Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РОСІЇ

Екологічна безпека Росії певною мірою залежить не тільки від негативних наслідків діяльності національного господарства, успадкованих від минулого, а й від негативних наслідків планетарної господарської діяльності, головним чином в суміжних країнах, які в просторовому і часовому аспектах загрожують російським територіям. Але ці загрози не можна вважати чисто зовнішніми, так як вони тісно пов'язані з внутрішнім екологічним поведінкою Росії.

Аналіз екологічної ситуації в нашій країні наводиться в щорічному багатосторінковому дослідженні, яке називається "Державний доповідь про стан навколишнього природного середовища Російської Федерації".

Екологічна ситуація в Росії зараз визначається такими негативними тенденціями, як превалювання природоемкого галузей народного господарства, недосконалістю технологій, сировинної орієнтації експорту, залишковим принципом фінансування природоохоронних заходів і програм екологічного профілю. Останнім часом проблеми екологічного профілю загострилися через підвищення ймовірності аварій і катастроф техногенного характеру, порушення норм охорони навколишнього середовища, зростаючої соціальної напруженості, зниження виробничої та інших форм дисципліни, ослаблення контролю, що триває зносу виробничих фондів.

Для теперішнього часу характерно споживацьке ставлення до природи молодого агресивного покоління

підприємців в ході первісного нагромадження капіталу. Це ускладнюється відсутністю коштів на вирішення екологічних проблем через бюджетну кризу і складне фінансове становище індустріальної інфраструктури.

В екологічному плані наслідки розпаду СРСР опинилися також невтішними. Загальне скорочення виробництва не призвело до зменшення антропогенного тиску на навколишнє середовище. Навпаки, наростає занедбаність, "засмічення" територій. Деяке зниження рівня викидів і скидів від промислових підприємств в зв'язку зі зниженням виробництва компенсується збільшенням кількості "залпових" викидів в результаті аварій, посилення транспортного типу забруднення. У сучасній Росії екологічні катастрофи стають неминучими внаслідок зношеності основних виробничих фондів. Наприклад, знос нефтегазопродуктопроводов становить 50%; близько 35% автодоріг оцінюються як аварійні, всього ж в ремонті потребує 65% автодоріг.

Охорона навколишнього природного середовища є наукомістким видом діяльності, що ніяк не узгоджується з тим, що відбувається зараз в Росії руйнуванням наукового і технологічного потенціалів, дуже низьким рівнем фінансування науки. Це призводить не тільки до втрати власних екологічних розробок, по і до нерозуміння глобальних загроз екологічного властивості.

Антиекологічна характер носить соціально-екологічна політика країн СНД і Балтії. Країни цієї групи не можуть належним чином дбати про чистоту довкілля людини. Негативну роль у розвитку екологічної ситуації в Росії грають країни Східної Європи (колишні соціалістичні). Вони є ініціаторами транспортування з Заходу на Схід токсичних відходів, передислокації екологічно небезпечних виробництв і т.д., в результаті чого Росія може перетворитися в "екологічну колонію" розвинених в господарському відношенні країн. Південні кордони Росії стикаються з цілою групою держав з високими темпами демографічного зростання, а отже, збільшенням антропогенного тиску на навколишнє середовище. Зокрема, приріст населення в Японії до кінця XX в. склав 148%, в Китаї - майже 210%, в Ірані - 345%,

в межах Іраку - 350%. У Росії ж в останні роки спостерігається зниження рівня народжуваності, збільшення смертності.

Дуже серйозну екологічну загрозу для Росії представляє прикордонний військовий потенціал. Ця небезпека виходить від країн, що володіють хімічною та біологічною зброєю, - США, Японії, Китаю, країн ЄС.

 
<<   ЗМІСТ   >>