Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг готельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стратегії та перспективи розвитку туризму і готельного бізнесу, їх зв'язок з іншими галузевими ринками

Стратегії та перспективи розвитку туристичного ринку. Ринок туризму та ринок готельного бізнесу є пов'язаними ринками на глобальному, національному або регіональному рівні. Вони залежать один від одного, доповнюють один одного і не можуть існувати одне без одного, так як будь-яка подорож неможливо без надання людині місця для проживання.

В даний час індустрія туризму, складовою частиною якої є ринок готельного бізнесу, в світі є однією з найбільш динамічно розвиваються сфер в міжнародній торгівлі послугами.

Туризм є однією з найбільших і високоприбуткових галузей світової економіки. Так, доходи світової індустрії туризму перевищують доходи від продажу нафти. За статистикою Всесвітньої туристичної організації (ВТО ООН) в даний час в світі налічується 80% країн, де в'їзний туризм входить до п'ятірки провідних галузей економіки, а в 40% країн туризм є "локомотивом" їх економічного розвитку. У сфері туризму зайнято понад 250 млн осіб, тобто кожен десятий працівник у світі. На частку туризму припадає 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послуга [1]

Туризм значно впливає на інші галузі народного господарства (транспорт, виробництво товарів народного споживання, торгівлю, будівництво, сільське господарство, сферу послуг І Т.Д.), будучи каталізатором їх соціально-економічного розвитку.

Дослідження і прогнози Всесвітньої туристської організації показують: [1]

 • 1) з 2010 по 2030 рр. в середньому очікується щорічне збільшення числа туристів на 3,3%, або на 43 млн. додаткових туристів щороку в кількісному вимірі, що до 2030 р складе 1,8 млрд туристів;
 • 2) в 2020 р число міжнародних туристських прибуттів складе 1,56 млрд чоловік, з яких 1,18 млрд чоловік подорожуватимуть в межах своїх регіонів (маються на увазі Європа, Америка, Африка та ін.), І тільки 377 млн ​​чоловік будуть здійснювати далекі подорожі в інші регіони світу;
 • 3) темп приросту туристів у 2030 р по відношенню до 2010 р в країнах, що розвиваються буде перевищувати темп приросту туристів в розвинених країнах (відповідно темпи приросту становитимуть 4,4 і 2,2%);
 • 4) частка ринку країн, що розвиваються збільшиться з 47% в 2011 р до 57% в 2030 р абсолютних числах зростання туристів в цих країнах складе понад 1 млрд на рік;
 • 5) протягом аналізованого періоду далекі поїздки в інші регіони світу будуть рости повільніше, ніж подорожі всередині своїх регіонів. Якщо в 1995 р співвідношення між всередині регіональними та міжрегіональними подорожами становило (в%) 82/18, то в 2020 р воно становитиме 76/24. При цьому лідируюче місце залишиться за Європою - 717 млн ​​туристів, друге місце займе Східна Лзія / Тіхоокеан- ський регіон - 397 млн ​​туристів, третє займе Америка - 282 млн туристів, за нею підуть (в порядку убування) Африка, Близький Схід і Південна Азія ;
 • 6) світові надходження від туризму в 2011 досягли позначки в 1 трлн дол. США.

Кількість міжнародних туристів (на добу) зросла на 4% в 2012 р, вперше в історії перевищивши 1 млрд.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон продемонстрував найшвидше зростання з усіх регіонів (збільшення на 7% міжнародних візитів або на 16 млн). В Африці спостерігалося зростання потоку туристів на 6%, в Північній і Південній Америках - на 5%, а в Європі, на частку якої припадає більше половини від загального числа туристів, відзначено зростання на 3%. Виняток становив Близький Схід, де не вдалося повернутися до зростання (мінус 5%).

Таким чином, незважаючи на триваючу економічну нестабільність але всьому світу, попит на міжнародний туризм тільки збільшувався протягом 2012 р

Розвиток туризму в багатьох країнах сприяє розвитку їх економіки за рахунок зростання витрат туристів на проживання, харчування, місцевий транспорт, розваги та відвідування туристських пам'яток, шопінг і т.д., які в основному пов'язані з подієвим туризмом.

