Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Побудова сучасних інформаційних систем немислимо без використання технологій баз даних, які стали не тільки інструментом зберігання відомостей про предметну область, а й джерелом інформації, на базі якої можна приймати управлінські рішення, вирішувати велику кількість різнорідних завдань в різних областях діяльності людини.

Історія розвитку баз даних налічує кілька десятиліть, але навіть за такий короткий проміжок розвитку бази даних стали одним з ключових елементів комп'ютерних інформаційних систем, надавши користувачам великі можливості по обробці даних. Так, розвиток баз даних призвело до появи таких інформаційних технологій, які є розширенням технології баз даних, як: сховища даних, банки даних, бази знань і багато інших. Основу для всіх цих технологій склали рішення, сформульовані Едгаром Коддом і Пітером Ченом. Придумані ними технології зберігання і обробки даних в електронних системах стали центральними в розвитку баз даних і використовуються досі в більшості систем роботи з даними.

Сьогодні, коли розвиток інформаційних технологій призвело до можливостей організації віддалених і розподілених систем, без використання баз даних не обійтися. Вони стають центральним компонентом таких систем, забезпечуючи розподілену роботу безлічі користувачів з усіх куточків світу зі своїми даними незалежно від їх географічного розташування. Ці технології дали можливість зберігати великі обсяги інформації, проводити досить складні обробки, що вимагають великих комп'ютерних ресурсів, реалізовувати більш ефективні технології роботи з інформацією.

Прагнення ж розробників інформаційних систем все більше збільшувати потужності своїх систем, обробляти великі обсяги інформації, вирішувати завдання комплексного характеру, серед яких вироблення управлінських рішень, аналіз статистичних даних, формування аналітичних звітів, також вимагає використання сучасних інструментів роботи з даними, де центральним компонентом є база даних. Особливо важливим бачиться використання баз даних в системах управління підприємством (організацією), де вирішуються завдання різних рівнів, від стратегічного до операційного, і застосування баз даних дозволяє забезпечувати оперативний обмін інформацією між рівнями управління, підрозділами і співробітниками.

Ще однією сферою застосування баз даних в якості ключового інструменту роботи з інформацією є системи електронної комерції і державних послуг, з якими стикається практично будь-яка людина і організації. Використання баз даних дозволяє оперативно взаємодіяти клієнтам з організацією, організаціям між собою, користувачам державних послуг з державними органами, державним органам між собою.

Даний підручник орієнтований на надання вичерпної інформації про різні технології створення, проектування і реалізації баз даних для застосування в різних інформаційних системах. Однією з основних завдань підручника є уявлення в послідовному процесі технології розробки бази даних із застосуванням різних інструментів, які забезпечують не тільки моделювання, а й фізичну реалізацію і документування самої бази даних і окремих етапів проектування, забезпечуючи необхідний рівень взаємодії розробників і замовників інформаційних систем в частині роботи з даними та інформацією.

Крім глав, присвячених загальним теоретичним питанням проектування та розробки баз даних, в підручнику розглядаються питання, пов'язані із застосуванням баз даних і технологій їх подання при реалізації різних інструментів, що забезпечують більш ефективне використання баз даних в сучасних інформаційних системах.

Одним з таких інструментів є універсальні технології подання ієрархічної і квазіструктурірованной інформації. У підручнику розглядаються причини застосування даних інструментів, а також підходи до їх реалізації в базах даних з використанням звичайних механізмів реляційної алгебри і мови 5 () Ь.

Інший технологією, яка застосовується в базах даних і використовується для вирішення аналітичних задач, є сховища даних. Дана технологія дає хороші можливості роботи з великими і статистичними даними, надаючи відомості для аналізу і вироблення різних рішень.

Третя технологія представляється інтелектуальної обробкою даних і представлення структури бази даних для вирішення окремих завдань з області штучного інтелекту, заснованих на інструментах нечіткої логіки, що дозволяє обробляти відомості, що описуються якісними (нечисловими) характеристиками, надаючи можливість математичної обробки даних відомостей.

Також сучасні бази даних реалізують різні технології, які є розширенням реляційної технології або представляють не реляційні механізми роботи з даними. Ці інструменти також застосовуються в сучасних інформаційних системах і відрізняються різними позитивними особливостями, орієнтованими на вирішення специфічних завдань, що виникають при обробці даних. Поряд з цим, що подаються альтернативні технології роботи з даними є перспективними інструментами, які можуть найближчим часом змінити реляційний підхід до роботи з даними, забезпечивши більш ефективний підхід до подання та обробки даних, з огляду на зростаючий обсяг цих даних і потреби в прискоренні процесів їх обробки.

 
<<   ЗМІСТ   >>