Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічні основи природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Екологічні основи природокористування - Хван Т. А.

Розглянуті основні питання екології та охорони навколишнього середовища; особливості взаємодії суспільства і природи; принципи і методи раціонального природокористування; екологічне регулювання та прогнозування наслідків природокористування; сучасний стан навколишнього середовища Росії; основні забруднюючі речовини атмосфери, гідросфери і літосфери і їх джерела; теоретичні та практичні питання моніторингу навколишнього середовища; глобальні проблеми екології (раціональне природокористування, достаток відходів, збереження видового різноманіття планети, особливо охоронювані природні території та ін); державні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Екологія як наука. Цілі і завдання екології Основні методи екології Поняття про середовище існування Концепція біогеоценозу Біосфера Основні екологічні закони, що регулюють взаємодії в системі "суспільство - природа" ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ Поняття про природно-ресурсний потенціал Класифікація природних ресурсів Принципи раціонального природокористування Антропоекологічних системи. ознаки екстремальності Вплив підприємств енергетики на навколишнє середовище Еволюція людини під впливом екологічних чинників Особливості екології міст і великих сільськогосподарських районів СУЧАСНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РОСІЇ Поняття про забруднення навколишнього середовища, їх класифікація та характеристика Джерела і основні групи забруднюючих речовин атмосфери Росії Джерела і основні групи забруднюючих речовин гідросфери Росії Джерела і основні групи забруднюючих речовин літосфери Росії Надзвичайні ситуації - джерело потужного впливу на навколишнє середовище ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ Сутність концепції екологічного ризику Екологічна криза. Поняття, причини, ознаки Концепція сталого екологічного розвитку Шляхи переходу до раціонального природокористування Охорона атмосфери Принципи попередження вторинних змін в атмосфері Охорона водних ресурсів Охорона земель Збереження видового різноманіття планети Природна регуляція чисельності популяцій в біоценозах Зміна структури і чисельності популяцій в результаті діяльності людини Зникнення видів Особливо охоронювані природні території Демографічні проблеми і зкологіческая ситуація Розміщення виробництва і проблема відходів Відходи як джерело забруднення навколишнього середовища Класифікація відходів за ступенем небезпеки для навколишнього середовища Способи знешкодження токсичних відходів Проблема використання відходів виробництва Принципи нормування небезпечних речовин, що надходять в біосферу внаслідок діяльності людини Моніторинг навколишнього середовища Поняття про моніторинг. Цілі і завдання. Об'єкт дослідження Види моніторингу Організація моніторингу навколишнього середовища ДЕРЖАВНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Законодавство в галузі екологічної безпеки. Державна екологічна політика Екологічні правопорушення Механізм забезпечення сталого екологічного розвитку Міжнародне співробітництво в галузі екології Стратегія сталого екологічного розвитку
 
>>