Щодо збільшення кількості туристичних прибуттів можна зробити висновок, що, незважаючи на кризові явища 2008 р світової туризм не тільки зберіг, але і значно поліпшив свої позиції.

Аналізуючи тенденції розвитку світового туризму, можна стверджувати, що спостерігається диверсифікація туристського продукту, пошук нових напрямків, скорочення середньої тривалості поїздок, вибір альтернативних засобів розміщення і транспорту на подорожі.

Характерна також тенденція збільшення туристичних потоків, як зазначалося вище, в сусідні країни або країни найближчих регіонів над потоками в далекі країни, що, на думку окремих експертів, викликано збільшуються в світі погрозами тероризму, а також можливістю розбивки відпусток туристами. Державна політика в галузі туризму окремих країн повинна визначатися з урахуванням цієї тенденції.

Основними факторами розвитку світового туризму можна вважати наступні:

 • • зростаюча конкуренція;
 • • розвиток інформаційних технологій;
 • • зростання числа авіаперевезень;
 • • розширення кількості туроператорских послуг;
 • • зміна економічних, політичних, соціальних, демографічних умов розвитку країн і регіонів.

Конкуренція, що посилюється між туристичними підприємствами країн всередині і поза окремих регіонів змушує їх широко використовувати різні форми їх об'єднання, а також агресивні заходи рекламного впливу при просуванні свого продукту на зовнішні ринки.

Починаючи з 2000 р активно розвивається процес становлення мережевої торгівлі туристськими послугами, яка представлена об'єднаннями юридично самостійних операторських компаній і турагентств, які виступають під єдиним брендом. На вітчизняному ринку в даний час працює значна кількість мережевих операторів, серед них "Магазин горящих путівок", "Турііфо Глобал Тревел", "Метрополь-експрес", Greene: х, "Куда.гі", "Роза вітрів" та ін.

У західних країнах широко розвинена мережа національних і транснаціональних туристичних операторів (ТТО). Ці організації, з одного боку, управляють оптовими закупівлями (екскурсійних турів, місць в готелях і на транспорті, матеріальних засобів і т.д.), а з іншого - їх діяльність пов'язана залученням фінансових ресурсів з міжнародних фондових ринків ( IPO ).

Перераховані вище фактори призводять до зміни туристського попиту і пропозиції, що також сприяє ще більшого посилення конкуренції.

Таким чином, однією з основних тенденцій розвитку світового туризму є посилення конкуренції на ринках туристичного попиту і туристського пропозиції, поява країн з агресивними планами при

потягу туристів, а також насичення ринку окремих видів туризму, що пропонуються великими туристичними центрами та країнами.

У сучасних умовах для збереження поступального розвитку туризму на рівні окремих країн необхідно забезпечувати довгострокові інвестиції в цю сферу на основі розробки державних стратегічних планів сталого розвитку туризму з урахуванням збереження балансу між зростанням попиту і пропозиції. У свою чергу реалізацію даних планів необхідно здійснювати на основі гнучких оперативних рішень в реальному часі при зміні умов зовнішнього і внутрішнього середовища цих країн.

При цьому стратегічна політика розвитку світового туризму повинна враховувати що відбуваються демографічні зміни населення і, перш за все в Європі, де спостерігається постійне зростання частки населення похилого віку і стагнація чисельності населення працездатного віку, що призводить до зростаючого попиту на туристичний продукт, призначений для "зрілого" сегмента даного ринку.

Європейські країни також характеризуються високим рівнем життя і освіченості населення, підвищеною увагою до забезпечення екологічної безпеки. В результаті питання охорони навколишнього середовища розглядаються в комплексі зі стійким розвитком туризму, що, в свою чергу, веде до появи нових продуктів в складі індивідуального і масового туризму.

