Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Державне і муніципальне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Державне і муніципальне управління - Василенко І. А.

У шостому виданні підручника основна увага приділяється стратегічним змінам в державній політиці Росії на сучасному етапі, пов'язаних з прийняттям в 2011-2013 гт. довгострокових державних програм з провідних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики країни. В центрі уваги знаходяться актуальні проблеми антикризового державного управління: інструментарій та методологія антикризового менеджменту, визначення та оцінка кризи в системі державного управління, етапи формування антикризового менеджменту, формування і використання антикризових політичних комунікацій, зв'язку з громадськістю в умовах кризи. Автор пропонує системний підхід до вивчення теорії і практики державного і муніципального управління, розглядає основні шляхи організації і проведення адміністративних реформ, принципи державного адміністрування, стратегічний державний менеджмент. Аналіз і критичне осмислення міжнародного досвіду орієнтовані на потреби розвитку російської концепції державної служби.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Історія державного управління: сучасний погляд на класичні ідеї і традиції Історичні передумови формування теорії державного управління Державне управління як дисципліна спеціалізації Основні етапи розвитку сучасної теорії державного управлінняЗагальні принципи управління Теоретико-методологічні основи державного управління Предметне поле теорії державного управління Міркування про метод Основні категорії Сучасна концепція державного управління Теорія інформаційного державиРОЗДІЛ II. СУЧАСНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ Державне управління як система інститутів і принципів організації влади Структурні рівні державного управління: система поділу влади Владна вертикаль в державному управлінні: унітаризм, федералізм, конфедералізм Специфіка російського федералізму: взаємодія федерального центру і регіонів Функції органів державного управління Взаємодія державного управління з місцевим самоврядуванням Організація місцевого самоврядування Регулювання взаємовідносин місцевого самоврядування та органів державної владиРОЗДІЛ III. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА Внутрішня і зовнішня політика сучасної держави Державна політика як предмет дослідження Внутрішня політика держави. Основні напрямки внутрішньої політики Росії на сучасному етапі Економічна політика держави Соціальна політика держави Національна політика держави Зовнішня політика держави. Особливості зовнішньої політики Російської Федерації Основні положення концепції зовнішньої політики Росії Розробка державної політики: синергетична модульна стратегія Основні принципи синергетичної модульної стратегії при розробці державної політики Проблема підготовки кадрів для розробки державної політикиРОЗДІЛ IV. ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Державна служба в Російській Федерації Поняття державної служби в сучасному державному управлінні Система державної служби в Російській Федерації Державна служба зарубіжних країн Інститут державної служби в Німеччині Державна служба в Сполучених Штатах Америки Система державної служби у Франції Державна служба в ВеликобританіїРОЗДІЛ V. РОЗРОБКА ТА ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ Адміністративна реформа в Російській Федерації Методологія та інструментарій адміністративних реформ Основні етапи і напрямки адміністративної реформи в Росії Порівняльний аналіз адміністративних реформ в зарубіжних країнах Адміністративні реформи неоконсерваторів і лейбористів у Великобританії Адміністративна реформа у Франції Основні напрямки адміністративної реформи в Німеччині Адміністративне реформування в Сполучених Штатах Америки Основні етапи адміністративної реформи в Китайській Народній РеспубліціРОЗДІЛ VI. МЕНЕДЖМЕНТ І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Менеджмент в державних організаціях Стратегічний державний менеджмент Прийняття рішень в державному управлінні Адміністративні переговори Управління інноваційною діяльністю Антикризовий менеджмент в системі державного управління Визначення та оцінка кризи в системі державного управління Методологія та інструментарій антикризового менеджменту Сучасна концепція антикризового менеджменту Формування та використання антикризових політичних комунікацій в державному управлінні Зв'язки з громадськістю в державних організаціях Цілі і завдання державних служб із зв'язків з громадськістю Організація інформаційних служб при центральних і місцевих органах влади Інформаційний супровід державної політики: пошук нових технологій Імідж держави в інформаційному суспільстві Імідж держави і національний брендинг: взаємозв'язок ключових категорій Іміджева стратегія держави Процес створення національного бренду Основні етапи национальною брендингу для Російської ФедераціїПРОГРАМА КУРСУ "ДЕРЖАВНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"Розділ I. Історія і теорія державного управління Історія державного управління: сучасний погляд на класичні ідеї і традиції Теоретико-методологічні основи державного управлінняРозділ II. Сучасна система державного і муніципального управління: структура та функції Державне управління як система інститутів і принципів організації влади Взаємодія державного управління з місцевим самоврядуваннямРозділ III. Державна політика Внутрішня і зовнішня політика сучасної держави Розробка державної політики: синергетична модульна стратегіяРозділ IV. Інститут державної служби Державна служба в Російській Федерації Державна служба зарубіжних країнРозділ V. Розробка та проведення адміністративних реформ Адміністративна реформа в Російській Федерації Порівняльний аналіз адміністративних реформ в зарубіжних країнахРозділ VI. Менеджмент і зв'язку з громадськістю в державних організаціях Менеджмент в державних організаціях Антикризовий менеджмент в системі государственною управління Зв'язки з громадськістю в державних організаціях
 
>>