Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Основи соціології і політології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Форми державного правління і устрою

Переважна більшість держав сучасного світу будуються і функціонують на базі конституцій (від лат. Constitutio - пристрій).

Конституція (інакше - основний закон держави ) - це система зафіксованих в спеціальному документі (або декількох документах) відносно стабільних правил (законів), які визначають устрій держави, принципи його організації, способи політичного волеобразования, прийняття рішень, а також положення особистості в державі. У сучасних демократичних державах конституції зазвичай складаються з двох найважливіших частин. У першій визначаються норми взаємовідносин громадян і держави, права особистості, затверджується правова рівність всіх громадян і заборона дискримінації; у другій частині описується характер держави (республіка, монархія, федерація і т.п.), статус різних гілок влади, правила взаємини парламенту, президента, уряду і суду, а також структура і порядок функціонування органів управління.

Конституції призначені для регулювання політичного життя протягом тривалого періоду. Однак реальна тривалість їх дії в різних країнах неоднакова. Так, наприклад, у Франції діє 16-я конституція, в той час як США досі живуть по своїй першій конституції, в яку внесено 26 поправок.

Наявність демократичної конституції - важливий показник конституційності держави лише в тому випадку, якщо вона реально втілена в державній організації і неухильно виконується органами влади, установами та громадянами.

Будова держави традиційно характеризується через форми правління і форми територіального (державного) устрою. У них втілюється організація верховної влади, структура і порядок взаємовідносин вищих державних органів, посадових осіб і громадян (рис. 13).

Типологія держав за формою правління

За способом організації влади, її формальному джерелу форми правління діляться на монархії і республіки.

1. Монархічна форма правління

У монархії формальним джерелом влади є одна особа. Існує кілька різновидів монархічної форми правління:

 • а) абсолютна монархія - всевладдя глави держави;
 • б) конституційна монархія - держава, в якому повноваження монарха обмежені конституцією. У свою чергу, конституційна монархія може бути дуаістіческой - в ній монарх наділений переважно виконавчою владою і лише частково законодавчою, і парламентської - тут монарх, хоча і вважається главою держави, але фактично володіє представницькими функціями і лише частково виконавчими. Іноді він також має право накладати вето на рішення парламенту, яким практично не користується.

Сучасні парламентські монархії фактично мало відрізняються від республік - другої основної форми правління.

типологія держави

Мал. 13. Типологія держави

2. Республіканська форма правління

У республіках джерелом влади є народна більшість, вищі органи держави обираються громадянами. У сучасному світі існують три основні різновиди республіки: парламентська, президентська і змішана (напівпрезидентська).

 • • Головною відмінною рисою парламентської республіки є утворення уряду на парламентській основі і його формальна відповідальність перед парламентом. Зі свого боку, парламент здійснює по відношенню до уряду ряд функцій:
 • • формує і підтримує уряд;
 • • видає закони, що приймаються урядом до виконання;
 • • затверджує державний бюджет і тим самим встановлює фінансові рамки діяльності уряду;
 • • здійснює контроль над урядом і в разі необхідності може висловити йому вотум недовіри, що тягне за собою або відставку уряду, або розпуск парламенту і проведення дострокових виборів;
 • • критикує урядову політику, представляє альтернативні варіанти урядових рішень і всього політичного курсу.
 • • Відмітна ознака президентської республіки полягає в тому, що в ній президент одночасно є і главою держави, і главою уряду. Він керує внутрішньою і зовнішньою політикою і є верховним головнокомандуючим збройних сил.

У президентській республіці уряд відрізняється стабільністю. У ній існує жорсткий розподіл законодавчої та виконавчої гілок влади, їх значна самостійність.

Відносини між парламентом і президентом грунтуються на системі стримувань, противаг і взаємозалежності. Парламент може обмежувати дії президента за допомогою законів і через затвердження бюджету. Президент же зазвичай має право відкладального вето на рішення парламенту.