Висока урбанізація населення європейських країн в значній мірі сприяє появі стійкої тенденції в розвитку туризму в цих країнах, пов'язаного з сільським туризмом, відпочинком крім основного сезону, поїздками в інші міста в пізнавальних цілях, вибором турів з проживанням в приміщеннях з самообслуговуванням.

Посилення процесу глобалізації, розвиток інформаційних технологій і зниження частки витрат населення на туризм сприяє тому, що в даний час транснаціональні і національні туристичні оператори пропонують стандартизований туристський продукт на міжнародних і регіональних ринках. Однак подібна стандартизація не сприяє індивідуалізації туристичного пропозиції, яка отримує все більш широке поширення в туризмі і є однією з важливих сучасних тенденцій його розвитку. Ця тенденція знаходить своє підтвердження в збільшенні числа туристичних центрів, які мають можливість пропонувати клієнтам широке розмаїття туристичних продуктів, здатних задовольнити їхні індивідуальні потреби.

Тому країнам які розвивають туризм, слід знайти найбільш прийнятне рішення між розвитком масового туризму і збільшенням попиту на індивідуальний або спеціалізований туристський продукт. Ці країни повинні виділити пріоритетні види туристичного продукту при досягненні прийнятного співвідношення його ціни і якості.

Підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту будь-якої країни, як свідчить міжнародна практика, має підкріплюватися виділенням бюджетних коштів на його некомерційне просування на внутрішньому та міжнародному ринках, так як приватний бізнес не здатний проводити

рекламну компанію в межах всієї країни, а рекламує, як правило, тільки свій продукт. Тому державним завданням держави стає створення сприятливого іміджу для її відвідування туристами, що підтверджується практикою передових країн з розвитку туризму. Так, Англія і Іспанія, які є лідерами в галузі туризму, виділяють на його розвиток і підтримку стабільності з бюджету відповідно 50,9 і 96,2 млн євро, а решта європейських країн в сукупності витрачають на ці цілі близько 31,7 млн ​​євро щорічно .

В результаті подібні державні вливання сприяють зростанню кількості іноземних і місцевих туристів, а отже, зростання надходжень в економіку країни і одночасного появи мультиплікативного ефекту туризму, що поширюється на суміжні галузі економіки. Вважається, що прибуття в країну 3-4 іноземних туристів, сприяє створенню одного додаткового робочого місця в суміжній діяльності в даній країні.

При цьому забезпечення державної політики в галузі туризму, особливо країнами, що розвиваються, в тому числі і Росією, має базуватися на складеному прогнозі СОТ ООН.

Таким чином, для країн, що бажають, щоб в'їзний та внутрішній туризм став прибутковою складовою економіки, необхідно на основі ретельно підготовленої державної політики в галузі туризму розробити гнучку, коректується залежно від зміни зовнішніх і внутрішніх факторів державну стратегію, спрямовану на розвиток найбільш важливих і максимально дохідних туристських ринків цих країн.

Щоб умови Світової організації торгівлі для російських підприємців в галузі туризму не стали серйозними проблемами, потрібно знати і вміти робити все те, що знають і вміють конкуренти в складі даної організації. При цьому першочерговими завданнями національного туристичного і готельного бізнесу є підготовка та сертифікація персоналу, здатного розробляти і впроваджувати системи менеджменту якості. Застосування світових стандартів дозволить захистити російський ринок від імпорту туристичних і готельних послуг.

Зазначені стратегічні заходи, спрямовані на розвиток туризму, узгоджуються з основними завданнями, сформульованими СОТ ООН для країн, які розвивають туризм, і включають наступні:

 • 1) посилення ролі державної політики та державно-приватних партнерств в сфері туризму;
 • 2) підвищення загальної відповідальності і здійснення координації діяльності урядом країн, що прагнуть до розвитку туризму, з метою стабілізації досягнутого положення в галузі і забезпечення її ефективності на основі розробленої державної стратегії;
 • 3) необхідність забезпечення державних вкладень в розвиток туризму, перш за все, в просування туристичного продукту і розвиток інфраструктури;
 • 4) забезпечення заходів безпеки і своєчасного забезпечення туристів необхідною інформацією.

