Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реляційна операція "З'єднання >>

Операція "З'єднання" є також найбільш часто респонденти користуються послугами в реалізації баз даних, представляючи можливість виконати операції над даними з різних таблиць, але що володіють ідентичними або взаємодії чинним і полях і.

У реляційній алгебрі дана операція має кілька варіантів реалізації. Основним з варіантів є так зване природне з'єднання (рис. 1.28), що припускає вказівку всіх атрибутів (доменів) вихідних відносин і декартовій твір всіх їх кортежів. Таким чином, припустимо, що в першому відношенні вказані такі атрибути (домени):

а {А, В, С). (1.5)

Друге відношення містить наступні атрибути (домени):

b {Х, У, Z). (1.6)

В результаті виконання операції "З'єднання" над відносинами "а" і << Ь " буде отримано результуюче відношення " з " з наступними атрибутами (доменами):

з {A, B, C, X, У, Z}. (1.7)

Якщо припустити, що в обох вихідних відносинах є однакові атрибути (домени), як представлено на прикладі, то при виконанні операції "З'єднання" можуть бути отримані однакові атрибути (домени) в результуючому відношенні. Для виключення такої ситуації в реляційній алгебрі використовується операція "Перейменування" [1] , яка дає можливість вказати в результуючому відношенні інше найменування зазначеного в операції атрибута (домену).

image29

Мал. 1.28. Приклад виконання "природного з'єднання"


Фактично операція "природного з'єднання" є копією операції "Твір". Тому найбільш корисною дана операція буде, коли потрібно виконати з'єднання па основі умови рівності кортежів за певними умовами (рис. 1.29).

Таке уявлення операції "З'єднання" виходить при послідовному виконанні операцій "Твір", "Скорочення" і "Перейменування". Зазвичай операція "Перейменування" може не використовуватися, оскільки іменування атрибута (домену) доцільно вказувати з ім'ям відносини, в якому воно спочатку використовувалося, тобто в вихідному відношенні.

Накладемо на результат "природного з'єднання" умова з'єднання відносин по атрибуту (домену) "ПІБ співробітника"

"Л. ПІБ співробітника" = "Б. ПІБ співробітника". (1.8)

У цьому випадку виходить результуюче відношення, де беруть участь всі атрибути (домени) вихідних відносин і кортежами, де значення атрибутів (доменів) "ПІБ співробітника" збігаються. Важливо розуміти, що логічне умова для виконання операції "З'єднання", в повному його виконанні, може бути представлено будь-яким з варіантів. Для його формування використання ідентичних атрибутів є важливим. Наприклад, для вибору співробітників, які проживають в місті народження, умова буде виглядати наступним чином (рис. 1.30):

"А. Місто народження" = "Б. Місто проживання";

"А. ПІБ співробітника" = "Б. ПІБ співробітника". (1.9)

image30

Мал. 1.29. Приклад виконання операції "З'єднання" по атрибуту (домену) "ПІБ співробітника"


image31

Мал. 1.30. Приклад виконання операції "З'єднання" за умовою (1.9)Як видно, в результуючому відношенні відбилися кортежі, де атрибути (домени) "Місто народження" і "Місто проживання" збіглися, а також накладено умову збігу значень атрибутів "ПІБ співробітника".

Такі об'єднання є основними елементами при реалізації запитів по вибірці даних і отримання відомостей з інформаційних потреб користувачів. Їх комбінація дозволяє організовувати досить складні запити і отримувати дані з великої кількості таблиць.

  • [1] Операція "Перейменування" не розглядається, оскільки суть її виконання є очевидною.
 
<<   ЗМІСТ   >>