Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СА ERWin Data Modeler (ERWin)

Розробка моделей бази даних за допомогою спеціалізованого програмного засобу ERWin є невід'ємною частиною роботи розробника по створенню бази даних (рис. 3.2), особливо в сложноорганізованних інформаційних системах, де база даних буде використовувати не тільки багато даних, представлених екземплярами інформаційних об'єктів, а й багато таблиць , що представляють інформаційні структури предметної області на фізичному рівні. Використання даного інструментального засобу дозволяє розробнику уявити спроектовану модель бази даних і забезпечити переклад цієї моделі в фізичну базу даних.

image149

Мал. 3.2. Загальний вигляд СА ERWin Data Modeler


Інструментальне засіб ERWin є програмним продуктом, що надає необхідні для розробника функціональні можливості по моделюванню і документування моделей бази даних з подальшою трансформацією фізичної моделі в базу даних. Інтерфейс програмного засобу представляється декількома компонентами:

 • • лінійка меню і панель інструментів йод ній, за допомогою яких розробник визначає основні інструменти і режими для роботи в моделі бази даних, а також виконує дії, пов'язані з перетворенням моделей одного рівня в інший;
 • • область Model Explorer (провідник моделі), де розробник має можливість звернутися до будь-якого елементу моделі бази даних або робочої області з відповідною мінімодель;
 • • робочий простір, яке надається центральним елементом інтерфейсу, де розробник в графічному вигляді розміщує елементи моделі бази даних;
 • • діалогові вікна, за допомогою яких виконується настройка окремих елементів моделей бази даних і викликаються з робочого простору або провідника моделі.

Створення нової моделі бази даних починається з вибору типу моделі, який представляється чотирма варіантами:

логічна модель (Logical) - вибір цього варіанту дозволяє розробнику зосередитися тільки на логічному рівні моделювання і після закінчення процесу створення моделі за допомогою спеціальних інструментів трансформувати її в фізичну модель бази даних;

 • - Фізична модель (Physical) - вибір цього варіанту дає можливість розробнику, минаючи процес створення логічної моделі, перейти до формування фізичної моделі бази даних або, використовуючи механізм зворотного проектування, з фізичної бази даних створити модель цієї бази даних;
 • - Логіко-фізична модель (Logical / Physical) - цей варіант побудови моделі бази даних надає можливість розробнику відразу представляти модель бази даних у вигляді логічної і фізичної;
 • - Шаблонизировать модель (Match template) - цей варіант використовується, коли у розробника є деякий шаблон моделі бази даних, збережений раніше у вигляді файла відповідного типу в рамках єдиного інформаційного простору моделей (використовується при колективній розробці моделі бази даних).

Вибір одного з варіантів представлення моделі формує у розробника певне робоче простір і доступний набір інструментів в панелі інструментів і меню. В результаті визначення типу формується розробником моделі бази даних, інструментальним засобом буде сформовано необхідний робочий простір, а в системі меню, якщо обраний варіант паралельного побудови логічної і фізичної моделей, буде надана можливість (View / Logical Model - Physical Model) перемикання між моделями бази даних (рис. 3.3).

Для побудови логічної моделі бази даних розробнику в панелі інструментів будуть доступні можливості створення сутностей і зв'язків

між ними:

 • • [е] - інструмент створення суті;
 • • [а] - інструмент організації зв'язку категоризації між сутністю-спільністю і сутностями-категоріями;
 • • [3 - інструмент організації ідентифікує зв'язку між сутностями;
 • • І-інструмент організації зв'язку багато - до - багатьох, яка повинна бути нормалізована при переході до фізичної моделі бази даних;
 • • и - інструмент організації неидентифицирующей зв'язку між сутностями.

Для побудови фізичної моделі бази даних набір інструментів моделі, в порівнянні з логічної модель бази даних, трохи змінюється і містить:

в] - інструмент опису таблиці даних;

(Д - інструмент опису матеріалізованого уявлення, орга

нізовать у вигляді результату виконання команди вибірки даних;

 
Мал. 3.3. Вікно створення нової моделі бази даних

інструмент опису простого уявлення, організованого

у вигляді команди, що вимагає виконання операції вибірки даних;

• 0 інструмент організації ідентифікує зв'язку між таблицями;

інструмент організації зв'язку між таблицями і уявленнями;

• и інструмент організації неидентифицирующей зв'язку між таблицями.

Також в провіднику моделей формується область управління моделями та їх елементами (сутності, зв'язку, ключі і т.д., рис. 3.4).

image151

Мал. 3.4. Область управління деревом моделі


Ця область показує всі створені в моделях елементи у вигляді ієрархічно побудованого дерева, надаючи можливість розробнику вибрати будь-який елемент, отримати доступ до його властивостями незалежно від видимості цього елемента на робочому просторі моделі бази даних, включаючи елементи, які були видалені з діаграми моделі, але залишені в самій моделі для подальшого використання в будь-яких інших діаграмах. З огляду на особливості побудови сучасних реляційних баз даних, дерево в провіднику моделей містить безліч елементів, багато з яких є аналогами об'єктів бази даних:

 • • анотації (Annotations) - об'єкт змістовного опису в діаграмі моделі бази даних, не реалізований в базі даних, але необхідний для кращого розуміння суті відображуваних відомостей в моделі;
 • • стандартні типи даних (Datatype Standards) - об'єкт типу даних (домену), який є стандартним для моделі бази даних;
 • • значення але замовчуванням (Default Values) - об'єкт, наявний в базі даних, що представляється можливим варіантом значення, яке має присвоюватися атрибуту екземпляра даних, якщо користувачем, при роботі з базою даних, це значення нс було визначено;
 • • домени (Domains) - об'єкт типу даних (домену), який може бути визначений розробником для застосування при описі атрибутів сутностей, що містять дані, що володіють специфічними властивостями, відмінними від стандартного уявлення простих типів;
 • • сутності (Entities) - об'єкт моделі бази даних, відповідний, при трансформації в базу даних, таблиці;
 • • діаграма (ER Diagrams) - об'єкт моделі, що розділяє се на функціональні області, дозволяючи розробнику сформувати в загальній моделі комплекс міні-моделей і полегшуючи роботу зі складнострукурованих моделями баз даних;
 • • зв'язку (Relationships) - об'єкти моделі, що представляють всі можливі види зв'язків між сутностями;
 • • правила перевірки (Validation Rules) - об'єкт логічних правил, яким повинні відповідати значення, передбачувані до зберігання в базі даних.
 
<<   ЗМІСТ   >>