаних сутностей і зазначенням в якості атрибутів тільки первинних ключів (рис. 3.26). Таке подання може бути корисним, коли необхідно розглянути склад первинних ключів, не захаращуючи модель іншими атрибутами. Особливо це важливо при виявленні сутностей, де використовуються зчеплені первинні ключі і, в той же час, сутності є батьківськими. У таких випадках склад первинного ключа повинен організовуватися через використання сурогатного (штучно створеного) первинного ключа, а наявний зчеплений ключ представлятися набором атрибутів, для яких вказується властивість альтернативного ключа з правилом унікальності значень.

^ Сутність

J Сутність 2

ЧЗПервічний ключ: INTEGER 1

ЧЗІДФ: INTEGER |

v т


Мал. 3.26. Приклад представлення моделі із зазначенням первинних ключів

Для аналізу міграції первинних ключів і використання зовнішніх і альтернативних ключів розробники, використовуючи піктограму "Keys Display Level" (Рівень представлення ключів), формують уявлення моделі тільки з зазначенням ключових атрибутів (рис. 3.27). Таке відображення моделі дає можливість побачити, які зовнішні ключі були сформовані при встановленні зв'язків між сутностями, не захаращуючи модель іншими атрибутами.

Й Сутність

сутність 2

^ Первинний ключ: INTEGER

ЧЗІДФ: INTEGER

V

Первинний ключ: INTEGER (FK) - ------------------------


Мал. 3.27. Приклад представлення моделі із зазначенням ключових атрибутів

Найбільш повне стандартне уявлення моделі здійснюється за допомогою піктограми "Attribute Display Level" (рівень представлення атрибутів), коли на діаграмі відображаються суті, ключові атрибути і прості атрибути із зазначенням типу даних, якими ці атрибути описуються. Таке уявлення є корисним для розробників при переході до фізичної моделі бази даних і реалізації програмної логіки обробки даних (рис. 3.28).

■ J Сутність

ZJ Сутність 2

ЧЗПервічний ключ: INTEGER

'ЗІДФ: INTEGER

^ Атрибут: VARCHAR (20)

Первинний ключ: INTEGER (FK) - т ---------- ---------------------------

Мал. 3.28. Приклад представлення моделі з атрибутивною складом сутностей


Поряд зі стандартними уявленнями моделей бази даних розробник може додатково налаштувати правила відображення елементом моделей (рис. 3.29), використовуючи спеціальне діалогове вікно, яке викликається через контекстне меню області діаграми "Properties ...".

image172

Мал. 3.29. Базові настройки відображення моделі в ERWin


В рамках основних налаштувань розробнику надається можливість вказати не тільки параметри візуалізації самої діаграми, а й ключові характеристики візуалізації зв'язків між сутностями:

 • • Split Verb Phrase - поділ смислових фраз для зв'язків між сутностями;
 • • Display Child-To-Parent Verb Phrase - вказівка ​​на діаграмі смисловий фрази щодо дочірньої суті щодо батьківської;
 • • Display Parent-To-Child Verb Phrase - вказівка ​​па діаграмі смисловий фрази щодо батьківської сутності щодо дочірньої;
 • • Display Subcategory Cardinality - вказівка ​​кардинальності (потужності) зв'язку для підкатегорій при використанні зв'язку категоризації.

Крім базових налаштувань відображення розробнику надається можливість вказати правила відображення окремих візуальних елементів моделей: сутностей, зв'язків, таблиць (для фізичної моделі) і уявлень (для фізичної моделі).

Основу візуалізації сутностей складають атрибути, розділені на класи. Правила відображення цих атрибутів дають можливість разработ


Чику ефективно візуалізувати модель бази даних (рис. 3.30). Налаштування візуалізації надає наступні параметри візуалізації:

 • • Display Rolenames - відобразити найменування ролі, визначеної розробником при міграції первинного ключа після встановлення зв'язку між сутностями;
 • • Display Attribute Data Type - відобразити обраний розробником тип даних для кожного атрибута;
 • • Display Attribute Domain - відобразити цей для атрибута домен;
 • • Display Attribute Null Option - відобразити правило зберігання значення NULL;
 • • Display Logical Primary Key (PK) Designator - відобразити на моделі первинні ключі;
 • • Display Logical Foreign Key (FK) Designator - відобразити на моделі зовнішні ключі;
 • • Display Logical Alternate Key (AK) Designator - відобразити на моделі альтернативні ключі;
 • • Display Migrate Attributes - показати в моделі мігруючі атрибути при встановленні зв'язку між сутностями;
 • • Display Attribute Icon - показати іконку по кожному атрибуту відповідно до обраного доменом;
 • • Display Entity Icon - показати іконку для сутностей.

image173

Мал. 330. Налаштування відображення сутностей


Для зв'язків, як і для сутностей, на додаток до базових можна вказати правила відображення їх властивостей (рис. 3.31), серед яких можна виділити:

 • • Display Logical Relationship Name - відобразити в моделі ім'я зв'язку;
 • • Display Logical Cardinality - відобразити кардинальність (потужність) встановлених зв'язків між сутностями;
 • • Display Referential Integrity - відобразити для зв'язків правила посилальної цілісності;
 • • Display Subtype Discriminator - відобразити елемент категоризації (дискримінатор).

image174

Мал. 331. Налаштування відображення зв'язків


Використовуючи ці параметри, можна уявити досить насичену модель бази даних, з огляду на необхідні вимоги споживача відповідної діаграми моделі бази даних (рис. 3.32).

image175

Мал. 332. Приклад повного уявлення моделіЯк показано в прикладі (див. Рис. 3.32), але зв'язку були встановлені правила посилальної цілісності, що показують, що:

 • • при видаленні примірника в батьківської сутності, в разі наявності пов'язаних примірників в дочірньої суті, заборонити (Restrict) операцію;
 • • при зміні значення первинного ключа примірника в батьківської сутності каскадно (Cascade) провести зміни зовнішнього ключа примірника в дочірньої сутності;
 • • при додаванні нового екземпляра в дочірньої сутності встановити для зовнішнього ключа значення "NULL".

Також показано, що атрибут "Зовнішній ключ" був сформований з мігруючого первинного ключа батьківської сутності. А також показані типи даних для всіх атрибутів і правила зберігання порожнього значення "NULL".

 
<<   ЗМІСТ   >>