Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг готельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Акімова, О. Є. Розробка комплексу маркетингових комунікацій на ринку трудових ресурсів: автореф. дис .... канд. економ, наук / О. Є. Акімова. - Волгоград, 2008.
 • 2. АКіндін, А. С. Особливості маркетингу готельних послуг в глобальних системах резервування: автореф. дис .... канд. економ, наук / А. С. АКіндін. - М, 2004.
 • 3. Александрова, А. Ю., Ступина, О. Г. Туристське регіонознавство: вплив регіональної інтеграції на світовий туристичний ринок: монографія /

А. ІО. Александрова, О. Г. Ступіна. - М .: КноРус, 2014.

 • 4. Алексєєва, О. А. Маркетингова модель готельного продукту в Росії: автореф. лисиць .... канд. економ, наук / О. А. Алексєєва. - М., 2009.
 • 5. ал'-Сенді, А. А. Підвищення ефективності реклами в системі маркетингових комунікацій готельного бізнесу: автореф. дис. ... Канд. економ, наук / Л. Л. Лль-Сенді. - М., 2009.
 • 6. Амосова, Г. М. Особливості експансії готельних мереж на зарубіжні ринки // Управління економічними системами. Електронний науковий журнал. - 2013. - № 11. - 1ЖЬ: uecs.ru/
 • 7. Амосова, Г. М. Розвиток міжнародних готельних мереж: сучасні особливості та перспективи: автореф. дис .... канд. економ, наук / Г. М. Амосова. - СПб., 2013 роки.
 • 8. Архипов, А. Е. Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями в сфері послуг: теорія і методологія: автореф. дис. ... Док. економ, наук / А. Е. Архипов. - Омськ, 2011 року.
 • 9. Баканов , Г. Б. Маркетинг: лекції. - Таганрог: ТРТУ, 2005. - IIКБ: ttp: // aup.ru/books/ml68/
 • 10. Баумгартен, Л. В. Стандартизація і контроль якості готельних послуг: підручник для вузів / Л. В. Баумгартен. - М .: Академія, 2013 роки.

І. Баумгартен, Л. В. Стратегічний менеджмент в туризмі: навч, посібник для вузів / Л. В. Баумгартен. - М .: Академія, 2007.

