Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реляційна операція "Скорочення"

Операція "Скорочення" є найбільш часто використовуваною в базах даних, даючи можливість виконувати обмеження набору кортежів у відносинах за певними умовами. Причому умови можуть накладатися як на одне ставлення, так і на сукупність відносин. Таким чином, виділяється три варіанти використання даної операції:

  • • встановлення обмеження через зв'язок відносин;
  • • накладення обмеження на одне відношення;
  • • накладення обмеження на пов'язані відносини, що виражається в послідовному виконанні операцій "З'єднання" і "Скорочення" відповідно.

Під пов'язаними відносинами розуміється набір відносин, в яких існують один або кілька взаємодіючих атрибутів, де можливо встановити логічне обмеження, що викликає скорочення набору кортежів в обох відносинах.

Дія по встановленню зв'язків між відносинами дає можливість вибудувати структуру бази даних, що забезпечує ефективне зберігання даних. Зв'язок відносин виконується на підставі накладення логічного умови (операції "=", "<>", ">", "<" і т.д.) на атрибути обох відносин, за якими цей зв'язок встановлюється. Наприклад, є два відносини "Учень" і "Іспит" (табл. 1.7). У кожному з цих відносин є атрибут "ПІБ учня", який дозволяє організувати зв'язок між відносинами.

Таблиця 1.7

Учень № ПІБ учня 1 Карапетян Арсен Гуреновіч 2 Малишкіна Аріна Іванівна 3 Полин Іван Петрович
Приклади вихідних відносин "Учень" і "Іспит"

іспит

ПІБ учня

оцінка

Карапетян Арсен Гуреновіч

відмінно

Малишкіна Аріна Іванівна

добреРятувальна операція "Скорочення" в даному прикладі доцільно виконувати за умовою "=", що буде виражатися в такому логічному вираженні - "[Учащійся.ФІО учня] = [Екзамен.ФІО учня]". В результаті накладання даного обмеження повинні бути обрані лише такі кортежі вихідних відносин, які мають збігаються ПІБ учня (табл. 1.8). При цьому результуючий ставлення буде містити в заголовку атрибути з обох відносин.

Таблиця 1.8

Приклад результуючого відносини "Екзаменаційна відомість"

до

ПІБ учня

оцінка

1

Карапетян Арсен Гуреновіч

відмінно

2

Малишкіна Аріна Іванівна

добре


Важливим є те, що в результаті накладення логічного виразу в результуюче відношення потрапляють тільки ті кортежі, які задовольняють цьому виразу. На пов'язані відносини, як і на єдине відношення, може бути накладено додаткове обмеження, яке також виконує операцію "Скорочення". Для цього використовуються такі ж логічні операції, що і при зв'язуванні відносин. Наприклад, якщо па результуюче відношення з розглянутого прикладу накласти обмеження, що "Оцінка" = Відмінно, то результат буде таким, як показано в табл. 1.9.

Таблиця 1.9

Приклад результуючого відносини "Екзаменаційна відомість"

з накладеним додатковою умовою

ПІБ учня

оцінка

1

Карапетян Арсен Гуреновіч

відмінноКортеж, де оцінка має значення "Добре", при зазначеному умові не вибирається і, відповідно, не потрапляє в результуюче відношення. Точно таку ж операція можна виконати над єдиним ставленням, обмежуючи набори можливих кортежів, що відповідають певному логічному умові. Причому ці умови можуть об'єднуватися за допомогою логічних зв'язок "І" та "АБО", а також на них може накладатися логічна операція "НЕ", яка заперечує відповідне логічне дію.

 
<<   ЗМІСТ   >>