Стратегії та перспективи розвитку готельного бізнесу. Готельний бізнес є одним з видів діяльності, яка швидко і успішно розвивається в усьому світі, в тому числі в Європі, Азії, Північній Америці, а також в Росії. Останнім часом в світі налічується більше 300 тис. Готелів з номерним фондом більше 13 млн одиниць, з них понад 7 млн увійшли в більш ніж 300 готельних мереж, що працюють на міжнаціональному рівні. При цьому кількість номерів зростає в світі щорічно на 10-15%.

Світова статистика показує, що визначальними показниками прибутковості готелів служать завантаження номерів із середнім значенням, що наближається до 70%, і середня вартість одного дня проживання, що становить близько 85 дол. США. У Росії середньорічне завантаження готелів в Москві становить більше 70%, в регіонах - 55%.

Світова економічна криза 2008 року привела до значного зниження темпів зростання туристичного та готельного ринку. Якщо на початку 2008 р приріст обсягу в'їзного туризму становив 5%, то в середині 2008 р приріст став негативним (-1%), а в цілому по року склав -2% в порівнянні з 7% в 2007 р Це перервало чотирирічний постійне зростання обсягів в'їзного туризму, що спостерігався після подолання кризи 2001 р

Зниження темпів зростання туристичних потоків в 2008 р стало додатковим фактором подальшого уповільнення темпів зростання готельного бізнесу.

Подальше зростання туризму і готельного бізнесу став спостерігатися тільки в кінці 2009 р після 14 місяців негативного приросту в'їзного туризму.

У 2011-2012 рр. світовий готельний сектор продовжив відновлення, незважаючи на невизначеність у світовій Економікс, проте істотно нижчими темпами, ніж це було до 2008 р

"Навіть в умовах економічної невизначеності, пропозиція в готельному бізнесі найближчим часом не перевищить попит, дозволяючи, таким чином, сектору відновити такі ключові показники своєї діяльності, як вартість проживання і наповнюваність готелів", - зазначає М. Фішбін за результатами останнього дослідження "Міжнародний готельний бізнес " (Global Hospitality Insights), підготовленого авторитетною консалтинговою компанією Ernst & YoungК

У СЛПА, які є найбільшим готельним ринком в світі, готельний фонд традиційно збільшувався в середньому на 2% в рік. Однак в останні кілька років цей показник не перевищував 1% на рік, і, за даними експертів, в найближчому майбутньому ситуація не зміниться.

Серед країн, що розвиваються найкращими шансами для розвитку готельного сектора в найближчі 10 років має Бразилія - влітку 2014 р [3]

країна приймала Чемпіонат світу але футболу, а в 2016 р стане столицею Літніх Олімпійських ігор.

Російський готельний ринок з 2000 по 2009 р щорічно збільшувався на 15-20%, а в кінці 2010 р, незважаючи на кризу 2008 р число готелів збільшилася на 9%.

Побудовано та введено в експлуатацію нові готельні та курортні комплекси (наприклад, гірськолижний комплекс "Роза Хутір"), пов'язані з минулими Зимовими Олімпійськими іграми 2014 р

Загальні вимоги до країни, що приймає Чемпіонат світу з футболу - забезпечити не менше 60 000 готельних номерів, що передбачає кількаразове зростання існуючого номерного фонду.

У Росії в даний час налічується близько 7000 готелів (включаючи санаторії і пансіонати) з номерним фондом близько 200 тис. Номерів, з яких тільки 14 тис. Відповідають сучасним готельним стандартам.

Якість сервісу в готелях Росії залишається досить низьким, так як тільки 60% готелів мають в номері душ, ванну і санвузол. Інтернет і супутникове телебачення надають відповідно 48 і 46% готелів.

Сьогодні, за даними РДА, на Москву і Санкт-Петербург припадає близько 70% всього обороту готельного ринку Росії. Якщо столиця робить акцент на створення готелів для мандрівників з високим достатком, то в Петербурзі, навпаки, останнім часом номерний фонд приростає за рахунок створення малих готелів на базі квартир в будинках, розташованих в центрі міста.