 • 12. Баумгартен, Л. В. Управління якістю послуг у туризмі: підручник для вузів / Л. В. Баумгартен. - М .: Академія, 2010 року.
 • 13. Безрутченко, Ю. В. Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі: навч, посібник / Ю. В. Безрутченко. - 2-е вид. - М .: Дашков і К °, 2014.
 • 14. Бесєдіна, Т. Корпоративний клієнт в готелі: інструкція із залучення й утримання / Т. Бесєдіна. - Київ: Академія Гостинності. - 2013. - № 2 (квітень).
 • 15. Бурнацева, Е. Р. Сучасні маркетингові стратегії: автореф. дис .... канд. економ, наук / Е. Р. Бурнацева. - М "2010 року.
 • 16. Бутко, І. І. Маркетинг в туризмі / І. І. Бутко, А. В. Ситников, Е. А. Ситников. - М .: Дашков і К °; Наука-спектр 2009.
 • 17. Галочкин, А. Прості прийоми, які підвищують продажу окремого сайту / А. Галочкин // Готель і ресторан: бізнес і управління. - 2012. - № 7.
 • 18. Герасименко, В. В. Ціноутворення: навч, посібник / В. В. Герасименко - М .: ИНФРА-М, 2011 року.
 • 19. Голубєва, К. Управління доходами готелю: секрети успішного продажу ринки / К. Голубєва. - URL: ratanews.ru/hotels/hotels_l 1092012_2.stm
 • 20. Голубков, Є. II. Маркетинг для маркетологів / Є. П. Голубков. - URL: ratanews.ru/hotels/hotels_ 11092012_2.stm
 • 21. Гусєв, К. А. Зв'язки з громадськістю в економіці: навч, посібник / К. А. Гусєв. - СПб .: Санкт-Петербурзький державний університет телекомунікацій. - URL: evartist.narod.ru/textl5/107.htm (дата звернення Про Ї.07.2014)
 • 22. Дедусенко, Е. А. Ринок готельних послуг: особливості функціонування та напрямки розвитку (на прикладі Хабаровського краю): автореф. дис. ... Канд. економ, наук / Є. А. Дедусенко. - М., 2005.
 • 23. Джанджугазова, Е. А. Маркетинг індустрії гостинності: навч, посібник / Є. А. Джанджугазова. - М .: Академія, 2005.
 • 24. Дмитрієва, І. В. Формування комплексного готельного продукту (на прикладі м Москви): автореф. дис .... канд. економ, наук / Н. В. Дмитрієва. - М., 2006.
 • 2 5. Дурович, А. П. Маркетинг готелів та ресторанів: навч, посібник / А. П. Дурович. - 2-е вид. - М .: Нове Знання, 2006..
 • 26. Дурович . А. II. Маркетинг в туризмі: навч, посібник для вузів / А. 11. Дурович. - М .: ИНФРА-М, 2010 року.
 • 27. Європейський готельний маркетинг: навчальний посібник для студентів і випускників шкіл готельного та ресторанного бізнесу в Європі / пер. з англ. Е. К). Драгіиш. - М .: Фінанси і статистика, 2004.
 • 28. Елканова, Д. І. Основи індустрії гостинності: навч, посібник / Д. І. Елканова (и др.]. - М .: Дашков і К °, 2010 року.
 • 29. Єфремова, М. В. Проблеми та перспективи інтернет-продажів в туристичному і готельному секторі / М. В. Єфремова, Д. В. Коротші // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2012. - № 5.
 • 30. Єфремова, М. В. Сегментація споживачів готельних послуг / М. В. Єфремова // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2002. - № 2.
 • 31. Життєвий цикл продукту та стратегії ціноутворення. - URL: baguzin.ru/wp/?p=3211
 • 32. Іванов, В. В. Сегментування ринку готельних послуг / В. В. Іванов, А. Б. Волов. - URL: catalog.horeca.ru/newspaper/business/122/
 • 33. Іванова, Е. В. Реклама готельних послуг як метод нецінової конкуренції: автореф. дис .... канд. економ, наук / Є. В. Іванова. - Саратов, 2007.
 • 34. Кабушкин, Н. І. Менеджмент готелів та ресторанів: навч, посібник / Н. І. Кабушкин. - М .: КноРус, 2013 роки.
 • 35. Киналь, А. В. Формування стратегії просування Санкт-Петербурга на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг: автореф. дис .... канд. економ, наук / А. В. Киналь. - СПб., 2013 роки.
