Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Шляхи переходу до раціонального природокористування

Природокористування має глибоке коріння в культурі народу. Звідси різноманіття і своєрідність механізму його регулювання. Для багатьох росіян природокористування є і традиційні промисли, і середовище проживання, і предмет поклоніння, і суб'єкт духовного і культурного спілкування. На початковій фазі розвитку суспільства споживання людини, відповідне з його фізіологічною потребою, не могло завдавати відчутної шкоди навколишньому середовищу: полювання, риболовля, збір харчових і лікарських рослин, інших "дарів природи", заготівля будівельних матеріалів і т.п. Однак уже з появою і розвитком землеробства стали проявлятися негативні наслідки: знищення лісів, активізація ерозійних процесів, виснаження витоків малих річок і т.д.

Поява товарообміну, розвиток ринкових відносин завдали відчутного антропогенний удар по навколишньому середовищу - людина стала брати у природи більше, ніж йому диктувалося раніше фізіологічними потребами. І цей процес прискорено розвивався, досягнувши того рівня, який зараз ми називаємо "споживанням престижу", коли 20% населення планети споживає 80% природних ресурсів і вони ж створюють більшу частину відходів.

Індустріалізація, хімізація, інтенсивне землеробство, гідротехнічне будівництво - все це викликає екологічні удари з надзвичайними ситуаціями, аварійними викидами, в тому числі озоноруйнуючих речовин. До цього призвели, на перший погляд, благі наміри - "все більш повне задоволення зростаючих потреб членів суспільства".

Однак немає іншого джерела задоволення потреб, крім природних ресурсів, самої природи у всіх її проявах.

Під природними ресурсами, як уже говорилося, слід розуміти об'єкти і сили природи, які використовуються або можуть бути використані людьми. Поняття раціональне використання природних ресурсів, серед перерахованих раніше, має на увазі дві найважливіші завдання:

  • - Забезпечення охорони природних ресурсів;
  • - Відновлення використаних ресурсів з метою збереження рівноваги в природних екосистемах.

Поняття "природні ресурси" тісно пов'язані з іншим дуже важливим поняттям - "природні умови".

Одні і ті ж об'єкти можуть бути віднесені і до природних умов, і до природних ресурсів в залежності від того, яку роль вони відіграють у взаєминах людини з навколишнім середовищем.

Наприклад, якщо землю розглядати як життєвий простір, то вона виступає в якості природних умов. Якщо ж розглядати її як джерело корисних копалин, то вона може бути віднесена до категорії

природних ресурсів. Вище були наведені наявні класифікації природних ресурсів, але необхідно враховувати, що будь-яка класифікація повинна будуватися на визнанні необхідності раціонального природокористування.

Катастрофою загрожує зникнення багатьох видів рослин і тварин. Як вже говорилося, основу будь-якого біогеоценозу складають зелені рослини (продуценти), які створюють біомасу, використовуючи сонячну енергію. Це означає, що цінність природних ресурсів не повинна розглядатися як їх проста сума. Необхідно враховувати біологічний круговорот речовин і енергії, який визначає екологічну рівновагу.

У зв'язку з наростаючим використанням продуктів фотосинтезу основним їх споживачем - людиною відбувається виснаження горючих копалин, харчових, лісових ресурсів. Сучасний рослинний світ не в змозі повністю використовувати і засвоювати весь вуглекислий газ, зміст якого в сучасній атмосфері наростає ще й у зв'язку з наростаючою здобиччю і спалюванням горючих копалин. Оскільки біосфера являє собою відкриту, рухливу систему і до певного часу стійку при припливі до неї енергії та інформації, необхідно пам'ятати, що будь-яка стійкість, навіть заснована на об'єктивних процесах, для будь-якої живої системи має свої межі.

Принциповим є питання про ступінь можливості заміни природних ресурсів штучно створеними засобами виробництва, ступеня заміни природного капіталу штучним. До якої міри ми можемо виснажувати природні ресурси, використовуючи замість вичерпаних ресурсів досягнення науково-технічного прогресу? Можливості такої заміни не безмежні, цілий ряд функцій екологічних систем взагалі не можуть бути замінені.

У зв'язку з цим і виникла концепція критичного природного капіталу. Це ті необхідні для життя людини природні блага, які неможливо замінити штучними: ландшафти, рідкісні види рослин і тварин, озоновий шар, параметри клімату та ін. Незамінні і естетичні якості і властивості навколишнього середовища. Критичний природний капітал необхідно зберігати при будь-яких варіантах економічного розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>