Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг готельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система маркетингової інформації готельного підприємства

Маркетингові дослідження готельного підприємства можна розглядати як постійно діючий процес. Необхідно, щоб підприємство розробляло і використовувало систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і зберігання даних для можливості здійснення їх аналізу в майбутньому.

Маркетингову інформаційну систему (МІС) готельного підприємства можна визначити як сукупність обладнання, персоналу, процедур і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення інформації на регулярній основі, що необхідно для підготовки і прийняття маркетингових рішень.

Фахівці з маркетингу готельного підприємства потребують особливої ​​інформації, спрямованої на рішення як поточних завдань маркетингу, так задач стратегічного маркетингового планування. У вирішенні цих завдань істотну допомогу надає МІС, схема якої представлена ​​на рис. 3.2 [20, 42].

Менеджери з маркетингу готельного підприємства використовують МІС, перш за все, для визначення потреби в маркетинговій інформації. При відсутності або нестачі необхідних даних вони можуть скористатися інформацією з внутрішніх джерел, даними маркетингової розвідки і результатами маркетингових досліджень.

Маркетингова інформаційна система готельного

Мал. 3.2. Маркетингова інформаційна система готельного

підприємства

Часто менеджери але маркетингу використовують наявні внутрішні джерела інформації для прийняття поточних управлінських рішень. При цьому використовуються:

1) дані бухгалтерії готелю про продажі, витратах, рух грошових коштів, а також щоденні звіти, які служать для оцінки стабільності фінансового становища компанії і ефективності прийнятих маркетингових рішень. Щоденні звіти готелі содер

жать інформацію але зайнятості номерів, кількості гостей, загальній виручці, числу незатребуваних зарезервованих номерів, а також відомості щодо оренди приміщення колективними споживачами;

  • 2) звіти про заброньовані номери і реєстраційна книга проживають, які використовуються для своєчасного прийняття рішення про розміщення рекламних оголошень і взаємодії з турагентствами з метою виявлення можливостей подальшого підвищення заповнюваності номерного фонду;
  • 3) інформація про постійні гостях, яка використовується для вдосконалення обслуговування, створення ефективних рекламних кампаній і програм стимулювання збуту, розробки нових і модернізації діючих готельних продуктів і послуг, складання планів маркетингу та продажів;
  • 4) дані про закономірності поведінки клієнтів, які дозволяють планувати доходи або прибуток. Така інформація включає відомості про бронювання, ліквідації броні, бронюванні номерів понад потреби, нерівномірності прибуття клієнтів в різні періоди: в сезон, звичайний час, "мертвий сезон", а також вплив сезонності на фінансові показники роботи готелю.

Дані маркетингової розвідки містять внутрішню і зовнішню інформацію про зміни, що відбуваються в ринковому середовищі, яка необхідна для розробки і реалізації маркетингових планів готельного підприємства.

У готелі внутрішньою розвідкою можуть займатися працівники реєстратури, обслуговуючий персонал, агенти із закупівель і торгові представники, які в рамках своєї діяльності мають безпосередні контакти з готелями-конкурентами, беруть участь в семінарах і конференціях, знайомляться з даними ЗМІ, розмовляють зі споживачами, постачальниками, дистриб'юторами і іншими зовнішніми до готелю особами. Готель повинен окремо оплачувати їх роботу як збирачів інформації та вчити добувати розвідувальні дані.

Однак тільки внутрішньої інформації явно недостатньо, тому готелі повинні постійно працювати з різними зовнішніми організаціями для отримання достовірної інформації про мікросередовище, конкурентів, різних новації і тенденції.

Маркетингові дослідження в свою чергу передбачають проведення власними силами або шляхом запрошення сторонніх фахівців збір і аналіз даних по конкретних маркетингових ситуацій, з якими готель стикається в процесі своєї діяльності. В ході маркетингових досліджень готель визначає свої можливості функціонування на ринку і проблеми, які при цьому виникають. Вона відстежує і дає оцінку проведеним маркетинговим операціями, яка потім доводиться до відома керівництва.

Найбільш пріоритетними завданнями маркетингових досліджень для готелю є: сегментація ринку і його розміри; розвиток стратегії готелю; визначення перспективності її продуктів і послуг;

оцінка ефективності цінової політики; моніторинг ринкових тенденцій; вивчення рівня задоволеності клієнтів; і т.д.

Потім інформація, яка надходить з трьох розглянутих вище джерел (внутрішні джерела, маркетингова розвідка і маркетингові дослідження) надходить в підсистему аналізу маркетингових рішень , де здійснюється се обробка за допомогою певних методів (див. Рис. 3.2), а потім в обробленому вигляді вона надається менеджерам для прийняття маркетингових управлінських рішень.

У підсистему аналізу маркетингових рішень може входити комплексний набір експертних процедур і алгоритмів (так звану експертну система), представлений, як правило, у вигляді спеціальної комп'ютерної програми. Ця програма допомагає менеджеру вибрати найбільш ефективний варіант управлінського рішення, виходячи з усіх наявних в розпорядженні підприємства даних.

Експертна система складається з бази даних і механізму "виведення" - програми, яка здатна знаходити логічні наслідки з усієї сукупності наявних в системі правил.

Процеси збору і переробки інформації МІС можна представити у вигляді схеми, зображеної на рис 3.3 [20, 42].

Підсистеми входу збирають дані з зовнішніх і внутрішніх джерел і вводять їх в базу даних. Підсистеми виходу обробляють дані, переводячи їх в необхідну менеджерами інформацію. Підсистема стратегії комплексу маркетингу допомагає менеджерам розробляти стратегії на основі об'єднаного ефекту чотирьох елементів комплексу маркетингу.

Маркетингова інформаційна система як інструмент збору та переробки інформації

Мал. 3.3. Маркетингова інформаційна система як інструмент збору та переробки інформації

В цілому МІС готельного підприємства забезпечує вихідні дані у вигляді періодичних повідомлень і відповідей на питання, які сприяють:

  • • ранньому виявленню труднощів і проблем;
  • • запобігання зовнішніх загроз і виявлення можливостей, що відкриваються;
  • • оцінці діючих стратегій і проведених маркетингових заходів;
  • • виконання маркетингових планів.

Можна відзначити, що єдиного типового зразка МІС не існує, і при її створенні керівництво кожного готельного підприємства враховує свої, специфічні вимоги.

 
<<   ЗМІСТ   >>