Останнім часом багато відомих готельні оператори оголосили про свій вихід в регіони. Наприклад, на Уралі спостерігається справжній готельний бум. Експерти ринку вважають, що розвиток туристичного потенціалу і приплив іноземних туристів призведе до будівництва готелів у всіх великих містах цього регіону.

Постійними макроекономічними факторами, що впливають на світовий готельний бізнес, є розвиток економіки (насамперед, доходи населення), клімат і погода (діють сезонно), терористичні загрози, кризові явища, а також демографія, включаючи половозрастную структуру населення, склад сім'ї, зростання кількості працюючих жінок, відмінності в поведінці різних поколінь і т.д.

приклад

Розвиток найбільшої мережі готелів як Holiday Inn багато в чому пов'язане з так званим "поколінням бебі-бумерів", початок якого довелося на пік народжуваності в США 1946-1964 рр.

При цьому вплив даних чинників не завжди однозначно. Тому

О. Г. Ольшанська 1 вважає, що демографічні фактори при оцінці їх впливу на світовий готельний ринок повинні аналізуватися не окремо, а в їх поєднаннях і взаємозв'язку з іншими факторами, а також [4]

в розбивці але цільовим групам споживачів і з урахуванням пропозиції послуг конкретного підприємства.

У свою чергу вплив природно-екологічних факторів на світовий готельний ринок також різноманітне. Наприклад, погіршення екологічної обстановки в містах не сприяє збільшенню попиту на послуги туризму і готелів. Сприятлива екологічне середовище в місці знаходження конкретного готелю підвищує його привабливість. Одночасно ці фактори ставлять перед готельної індустрією особливі завдання підвищення екологічної безпеки та якості послуг.

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ринку готельних послуг можна вважати позитивним. Нові види транспорту відкрили широкому загалу велику кількість недоступних раніше місць, прискорилося переміщення людей між країнами і континентами. У свою чергу поява нових матеріалів дозволяє зводити більш екологічно чисті і безпечні будинки готелів, використовувати більш досконале готельне обладнання тощо

Світовий готельний ринок особливо чутливий до політичних факторів, так як несприятлива політична ситуація безпосередньо впливає на падіння попиту на туристські та готельні послуги.

Посилення конкуренції в готельному бізнесі, а також вплив вищезазначених чинників вимагають від готельних підприємств розробки нових підходів для досягнення ними конкурентних переваг.

Останнім часом істотно зросли вимоги до підприємницької діяльності в цілому, в тому числі і до готельного бізнесу, від якого тепер додатково потрібно, крім власних цілей забезпечення конкурентоспроможності та прибутковості, виконання соціальної місії і дотримання екологічних принципів в роботі.

Ці підходи знайшли відображення в концепції "ЗР" - profits , people and planet (доходи, люди, планета).

З урахуванням цієї концепції О. Г. Ольшанська сформулювала основні напрямки якісного перетворення сучасного готельного господарства: сталий розвиток; підвищення якості послуг; перетворення в сфері управління людськими ресурсами.

У складі цієї концепції для забезпечення сталого розвитку готельного бізнесу потрібно;

 • • ефективне використання ресурсів і збереження навколишнього середовища як МРІ будівництві, так і при експлуатації готелів;
 • • застосування ресурсозберігаючих технологій;
 • • використання в готелях при обслуговуванні клієнтів технологій і матеріалів, що забезпечують зниження рівня викидів, відходів, споживання електроенергії, води і т.д .;
 • • тісний контакт з місцевим населенням в спільних заходах з охорони природного і культурно-історичного середовища;
 • • задоволення всіх потреб, очікувань і запитів споживачів послуг за взаємоприйнятну ціну;
 • • забезпечення якості готельних послуг, включаючи такі компоненти, як безпека, доступність, комфортність, автентичність і т.д .;
 • • забезпечення інформованості споживача про послуги підприємства, відповідність послуг і самих готелів екологічним, гігієнічним і іншим стандартам.

