Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розміщення виробництва і проблема відходів

Одним з найважливіших інструментів органів охорони навколишнього середовища і санепіднагляду є право накладати заборону на розміщення проекту, здатного в майбутньому завдати непоправної шкоди певної природної території, спільно з органами влади вживати заходів адміністративно-правового припинення шкідливої ​​діяльності, залучати винуватців до відповідальності за екологічні правопорушення.

Комплексні екологічні вимоги до кожного окремого підприємству конкретизуються в його екологічному паспорті.

Екологічний паспорт промислового підприємства - це нормативно-технічний документ, що включає дані по використанню підприємством ресурсів (природних, вторинних і ін.) І визначенню впливу його виробництва на навколишнє середовище.

Екологічний паспорт розробляється підприємством і узгоджується з територіальними органами. Основою для нього є основні показники виробництв, проекти розрахунків ПДВ, нормативи ГДС, дозвіл на природокористування, паспорти газо- і водоочисних споруд і установок по утилізації і використанню відходів, форми державної статистичної звітності.

В екологічний паспорт включаються загальні відомості про підприємство, про обсяг промислового виробництва і про технологічному регламенті, тобто про витрату сировини і допоміжних матеріалів за видами продукції і про характер готової продукції. Такі дані дозволяють об'єктивно оцінити зміст викидів підприємства і передбачувана кількість відходів. Інформація про викиди і скиди, про відходи, що утворюються на підприємствах, а також характеристика полігонів і накопичувачів відходів дається у вигляді додатку до екологічного паспорту.

Екологічний паспорт містить відомості про використання земельних ресурсів, дані балансу водоіотребленія і водовідведення, розрахунок платежів за забруднення навколишнього середовища. Дані про отримані дозволи на утримання забруднень у викидах і скидах повинні бути в екологічному паспорті. У разі забруднення природного середовища без належного оформлення вся маса забруднюючих речовин розглядається як наднормативна і плата за забруднення визначається за нормативами плати за перевищення допустимих викидів забруднюючих речовин.

Таким чином, загальні уявлення про екологічний паспорт підприємства виглядають наступним чином:

  • - Структура екологічного паспорта визначається ГОСТ 17.0.0.04-90 "Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення";
  • - Екологічний паспорт підприємства представляє комплекс даних, виражених через систему показників, що відображають рівень використання підприємством природних ресурсів і ступінь його впливу на навколишнє середовище;
  • - Відповідно до чинного законодавства підприємство у своїй діяльності щодо використання природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище, планування та проведення природоохоронних заходів підконтрольне місцевій адміністрації та органам Мінприроди Росії;
  • - Екологічний паспорт підприємство розробляє за рахунок своїх коштів і затверджує його керівник підприємства за погодженням з місцевими органами влади і територіальним органом Мінприроди Росії, де він реєструється;
  • - Екологічний паспорт не заміняє і не скасовує діючі форми і види державної звітності;
  • - Для діючих підприємств екологічний паспорт доповнюють при зміні технології виробництва або заміні обладнання.
 
<<   ЗМІСТ   >>