Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Міжнародний фінансовий менеджмент - Шимко П. Д.

Розглянуто основні проблеми фінансового менеджменту міжнародної компанії: валютно-фінансове середовище міжнародного бізнесу; оцінка вартості активів, капіталу компанії; інвестиції міжнародної компанії в базові та похідні цінні папери, а також в реальні активи; управління оборотними активами. Поряд з традиційними методами оцінки інвестиційних проектів викладена альтернативна технологія їх обґрунтування – метод реальних опціонів. Строго формалізоване, але разом з тим наочний і доступне подання матеріалу обумовлює зацікавлене вивчення теорії фінансового менеджменту в умовах міжнародного бізнесу. Містить приклади, що ілюструють реальну практику прийняття ефективних управлінських рішень, а також контрольні завдання, що дозволяють розвинути навички управління міжнародними компаніями.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ВВЕДЕННЯ В МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Інтернаціоналізація бізнесу і міжнародний менеджмент Базові концепції та функції міжнародного фінансового менеджменту Цілі міжнародної компанії і особливості її фінансового менеджменту Альтернативні моделі поведінки компаніїМодель максимізації прибуткуМодель максимізації обсягу продажівМодель максимізації доданої вартостіМодель максимізації власного капіталу компанії Специфіка міжнародного фінансового менеджментуЕкономічне становище країнНаціональне законодавствоІснування національних валютМіждержавне регулювання валютно-фінансових операційГлобалізація ринківПодаткова специфіка національних економікАгентська проблема в ТНКНаціональні культурні відмінності Валютний курс: визначення і видиВизначення валютного курсуКрос курсНеконвертована (замкнута) валюта ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ Валюта і зовнішньоекономічна діяльність компанії Динаміка валютного курсу і фактори, що її визначаютьОбсяг грошової масиОбсяг валового національного продуктуКоливання циклічного характеруВідмінності в процентних ставках і переливи капіталуОчікування щодо майбутньої динаміки валютного курсу Валютні курси і паритет купівельної спроможності Номінальний і реальний валютні курси Міжнародна компанія на світовому валютному ринку Функції та учасники валютного ринкуУчасники валютного ринку Основні види валютних операційОбмінна операція спотТермінові угоди з іноземною валютою: форвардна і ф'ючерснаОпціонна угодаОперація свопАрбітражні операції Прогнозування валютних курсів на основі відносин міжнародного паритету Абсолютний і відносний паритети купівельної спроможності Паритет процентних ставок Міжнародне відношення ФішераМіжнародне відношення Фішера Паритет термінового курсу Синтез паритетних умов світових фінансових ринків Фундаментальний і технічний аналіз валютного ринкуСтан світової економікиСтан економіки аналізованої країниГрошово-кредитна політика провідних країнІнформація про суміжних ринкахПолітичні та природні факториТехнічний аналіз валютного ринку Управління валютними ризиками міжнародної компанії Види валютних ризиків Управління операційним валютним ризикомРозподіл ризикуДиверсифікаціяОтримати додаткову інформацію для прийняття рішення про валютні інвестиціїРезервування коштів на покриття ризикових витрат Хеджування валютного операційного ризикуВибір валюти платіжних документівЗміна активів і пасивів балансу Управління трансляційним (консолідованим) валютним ризикомМетод заключного курсуМонетарний / немонетарний метод валютної трансляції.Поточний / непоточний метод валютної трансляції Національне регулювання валютних операцій ОЦІНКА АКТИВІВ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ Основні принципи оцінки вартості активів компанії Тимчасова вартість грошей в умовах разових платежів Відсоток і ставка відсоткаСхема простих відсотківСхема складних відсотків Тимчасова вартість грошей: потік платежівДовічна рентаАнуїтети Конверсія валюти та нарощення відсотківКонверсія та нарощення складних відсотків Нарощення відсотків з урахуванням країнових податків і інфляціїІнфляція: реальні і номінальні ставки дисконтуванняПодаток на отримувані відсотки Інвестиції міжнародної компанії в цінні папери Особливості та принципи міжнародного інвестуванняОсновні принципи міжнародного інвестування Інвестиції в облігаціїКласифікація облігаційОцінка облігаційПрибутковість облігаційДюрація облігаційТимчасова структура процентних ставокГлобальний (світової) ринок облігаційМіжнародні рейтинги облігацій Інвестиції в акціїКласифікація акційМоделі оцінки вартості акційВнутрішня ставка прибутковості (ринкової капіталізації) акціїМіжнародний ринок акційРинкова капіталізація міжнародних компаній Прибутковість і ризик цінних паперів Джерела і основні види ризикуОсновні види ризику Оцінка рівня систематичного ризикуХарактеристична пряма цінного паперуβ-коефіцієнт портфеля Рівень ризику і ставка прибутковості Ризик і прибутковість іноземних інвестиційВнутрішня, зовнішня і валютна дохідністьЗовнішній