Очевидно, що питання якості готельних послуг і стійкості розвитку готельного господарства тісно пов'язані між собою. Тому загальна політика і стратегія розвитку готельного бізнесу повинні виходити з єдиного підходу до цих питань. При цьому якість передбачає досягнення задоволеності споживачів в сьогоденні, а стійкість - створення умов для підтримки рівня цієї задоволеності в майбутньому.

Інновації та розвиток нових видів послуг є найважливішою складовою сучасних ринкових стратегій готельного господарства. В даний час найбільші конкурентні переваги дає розробка і виведення на ринок принципово нових видів готельних продуктів, а використання сучасних інформаційних технологій, мережі Інтернет та електронної комерції істотно розширюють можливості їх створення.

Разові інновації можуть дозволити готельному підприємству захопити певний сегмент ринку і деякий час утримувати його. Однак з точки зору довгострокових перспектив, єдиний вихід - це постійна підтримка певного циклу інновацій на підприємстві.

Досягнення сталого розвитку готельного бізнесу на основі істотного поліпшення якості при дотриманні вимог до екології на основі сучасних досягнень науки і техніки стають можливими тільки при державному участю.

На основі чітко розробленої стратегічної політики, що реалізується у відповідних концепціях, конкретних стратегічних рішеннях, що втілюються в життя на основі спеціальних програм, держава повинна стати ключовим учасником процесу реалізації сталого розвитку готельного бізнесу і туризму.

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Наведіть визначення понять "ринок готельних послуг", "конкуренція", "рівноважна ринкова ціна".
 • 2. Розкрийте сутність законів попиту і пропозиції.
 • 3. Наведіть формулу розрахунку коефіцієнта еластичності попиту.
 • 4. Дайте визначення поняттю "ринкова кон'юнктура" і наведіть показники, які її визначають.
 • 5. Наведіть визначення понять "ємність ринку" і "частка ринку".
 • 6. Як визначити ємність ринку готелі в ліжко-місцях і в грошових одиницях?
 • 7. Поясніть наявність зв'язку між часткою ринку і прибутковістю підприємства.
 • 8. Яку роль відіграє туризм у світовій економіці?
 • 9. Як буде розвиватися туризм і готельний бізнес в найближчому майбутньому і віддаленій перспективі? Які стратегії, на ваш погляд, будуть використовуватися?

Завдання 1. Побудуйте криву попиту та пропозиції для готельного продукту поданим табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Співвідношення ціни, попиту та пропозиції готельного продукту на ринку

Ціна одиниці продукту Р, тис. Руб.

Кількість проданого товару (2 , од.

Пропозиція продукту 5, од.

50

10

100

40

20

90

30

30

80

20

50

60

10

70

15

Завдання 2. Використовуючи формулу (2.1), розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту готельного продукту поданням першої і останньої рядки табл. 2.4. Що може зробити підприємство за результатами розрахунку?

Завдання 3. Визначте прогнозовану річну ємність ринку готелі без урахування технічно допустимих простоїв (санітарної обробки, часу на ремонт) в ліжко-місцях і грошових одиницях, якщо кількість ліжко-місць в готелі Л г = 100, ціна койко-місця Ц до _ м = 50000 руб / сут, середній коефіцієнт заповнюваності ліжко-місць готелю До ; $ а || до . м = 0,65.

 • [1] Розвиток туризму - прогнози до 2030 р
 • [2] Розвиток туризму - прогнози до 2030 р
 • [3] У 2012 р готельний сектор продовжить відновлення, незважаючи на невизначеність в світовій економіці. [Електронний ресурс]. URL: ey.eom / RU / ru / Newsroom / News-releases / Press-Release-2012-04-13
 • [4] Ольшанська О. Г. Механізм розвитку світового ринку готельних послуг і російського готельного господарства: автореф. дис .... канд. екон. наук. М .. 2010 року.
 
<<   ЗМІСТ   >>