Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Сутність концепції екологічного ризику

Природне середовище надає людині умови проживання та ресурси для життєдіяльності. Розвиток господарської діяльності людини покращує умови існування людей, але вимагає збільшення витрачання природних, енергетичних і матеріальних ресурсів. В ході промислового і сільськогосподарського виробництва утворюються відходи, які в сукупності з самими виробничими процесами впливають па нообиогеоценоза і призводять до порушень і забруднень, що погіршує в усі наростаючою ступеня умови проживання людини.

Кардинальне вирішення екологічних проблем можливе при проведенні відповідальної екологічної політики, яка має безліч аспектів, одним з яких є дотримання положень концепції екологічного ризику. Її сутність полягає в тому, що в ході будь-якої господарської діяльності зводиться до мінімуму можливість заподіяння шкоди екологічної ситуації.

Основоположним при цьому є оцінка ступеня ризику нанесення шкоди навколишньому середовищу. Концепція екологічної безпеки, в основі якої лежало використання гігієнічних нормативів при оцінці можливого впливу на навколишнє середовище, зокрема ПДВ, ПДС, ДОК і ін., Має поступитися місцем її аналогу під назвою концепції екологічного ризику. За цією моделлю прийняття оптимальних рішень з природоохоронної точки зору означає економічно і соціально обґрунтоване зведення до мінімуму негативного впливу проектованого об'єкта на екосистему. Згідно з концепцією екологічного ризику, передбачається виявлення комплексу чинників, що негативно впливають на навколишнє середовище і життєдіяльність людини. На цій основі розглядаються різні альтернативні варіанти діяльності і вибирається оптимальний.

Прикладом може служити "система екологічних ризиків", створена і використовується в США групою експертів Агентства з охорони природи - вони розбили всю сукупність екологічних проблем на групи за ступенем ризику.

Високий (середній) сукупний ризик пов'язаний але цій системі з забрудненням повітря традиційними компонентами, що викликають виснаження озонового шару, забрудненням продуктів харчування і попаданням забруднень в гідросферу.

Малий (середній) сукупний ризик пов'язаний із забрудненням ґрунту та підземних вод в результаті звалищ небезпечних відходів, з підземним зберіганням відходів.

Високий медичний (малий екологічний та економічний ризик) пов'язаний із забрудненням шкідливими компонентами повітря житлових приміщень, продуктів харчування, питної води, споживчих товарів.

Малий медичний (високий екологічний і економічний) ризик обумовлений потеплінням клімату, забрудненням водних акваторій і т.д.

Менеджмент ризику пов'язаний зі стратегією безпечного екологічного розвитку. Для впровадження його в практику потрібен високий рівень культури, освіти, які дозволять протистояти відомчим інтересам.

Оцінка ймовірності екологічної небезпеки необхідна для місць зберігання промислових відходів, перевезення горючих і вибухонебезпечних вантажів, хімічних і металургійних підприємств. Нормативні методики оцінки ризику необхідні при проектуванні, будівництві, виборі способів транспортування, енергозабезпеченні і технології виробництва. В рамках концепції екологічного ризику необхідно враховувати ступінь екологічної небезпеки при виникненні промислових аварій і катастроф, які можуть відбуватися з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних або біологічно небезпечних речовин.

Оцінка ризику аварії необхідна постійно, так як її виникнення залежить не тільки від проектних параметрів, а й від поточної ситуації, поєднання управлінських рішень, параметрів процесу, стану обладнання та ступеня підготовленості персоналу, зовнішніх умов. Попередження аварії можливо при постійному контролі над процесом і прогнозуванні ризику. Різноманітність підприємств робить практично неможливим уніфікацію оцінки ризику. В основі формалізованої оцінки ризику виникнення аварії лежить розподіл локальних ризиків на дві групи.

Перша група оцінок ризику формується з урахуванням інтервалів значень параметрів процесу технологічного режиму: швидкість, тиск, температура, вібрація, маса продукту і т.д.

Друга група оцінок ризику формується по ситуацій, в залежності від комбінації декількох параметрів технологічного процесу. Кількість ситуацій визначається на основі моделювання цих ситуацій, так званого імітаційного дослідження. На базі локальних досліджень оцінок ризику проводиться комплексна оцінка.

Насичення виробництва сучасною технікою різко підвищило відставання від нього загальнокультурного розвитку людства, що створює розрив між підвищенням ризику і готовністю людей до забезпечення громадської безпеки та захисту природного середовища. Нерегульоване вплив людини на великомасштабні процеси в природі може призвести до глобальних катастроф. Наприклад, при аварії на АЕС в Уіндскейлі (Великобританія) в 1957 р загинуло 13 чол., Заражене радіоактивними речовинами 50 тис. Км 2 ; при аварії на Чорнобильській АЕС (1986) загинуло 30 чол., евакуйовано 115 тис. чол., 17 млн чол. потрапили в зону зараження радіоактивними речовинами. У нафтопереробної промисловості щорічно відбувається близько 60 катастроф, що забирають життя людей і завдають ні з чим не можна порівняти шкоди навколишньому середовищу в глобальному і планетарному масштабі.

Менеджмент ризику пов'язаний зі стратегією безпечного екологічного розвитку. Для впровадження його в практику потрібен високий рівень культури, освіти, які дозволять протистояти відомчим інтересам.

 
<<   ЗМІСТ   >>