• При напівпрезидентської (змішаної) республіці сильна президентська влада поєднується з ефективним контролем з боку парламенту за діяльністю уряду. Напівпрезидентська республіка не має таких стійких типових рис, як парламентська і президентська, і в різних країнах тяжіє до однієї з цих форм. Її головна характерна риса - подвійна відповідальність уряду перед президентом і перед парламентом.

Президент, без узгодження з парламентом, але з огляду на розклад в ньому політичних сил, призначає главу уряду, разом з яким він формує кабінет міністрів. Глава держави головує на засіданнях уряду, затверджує його рішення і тим самим контролює його діяльність. Сам президент не володіє правом законодавчої ініціативи, але таким правом користується прем'єр-міністр, який несе всю відповідальність за діяльність уряду. Парламент має можливість контролювати уряд через затвердження щорічного бюджету, а також за допомогою винесення йому вотуму недовіри.

Різноманітні республіканські і монархічні форми держави не вичерпують всіх механізмів правління. Одним з них є інститут референдуму . Він передбачає вирішення найбільш важливих для суспільства питань за допомогою всенародного голосування, результати якого мають вищий правовий статус і обов'язкові для виконання всіма державними органами. У різних країнах є істотні розбіжності в області права ініціювання референдуму. В одних державах ініціаторами його є лише парламент і уряд, в інших - парламент і уряд і президент, по-третє - безпосередньо народ. Для того щоб референдум відбувся, зовсім не обов'язково участь в ньому більшості населення. Всенародні голосування використовуються не тільки для прийняття законів, а й для прийняття конституційних поправок.

Типи держав з точки форми територіального устрою

Територіальна організація держави характеризує співвідношення цілого і частин, центральних і регіональних органів влади. Розрізняють дві основні форми територіального устрою держави: унітарну і федеративну.

1. Унітарна держава

являє собою єдину, політично однорідну організацію, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, що не володіють власною державністю. Воно має єдині конституцію і інститут громадянства. Всі державні, в тому числі судові, органи складають єдину систему, діють на основі єдиних правових норм.

Унітарні держави сформувалися переважно в країнах з мононаціональною населенням, хоча деякі з них мають в своєму складі інонаціональних освіти, користуються автономією, компетенції якої визначаються центральною владою.

Унітарні держави бувають централізованими і децентралізованими.

Централізовані держави можуть надавати досить широку самостійність місцевим, низовим органам управління. Однак в них середні рівні управління не володіють значною автономією і безпосередньо орієнтовані на виконання рішень центру.

У децентралізованих унітарних державах крупні регіони користуються широкою автономією і навіть мають у своєму розпорядженні власними парламентами, урядами, адміністративно-управлінськими структурами і самостійно вирішують передані їм у відання центральними органами питання, як правило, в області освіти, комунального господарства, охорони громадського порядку тощо Однак на відміну від суб'єктів федерації в області оподаткування їх компетенції сильно обмежені, що ставить їх в фінансову залежність від центру.

2. Федеративна держава

Головна відмінність федерації від унітарної держави полягає тому, що джерелом влади, суб'єктами державного суверенітету виступають в ній як великі територіальні утворення (штати, землі, кантони), так і весь народ, що складається з рівноправних громадян. Федерація - це стійкий союз держав, самостійних в межах розподілених між ними і центром компетенцій, що мають власні законодавчі, виконавчі і судові органи і, як правило, конституцію, а часто і подвійне громадянство. Федерація будується на основі розподілу функцій між її суб'єктами і центром, зафіксованого в союзної конституції, яка може бути змінена тільки за згодою суб'єктів федерації. Члени федерації - співучасники загальнодержавного суверенітету - фактично не володіють індивідуальним суверенітетом і правом одностороннього виходу з союзної держави.

Федерація як форма територіального державного устрою показала свою життєздатність, чого не можна сказати про конфедерацію - постійному союзі самостійних держав, які об'єдналися для здійснення конкретних спільних цілей.

 
<<   ЗМІСТ   >>