Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Моніторинг навколишнього середовища

Сумні наслідки господарської діяльності людини для біосфери є об'єктивною реальністю. Разом з тим негативні результати антропогенних впливів в умовах розвитку сучасної цивілізації не можуть бути визнані неминучими. Погіршення стану навколишнього природного середовища, як правило, пов'язано з нераціональним і "хижацьким" використанням природних ресурсів, помилками в технічної та екологічної політики, вкрай низьким рівнем розробки і впровадження безвідходних технологій, малої вивченістю всіх наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище. У ситуації, що склалася надзвичайно важливим для практичних дій і довгострокового прогнозування якості навколишнього середовища є контроль стану і визначення тенденцій її зміни.

Поняття про моніторинг. Цілі і завдання. Об'єкт дослідження

Найважливішим питанням стратегії регулювання якості навколишнього природного середовища (ОПВ) є питання створення системи, здатної визначати найбільш критичні джерела і фактори антропогенного впливу на здоров'я населення і ОПС, виділяти найбільш уразливі елементи і ланки біосфери, піддані такому впливу.

Такою системою визнана система моніторингу антропогенних змін стану навколишнього природного середовища, здатна представити необхідну інформацію для прийняття рішень відповідними службами, відомствами, організаціями.

Усвідомлення в багатьох країнах неефективності зусиль по фінансуванню збору і переробки інформації про стан навколишнього середовища зажадало нових підходів і координації дій як на національному, так і на міжнародному, глобальному рівнях.

Першим кроком в цьому напрямку стала конференція ООН з охорони навколишнього середовища в Стокгольмі в 1972 р Одним з важливих рішень Стокгольмської конференції була рекомендація щодо створення глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (YEMS).

У 1974 р в Найробі була утворена міжурядова комісія з системі глобального моніторингу, розроблена перша схема організації моніторингу антропогенних забруднювачів. Тоді ж був уточнений список найбільш небезпечних забруднювачів для врахування їх при організації моніторингу. Забруднювачі оцінювалися за різними критеріями, в тому числі по впливу на здоров'я людини; впливу на клімат або екосистеми; схильності до руйнування в природному середовищі; здатності накопичуватися в харчових ланцюгах; можливості хімічної транс

формації у вторинні токсичні або мутагенні речовини та іншим.

Слід помститися, що ще до цього в нашій країні під керівництвом відомого вченого Ю. А. Ізраеля були розроблені наукові основи моніторингу, які були докладені на засіданні Ради керуючих Програм ООН з проблем навколишнього середовища (ЮНЕП) в Найробі, а потім і на інших міжнародних симпозіумах і нарадах.

В подальшому питання моніторингу довкілля неодноразово обговорювалися на різних рівнях як національних, так і міжнародних урядових і громадських організацій, що знаходило відображення в численних друкованих виданнях (збірники, праці і т.д.), присвячених проблемам моніторингу навколишнього середовища. Так, наприклад, винятковий інтерес представляють праці Міжнародних симпозіумів "Комплексний глобальний моніторинг забруднення навколишнього природного середовища", що відбулися в 1978 і 1982 рр., П'ять томів збірника "Проблеми екологічного моніторингу та моделювання екосистем", виданих Інститутом прикладної геофізики в 1978-1982 рр.

В даний час в Росії створена і функціонує Єдина державна система екологічного моніторингу (ЕГСЕМ). Таким чином, об'єктом моніторингу є навколишнє природне середовище.

Як вже було раніше сказано, навколишнє середовище слід розглядати як сукупність факторів і елементів, здатних надавати прямий вплив на живий організм на будь-який з стадій індивідуального розвитку.

В даний час з розвитком антропосферою необхідно враховувати прямий і зворотній зв'язок між діяльністю людини і станом навколишнього середовища, що дозволяє зробити моніторинг.

Завдання і цілі моніторингу навколишнього природного середовища включають:

  • - Спостереження за станом навколишнього середовища;
  • - Виявлення факторів і джерел антропогенного впливу на навколишнє середовище;
  • - Визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище;
  • - Оцінку і прогнозування стану навколишнього середовища.

Основні цілі і завдання моніторингу навколишнього середовища представлені на рис. 4.6.

Схема моніторингу навколишнього середовища

Мал. 4.6. Схема моніторингу навколишнього середовища

Спостереження за станом навколишнього середовища, по суті, являє собою збір інформації про фактичний стан об'єктів навколишнього середовища; про джерела забруднення; про основні зміни в стані навколишнього середовища під впливом забруднювачів. Відповідно до цілями і завданнями моніторингу збір інформації про стан навколишнього середовища відноситься до системи так званого "діагностичного" моніторингу, який служить основою для оцінки спостережуваних змін, складання прогнозів можливих змін навколишнього середовища, запобігання негативних наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище і розробки стратегії оптимальних взаємовідносин суспільства і навколишнього середовища.

Таким чином, весь процес технології моніторингу можна представити у вигляді алгоритму:

Вимірювання - Аналіз - Опис - Моделювання - Оптимізація.

Подібний алгоритм дій характерний для будь-якого виду моніторингу навколишнього середовища.

 
<<   ЗМІСТ   >>