Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Показники сільськогосподарського виробництва

До їх числа відносяться:

 • • обсяги та індекси виробництва продукції аграрного сектора;
 • • розміри посівних площ, поголів'я худоби і пасовищ;
 • • середня врожайність культур і продуктивність худоби;
 • • ціни на сільськогосподарську продукцію, агротехніку, добрива, пестициди;
 • • рівні доходів фермерів;
 • • показники використання сільськогосподарської техніки, добрив, пестицидів та ін.

Індекси виробництва сільськогосподарської продукції розраховуються за аналогією з індексом промислового виробництва.

Показники внутрішнього товарообігу

Ці показники характеризують динаміку та напрямок змін кон'юнктури внутрішнього ринку. Вони включають:

 • а) оборот оптової та роздрібної торгівлі. Аналіз динаміки оптової та роздрібної торгівлі дозволяє оцінити характер і зміна платоспроможного попиту на продукцію виробничо-технічного і споживчого призначення;
 • б) обсяг товарних запасів. Динаміка запасів сировини і готової продукції істотно відрізняється. Запаси сировини залежать від обсягів виробництва, т. Е. Збільшення виробництва передбачає зростання запасів сировини, і навпаки. Запаси готової продукції, навпаки, при збільшенні попиту зменшуються, т. Е. Зростання запасів готової продукції свідчить про погіршення кон'юнктури. Запаси готової продукції досягають максимального значення на початку кризи і мінімального - при переході з фази депресії у фазу пожвавлення;
 • в) обсяг внутрішніх перевезень. Погіршення кон'юнктури призводить до скорочення попиту, зниження обсягів виробництва і відповідно обсягів перевезень на внутрішньому ринку. Аналіз внутрішніх перевезень повинен охоплювати всі види транспорту з урахуванням специфіки кожного з них, а також конкуренції між різними видами транспорту.

Показники зовнішньої торгівлі

Ці показники включають: індекси фізичного і вартісного зовнішньоторговельного обороту, експорту та імпорту. Вони розраховуються за аналогією з індексами промислового виробництва. Крім того, існують інші показники:

а) сальдо зовнішньоторговельного балансу (S) розраховується за формулою

де Е - обсяг експорту продукції;

J - обсяг імпорту продукції;

б) питома вага експорту певного виду продукції (товару) у сукупному виробництві (N е) визначають за формулою

де V е - обсяг експорту певного виду продукції (товару);

V np - сукупний обсяг виробництва певного виду продукції (товару);

в) питома вага імпорту певного виду продукції у сукупному споживанні (N) визначають за формулою

де V u - обсяг імпорту певного виду продукції (товару);

V n - обсяг споживання певного виду продукції (товару).

Показники динаміки рівня цін

Ці показники включають:

а) індивідуальний індекс оптових цін (i р) визначається за формулою

де Р 1 - ціна за конкретний товар на даному ринку в поточному періоді;

Р 0 - ціна за конкретний товар на даному ринку в базисному періоді;

б) агрегатний індекс оптових цін (I) визначається за формулою

де - сума вартості продажу г-го товару в базисному

році за поточними оптовими цінами;

- Сума вартості продажу г-го товару в базисному році по оазисним оптовими цінами;

в) індивідуальний індекс роздрібних цін, або індекс собівартості продукції (i z), розраховують за формулою

де Ζ 1 - собівартість одиниці продукції в поточному році;

Ζ 0 - собівартість одиниці продукції у базисному році.

г) агрегатний індекс роздрібних цін, або агрегатний індекс собівартості (I z), розраховують за формулою

де - розрахункові витрати на виробництво i-го виду продукції в поточному році за поточною собівартістю;

- Розрахункові витрати на виробництво г-го виду

продукції в поточному році за базисною собівартістю.

Фінансові показники

Ці показники включають:

 • а) емісію цінних паперів. При розгляді емісії цінних паперів необхідний аналіз її структури. Збільшення емісії державних цінних паперів не завжди свідчить про поліпшення ринкової кон'юнктури. Як правило, в період кризи емісія різко збільшується і росте в фазі підйому, при цьому пік випуску настає дещо раніше максимального збільшення обсягу виробництва;
 • б) курси акцій підприємств, що домінують у галузі. На котирування цінних паперів впливають безліч факторів, у тому числі величина банківського відсотка (при підвищенні відсотка курс акцій, як правило, падає);
 • в) позичковий відсоток. Зростання позикового відсотка свідчить про підвищення інвестиційного попиту, що, у свою чергу, вказує на активізацію комерційної діяльності та тенденцію до розширення промислового виробництва;
 • г) валютний курс. Цей показник безпосередньо впливає на платоспроможність імпортованих товарів і зовнішньоторговельний баланс, а також на конкурентоспроможність експортованих товарів на зовнішньому ринку.
 
<<   ЗМІСТ   >>