 • 36. Кислова, С. Готелі Hilton Hotels & Resorts переживають ребрендинг / С. Кислова // Планета готелів. - 2013. - Лютий-березень.
 • 37. Козирєва, Г. В. Облік витрат в туризмі: навч, посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2001..
 • 38. Колеснева, Е. П. Рекламна діяльність / Є. П. Колеснева, П. Б. Любецький. - Мінськ: Тетра Системі 2009.
 • 39. Кондратович, 3. 10 кроків на шляху успішних продажів нового готелю /
 • 3. Кондратович // Готельна справа. - 2012. - Червень.
 • 40. Конкурентоспроможність готельних підприємств: навчально-методичний посібник. - М .: ВАТ "ДАТ" Москва "", 2007.
 • 41. Костін, К. Б. Інтернет-маркетинг як інноваційне ефективний засіб розвитку в менеджменті російських готельних мереж / К. Б. Костін, К. Г. Дьякова. - СПб .: Санкт-Петербурзький університет сервісу та економіки. - 1ЖЬ: smsdirect.ru/sms-marketing
 • 42. Кошер, Ф. Маркетинг. Гостинність. Туризм: підручник для вузів; пров. з англ. / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз. - 2-е вид. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 • 43. Кревенс, Д. В. Стратегічний менеджмент: пров. з англ. / Д. В. Кревенс. - М .: ІД "Вільямс", 2003.
 • 44. Кушнір, І. В. Реклама / І. В. Кушнір. - М .: Інститут економіки і права. - 1ШБ: be5.biz/ekonomika/r007/toc.htm
 • 45. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, орієнтований на ринок: пров. з англ. / Ж. Ж. Ламбен; під ред. В. Б. Колчанова. - СПб .: Питер, 2006.
 • 46. Лебедєва, І. В. Ємність ринку - деякі питання методології / І. В. Лебедєва [и др.] // Практичний маркетинг. - 2001. - № 11.
 • 47. Лісник, А. Л. Готельний маркетинг: теорія і практика, максимізація продажів / А. Л. Лісник. - М .: КноРус, 2007.
 • 48. Лісник, А. Л., Чернишов, А. В. Організація і управління готельним бізнесом: підручник. Т. 2 / А. Л. Лісник, А. В. Чернишов. - М.: Видавничий дім "Альпіна", 2001.
 • 49. Маркетинг: підручник для бакалаврів / під ред. Н. М. Кондратенко. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Юрайт, 2012.
 • 50. Маркетинг: підручник, практикум та навчально-метод. комплекс з маркетингу / Р.Б. Ноздревой, Г. Д. Крилова, М. І Соколова, В. Ю гречки. - М .: МАУП, 2000..
 • 51. Маркетингова продуктова політика підприємства. - ШШ: 1ііїр: // іпІегпе ^ advance.ru/marketing/54-produktovaya-politika.html
 • 52. Маркетингова цінова політика підприємства. - ІЖЬ: Ьір: // іпІегпе ^ advance.ru/marketing/57-cenovaya-politika-predrpiyatiya.html
 • 53. Маркова, В. Д. Стратегічний менеджмент: курс лекцій / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М .: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2001..
 • 54. Міжнародний маркетинг: навч, посібник / під ред. Н. А. Нагапетьянц. - М .: ИНФРА-М, 2012.
 • 55. Міжнародний маркетинг: навч, посібник / під ред. Ф. Л. Шарова. - М.: МІЕП, 2005.
 • 56. М ежду Народі и и й ринок послуг: підручник / за ред. В. А. Черненко. - СПб. : Нестор-Історія, 2011 року.
 • 57. Мельниченко, Л. Н. Еволюція маркетингового управління: основні етапи та сучасні тенденції / Л. Н. Мельниченко // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 1999. - № 5.
 • 58. Миронова, Н. В. Маркетинг різних типів послуг / Н. В. Миронова // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2003. - № 4.
 • 59. Мічелл, Д. А. Кйг-Сагкоп: золотий стандарт готельного бізнесу нового тисячоліття / Д. А. Мічелл. - М .: Ексмо 2009.
 • 60. Мобільна реклама та мобільний маркетинг. За матеріалами журналу "Маркетинг Менеджмент" за 2009 р - 1ЛШ: marketing.spb.ru/lib-comm/ dm / mobile.htm
 • 61. Наумов, В. В. Ціноутворення: Навчальний курс (навчально-метод. Комплекс) /

