Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Бази даних: проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програмні засоби

Для практичного застосування отриманих з підручника знань по першій частині необхідно скористатися наступним програмними засобами:

- IBM WebSphere Business Modeler - застосовується для моделювання бізнес-процесів і допоміжних функцій з відображенням необхідних для реалізації в базах даних інформаційних структур і моделей реалізації інформаційних потреб користувачів;


CA Erwin Data Modeler і (або) IBM Info Sphere Data Architect - для побудови логічної і фізичної моделей бази даних;

- ARIS, MS Visio або інший інструмент бізнес-графіки - для побудови різних діаграм і схем, що ілюструють необхідні графічні уявлення про предметну область і організації бази даних.

При формуванні першої частини підручника застосовувалися такі версії продуктів:

 • • IBM WebSphere Business Modeler v7.0;
 • • CA Erwin Data Modeler v9.5;
 • • IBM Info Sphere Data Architect v8.5;
 • • ARIS Express v2.4;
 • • MS Visio v2007.

За підсумками вивчення матеріалу підручника студент повинен:

знати

 • • терміни, поняття та визначення, що використовуються при розробці інформаційних систем в рамках створення баз даних;
 • • основні історичні факти розвитку баз даних;
 • • моделі даних, які застосовуються в інформаційних системах;
 • • види рівнів представлення моделей даних;
 • • характерні особливості моделей даних і рівнів їх подання;
 • • яке місце займають бази даних в інформаційних системах;
 • • головні особливості застосування реляційної алгебри при роботі з даними;
 • • основні підходи при моделюванні бази даних;
 • • які інструментальні засоби застосовуються при аналізі предметної області;
 • • методи проведення нормалізації логічної моделі бази даних;
 • • основні підходи до розробки моделей бази даних;
 • • види технологій моделювання логічної і фізичної моделі бази даних;
 • • які засоби застосовуються при розробці моделей бази даних;

вміти

 • • виробляти вибір застосовуваної для реалізації бази даних моделі даних;
 • • використовувати правила реляційної алгебри при роботі з даними;
 • • перетворювати дані в табличний вигляд;
 • • при роботі з даними позначати основні і допоміжні функції;
 • • проводити ідентифікацію об'єктів даних і структурних елементів;
 • • робити виділення аномалій у відносинах;
 • • нормалізувати відносини;
 • • проектувати логічну модель бази даних, використовуючи різні підходи;
 • • проводити функционализацию моделі бази даних;
 • • виробляти нормалізацію логічної моделі бази даних;
 • • проектувати фізичну модель бази даних, грунтуючись на логічної моделі бази даних;
 • • моделювати реалізацію потреби користувача на основі їх визначення;

володіти

 • • методами використання правил реляційної алгебри в обробці даних;
 • • правилами табличного представлення взаємозв'язаних даних;
 • • навичками застосування термінології при розгляді різних рівнів представлення моделей даних;
 • • способами функціонального аналізу предметної області;
 • • методами інформаційного аналізу предметної області;
 • • інструментальними засобами для побудови моделей потоків даних;
 • • способами виділення структур даних на основі документів і інформаційного аналізу предметної області;
 • • інструментальними засобами для побудови логічної моделі бази даних;
 • • методами проведення нормалізації логічної моделі бази даних;
 • • способами проектування ієрархічних структур і квазіструктрірованних даних;
 • • навичками побудови логічної моделі для мульти мовній інформаційної системи;
 • • інструментальними засобами для побудови фізичної моделі бази даних;
 • • методами застосування інструментальних засобів для побудови моделей реалізації інформаційних потреб користувачів в поданні та обробці даних.


 
<<   ЗМІСТ   >>