Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Стратегія сталого екологічного розвитку

Стратегія сталого екологічного розвитку

базується на кількох основних принципах, націлених на вирішення практичних завдань, як на національному, так і на регіональному рівнях.

1. Регіональні та локальні задачі екологічного розвитку повинні бути підпорядковані національним і глобальним цілям запобігання екологічної кризи та оптимізації середовища проживання людини, тобто принцип "мислити глобально - діяти локально".

Концепція природокористування повинна враховувати науково обґрунтовані прогнози наслідків втручання людини в екосферний круговорот речовин і енергії. Уповільнити негативні наслідки в екологічній ситуації і домогтися сталого розвитку можна тільки шляхом становлення постіндустріальної цивілізації - заміни світу металлонефтяного, машинно-технологічного світом наукомістким, інформаційним.

До сих пір регіональні програми поліпшення екологічної обстановки, навіть в їх довгострокових варіантах, обмежуються лише заходами захисту навколишнього середовища, тоді як база загального техногенного тиску на довкілля людей залишається недоторканною, а якщо і змінюється, то не по екологічним мотивами.

2. Регіональне екологічне розвиток включають раннє попередження несприятливих екологічних тенденцій або передбачає їх мінімальні гарантії (незнання наслідків не звільняє суспільство від відповідальності за порушення природного середовища).

Прискорене наростання техногенного тиску і збільшення залежності здоров'я людей від стану довкілля вимагають вже зараз більш швидкого підвищення точності екологічних прогнозів. Реалізація цього принципу не обмежується медико-біологічними аспектами. Він зачіпає всі сторони людської діяльності, які розраховані на майбутнє і підлягають прогнозуванню.

3. Цілі екологічного розвитку первинні по відношенню до цілей економічного розвитку (принцип екологічного імперативу). Здорове довкілля є умовою задоволення основних життєвих потреб людини. Тому будь-які цілі економічного розвитку повинні бути узгоджені з урахуванням екологічних потреб людей.

Прийняття та реалізації цього принципу заважає вкорінене уявлення про те, що швидкий економічний виграш виправдовує невизначені і розтягнуті в часі майбутні екологічні втрати, які до того ж майже завжди легко пояснити іншими причинами.

Принцип екологічного імперативу в корені суперечить залишковим принципом в постановці і реалізації регіональних природоохоронних цілей, має місце на сьогоднішній день в більшості програм соціально-економічного розвитку регіонів.

4. Розміщення і розвиток матеріального виробництва на певній території має здійснюватися відповідно до її екологічної техносмкостью (принцип еколого-економічної збалансованості). В рамках системного підходу до стратегії екорозвитку цей принцип базується на ідеї взаімоподдержаіія природних і виробничих потенціалів і потоків речовин і енергії, що утворюють еколого-економічну систему. Вилучення місцевих природних ресурсів не повинно перевищувати швидкості їх відновлення, а надходження забруднень - швидкості їх знищення, шляхом розсіювання, виносу, асиміляції і т.д.

Для реалізації принципу еколого-економічної збалансованості необхідно порівняння природоемкости виробництва з екологічної техноємких території.

5. Екологічна безпека суспільства тісно пов'язана з рівнем культури, освіти і вихованості людей в цьому суспільстві (принцип поширення наукових екологічних знань).

У Росії ставлення до екологічного дозвіллю і відповідальність перед майбутнім знаходиться на дуже низькому рівні, хоча підстав для занепокоєння у нас більше, ніж у багатьох розвинених країнах світу. Справа не тільки в тому, що

екологічні тривоги закриті зараз іншими турботами, які здаються більшості людей більш нагальними, але і в тому, що росіяни дуже довго і дуже багатьом жертвували заради примарного майбутнього. Тому потрібні дуже близькі і реальні загрози, щоб люди були готові пожертвувати в ім'я майбутнього частиною свого сьогоднішнього добробуту, і без того мізерного і нестійкого.

У всесвітній стратегії охорони природи поряд з вищевказаними, сформульовані й інші не менш важливі принципи сталого екологічного розвитку, а саме:

 • - Повага і турбота про все сущому на Землі;
 • - Підвищення якості життя;
 • - Збереження життєздатності і різноманітності екосистем;
 • - Запобігання виснаженню невідновлюваних ресурсів;
 • - Розвиток в межах потенційної ємності екосистем;
 • - Зміна свідомості людини і стереотипів його поведінки;
 • - Заохочення соціальної зацікавленості суспільства в збереженні довкілля;
 • - Вироблення національної концепції інтеграції соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього середовища;
 • - Досягнення єдності дій на світовому рівні.

Велика увага в "стратегії" приділено "невиснажливого використання ресурсів". Тільки такий підхід дає надію на те, що ми зможемо залишити щось нащадкам.

Стратегія підказує необхідність інтеграції і забезпечення єдності дій різних держав незалежно від соціально-економічного устрою.

Для Росії найбільш актуальними є такі напрями в контексті стратегії:

 • - Розробка загальних принципів природоохоронного законодавства;
 • - Розробка загальних принципів екологічної етики;
 • - Збереження загальної системи екологічного моніторингу;
 • - Розробка інтегрованої системи заходів для збереження і раціонального використання біологічного різноманіття;
 • - Виконання зобов'язань за міжнародними договорами у сфері охорони навколишнього середовища.

Втілення в життя за концепцією розвитку Російської Федерації має на увазі забезпечення стабільної ситуації в економіці країни, докорінне поліпшення екологічної обстановки, введення господарської діяльності в межі ємності екосистем. Реалізація концепції вимагає в свою чергу обгрунтування допустимих меж антропогенного впливу і, відповідно, створення ефективної системи екологічної освіти та екологічного виховання.

Незважаючи на всі протиріччя, на сьогоднішній день "стратегія" представляє собою орієнтир, що виражає основний стереотип екологічного мислення. Екологічна політика держав, в тому числі і Росії, орієнтована саме на ідею сталого розвитку.

Фахівці вважають, що найближчим часом стане ясно, чи вдасться знайти людству шляхи стабілізації екологічної ситуації або очевидне занурення в глобальну екологічну катастрофу триватиме в новому XXI ст.

 
<<   ЗМІСТ