В. В. Наумов. - М.: Московський інститут економіки, менеджменту і вдачі (МІЕМП), Центр дистанційних освітніх технологій, 2010. - ШШ: muiv.ru/media/lib/books/tsenoobrazovanie/xbook098/book/index/index.html

 • 62. Новаторів, Е. Міжнародні моделі маркетингу послуг / Е. Новаторів // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2000. - № 3.
 • 63. Новаторів, Е. Становлення маркетингу послуг як самостійної наукової дисципліни за кордоном / Е. Новаторів // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2002. - jNв 4.
 • 64. Нов чи метод? Чи готовий ринок? - URL: prootel.ru/teoriya-i-praktika/ no v -1 i - metod -goto v-1 i-ryin ok /
 • 65. Ойнер, О. К. Управління результативністю маркетингу: підручник для магістрів / О. К. Ойнер. - М .: Юрайт, 2012.
 • 66. Панкрухин, А. П. Маркетинг: підручник / А. П. Панкрухин. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2005.
 • 67. Павленко, Л. В. Формування комплексу маркетингових комунікацій та оцінка його ефективності / А. В. Павленко // Російське підприємництво. - 2008. - № 12, вип. 1 (124).
 • 68. Парамонова, Т. Н. Маркетинг: навч, посібник / Т. Н. Парамонова. І. Н. Красюк; під ред. Т. Н. Парамонова. - М .: КноРус, 2013 роки.
 • 69. Печериця, Е. В. Особливості реклами в готельному бізнесі / Є. В. Печериця // Російське підприємництво. - 2012. - № 12 (210).
 • 70. Подорожная, JI. В. Фірмовий стиль: його функції і основні елементи. - URL: elitarium.nl/2012/01/17/firmennyjj_stil_funkcii_jelementy.html
 • 71. Романов, А. II. Маркетинг: підручник / А. 11. Романов [та ін.]: За ред. А. Н. Романова. - М .: Банки і біржі ЮНИТИ, 1996..
 • 72. Ричкова, Н. В. Особливості маркетингових інновацій: навч, посібник /

II. В. Ричкова. - М .: КноРус, 2011 року.

 • 73. Синіцин, В. Інтернет як засіб для залучення клієнтів / В. Синіцин // Готельна справа. - 2013. - Вересень.
 • 74. Скобкин, С. С. Як створити систему управління якістю в готелі /

С. С. Скобкин // Парад готелів. - 2005. - № 5 (17).

 • 75. Скобкин, С. С. Маркетинг і продажі в готельному бізнесі: навч, посібник / С. С. Скобкин. - М .: Економіст, 2003.
 • 76. Скобкин, С. С. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства: навч, посібник. - М.: РЕУ ім. Г. В. Плеханова, 2009. - URL: vse- uchebniki.com/predpriyatiya-ekonomika/ekonomika-gostinichnogo-restorannogo.html
 • 77. Смирнова, М. Міжнародні готельні оператори на ринках Москви і Петербурга / М. Смирнова. - [Електронний ресурс]. - URL: ratanews.ru/ hotels / hotels_22052006_3.stm
 • 78. Сорокіна, А. В. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / А. В. Сорокіна. - М .: Альфа-М; ИНФРА-му, 2007.
 • 79. Стратегія продажів. Розробка стратегії продажів компанії. - URL: growthstrategy.ru/sales-strategy.shtml
 • 80. Стратегія цін. Ціноутворення в готелі. Часть4. - URL: prohotel, ru / news-5636 / О /
 • 81. Суслов, С. С. Формування і розвиток системи управління внутрішнім маркетингом в сфері громадського харчування (на матеріалах Кіровської області): автореф. дис .... канд. економ, наук / С. С. Суслов. - СПб., 2013 роки.
 • 82. Сьюзен, II. Глобальний маркетинг / II. Сьюзен, К. Дуглас, С. Крейг. - URL: robotlibrary.com/book/556-marketing-volkova-la/80-globalnyj-marketing.html
 • 83. Токарев, Б. Є. Методи збору і використання маркетингової інформації: навчально-практичний посібник / Б. Є. Токарев. - М .: Економіст, 2004.
 • 84. Туватова, В. Є. Підвищення ефективності маркетингової діяльності в готельному бізнесі / В. Є. Туватова // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2008. - № 1.
 • 85. Уелданова, І. Р. Франчайзинг в готельному бізнесі / І. Р. Уелданова. - URL: scienceforuin.ru/2013/158/3823
 • 86. Уокер, Дж. Р. Управління гостинністю. Вступний курс: підручник / Дж. Р. Уокер; пров. з англ. В. 11. Єгорова. - М .: ЮІІТІ-ДА1IA, 2006.
 • 87. Управління доходами (yield management, revenue management). - URL: rea.ru/hotel/it/metod/Text/у m. ht m
 • 88. Успенський, І. В. Інтернет-маркетинг: підручник / І. В. Успенський. - СПб .: Изд-во СПГУЕіФ, 2003. - URL: aup.ru/books/m80/
 • 89. Уебстер, Ф. Основи промислового маркетингу / Ф. Уебстер. - М.: Видавничий Дім Грєбєннікова, 2005.
 • 90. Федоров, Р. Г. Малі готелі економ-класу як окремий сегмент готельного бізнесу / Р. Г. Федоров // Економіка і соціум. - 2013. - № 2 (7).
 • 91. Хлебовіч, Д. І. Сфера послуг: маркетинг: навч, посібник / Д. І. Хлебовіч; йод ред. Т. Д. Бурменко. - М .: КіоРус 2009.
 • 92. Христофоров, А. В. Формування та розвиток комплексу маркетингових комунікацій на підприємствах сфери послуг: автореф. дис .... канд. економ, наук / А. В. Христофоров. - М., 2010 року.
 • 93. Черенков, В. І. Еволюція маркетингової теорії і трансформація домінуючою парадигми маркетингу / В. І. Черенков // Вісник СПбГУ. - 2004. - Сер. 8. Вип. 2 (N® 16).
 • 94. Чернишов, Д. А. Стратегічні альянси в готельній індустрії як форма організації підприємницької діяльності: автореф. дис .... канд. економ, наук / Д. А. Чернишов. - М., 2012.
 • 95. Чудновський, А. Д. Стратегічний менеджмент в індустрії туризму: навч, посібник / А. Д. Чудновський, М. А. Жукова, А. В. Кормішова. - М .: КноРус, 2014.
 • 96. Шемракова, В. II. Міжнародні готельні мережі: закономірності виникнення мережевої форми організації і базові бізнес-моделі / В. Н. Шемракова // Вісник СПбГУ. - 2007. - Сер. 8. Вип. 3.
 • 97. Шиповської, І. 10. Основи маркетингу. Короткий курс: навч, посібник / І. К). Шиповської. - Ульяновськ: УлГТУ, 2010. - URL: aup.ru/books/ т1401 /
 • 98. Ширшова, II. В. Інституційні управлінські комунікації в системі готельного бізнесу (на прикладі готельного комплексу Ставропольського краю): автореф. дис .... канд. економ, наук / Н. В. Ширшова. - Сочі, 2013 роки.
 • 99. Шишова, А. Фірмовий стиль / А. Шитова. - URL: taby27.ru/ forum / viewtopic.php? F = 8 & t = 8
 • 100. Шунін, Е. Корпоративний стиль / Є. Шунін // Планета готелів. - 2013. - Лютий-березень.
 • 101. Еванс, Дж. Р., Берман, Б. Маркетинг: нер. з англ. - М .: Економіка, 1990.
 • 102. Ядін, Д. Методи оцінки PR-діяльності. - URL: office-info. by / ru / articles / 3283 /
 • 103. Янкевич, В. С. Маркетинг в готельної індустрії і туризмі: російський і міжнародний досвід / В. С. Янкевич, Н. Л. Безрукова; під ред. В. С. Янкевич. - М .: Фінанси і статистика, 2003.
 • 104. Balfet, М. Marketingdes services touristiques et hoteliers. Specificites, methodes et techniques. - Paris: Ellipses, 2007.
 • 105. Banna, JL Marketing du tourisme et de l'hotellerie. - 3-ieme edition. - Paris: Editions d'Organisation, 2007.
 • 106. Barrow, C., Powers, T. Intriduction to Management in the Hospitality Industry. - New Jersey: Wiley and Sons, 2005.
 • 107. Bateson, J. Managing services marketing. - United States of America, 1995.
 • 108. Beny, LL, Parasuraman, A. Marketing Services: Competing through Quality. - New York: Free Press, 1991.
 • 109. Bitner, M. Servicecapes: The impact of physical surrounding on Customer and Employees // Journal of Marketing. - 1992. - N ° 56 (April).
 • 110. Cetron, M. Hospitality 2010: Додати The Future of Hospitality and Travel. - New Jersey: Wiley and Sons, 2008.
 • 111. Evan, Bailyn. Outsmarting Social Media: Profiting in the Age of Friendship Marketing. - 2012.
 • 112. George William R., Leonard L. Beiry. Guidelines for the Advertising of Services // Business Horizons. - 1981 - July-August.
 • 113. Gronroos, C. Sendee management and marketing. - West Sussex, 2000..
 • 114. Grove, SJ, Carlson, L., Dorsch , MJ Addressing services intangibility through integrated marketing communication: an exploratory study // Journal of Services Marketing. - 2002. -Vol. 16. №. 5.
 • 115. Peyroulet, C. Lc tourisme en France. - Paris: Nathan, 2008.
 • 116. Rob Peters. The Social Media Marketing Handbook - Everything you need to know about Social Media Marketing . - 2011 року.
 • 117. Sfatteri /, P, Gamse, L, Roper, A. The development of international hotel chains in Europe. Handbook of Hospitality Strategic Management. - London: Elsevier, 2008.

Інформаційно-довідкові та пошукові системи

Профільні портали для маркетологів:

4p.ru /

sostav.ru/

advertology.ru/

http: // rbc. г і /

wciom.ru/

ram.ru/

Сайти ділових і профільних видань:

expert.ru/ rbc.ru/ busin ess- m ag.ru / btl-magazine.ru/

Туристські та готельні ресурси: russiatou rism.ru/ http: //gaomoskva.ru/ ratanews.ru tnooz.com/ some-communication.de/

 
<<   ЗМІСТ