і внутрішній ризик Формування міжнародного портфеля цінних паперів Переваги міжнародної диверсифікації активів Прибутковість портфеля цінних паперів Ризик інвестиційного портфеля Оптимізація інвестиційного портфеляКриві байдужостіВибір оптимального портфеля ФІНАНСОВІ ПОХІДНІ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ Опціон як сучасна стратегія інвестування Структура і основні типи опціонівОсновні позиції в угодах з опціонами Опціон коллКупівля опціону коллПродаж опціону коллГрафічний аналіз опціону колл Опціон путКупівля опціону путПродаж опціону путГрафічний аналіз опціону пут Основні принципи опціонного ціноутворення Фактори, що впливають на ціну опціонів Біноміальна модель оцінки вартості опціонів Модель Блека - Шоулза Паритет опціонів колл і пут Стратегії торгівлі опціонними контрактами Стратегія продажу покритого колла Опціонна стратегія спредГоризонтальний спредВертикальний спред Організація опціонної торгівлі Варранти Інвестиції у ф'ючерси: ф'ючерсний контракт і його учасникиУчасники ф'ючерсної біржі Ф'ючерсний ринок і клірингова палатаПервісна маржаКлірингПідтримувана, або варіаційна, маржаСпецифіка ф'ючерсного ринку Ціноутворення на ф'ючерсному ринку Хеджування та спекуляція на ф'ючерсних ринкахКороткий хеджДовгий хеджХеджування та спекуляція ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ, СТРУКТУРА КАПІТАЛУ. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА Вартість капіталу Економічний зміст, функції та склад капіталу Поняття і економічна сутність вартості капіталу Моделі визначення вартості власного капіталуМодель прогнозованого зростання дивідендів (модель Гордона)Цінова модель ринку капіталу (САРМ)Модель прибутку на акцію Моделі визначення вартості позикового капіталуЕфективна вартість позикових коштів Зважена середня вартість капіталу Структура капіталу і вартість компанії Структура капіталу і ідеальна фінансове середовище: теорема Модільяні і Міллера Теорема Модільяні і Міллера в умовах корпоративного податку Ефект і сила фінансового важеля Операційний леверидж і комбінований ефект важелів Цільова структура капіталу Модель Хамад: структура капіталу і облік ринкового ризику Структура капіталу та індивідуальні податки інвесторів: модель Міллера Теорія структури капіталу: компромісні підходиМодель опціонного ціноутворення та структура капіталу Міжнародні відмінності у виборі структури капіталуІнституційна та правове середовищеФінансові ринки та банківська системаМакроекономічне середовище Дивідендна політика і вартість компанії Коефіцієнт дивідендних виплат і оцінка діяльності компаніїПеревагу дивідендівПодаткові перевагиВитрати, пов'язані з розміщенням цінних паперівТрансакційні витрати і подільність цінних паперівінституційні обмеженняФінансове сигналізування Види дивідендної політики: визначення величини дивідендівРегулярно виплачується, стійко зростаючий дивідендНезначний, але постійне зростання дивідендуРегулярні і додаткові дивідендиВиплата дивідендів акціямиДроблення акційЗворотний сплатиВикуп акцій ІНВЕСТИЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ В РЕАЛЬНІ АКТИВИ Особливості та структура інвестиційних проектівІнвестиційні грошові потоки Оцінка і критерії відбору інвестиційних проектів Термін окупності інвестицій Метод чистої приведеної вартості Метод рентабельності інвестицій Внутрішня норма рентабельностіТехніка обчислення IRRВибір проектів Модифікована внутрішня норма рентабельності Оцінка проектів з нерівними термінами діїМетод ланцюгового повтору в рамках загального терміну дії проектівМетод нескінченного цінного повтору порівнюваних проектів Альтернативні методи оцінки інвестиційних проектівМетод скоригованої поточної вартості (Adjusted present value, APV)Облікова норма прибутку на інвестиції Портфель реальних інвестиційних проектів Формування портфеля інвестицій Зіставлення критеріїв NPV і IRR Оптимізація інвестиційного портфеляПостановка задачіФормалізація моделі Аналіз беззбитковості в процесі інвестиційного проектування Модель беззбитковості виробництва Метод критичного обсягу і управління прибутком Ефект виробничого важеля Ефект фінансового левериджу Виробничо-фінансовий леверидж Аналіз міжнародних інвестиційних проектів в умовах невизначеності Ризик і ефективність міжнародних капіталовкладень Класифікація ризиків проектної діяльності Вимірювання рівня ризику на основі ймовірнісної оцінки грошових потоків Метод коригування дисконтної ставки Метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів визначеності) Аналіз еластичності проектів міжнародних інвестицій Метод Монте-Карло Сценарний метод Оцінка ступеня ризику інвестиційних проектів з використанням цінової моделі ринку капіталу Оцінка ризикових довгострокових інвестицій на основі реальних опціонів (Real option valuation, ROV) Методи управління проектними ризиками УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ Значення управління оборотним капіталом для міжнародної компанії Чистий оборотний капітал і кругообіг оборотних коштів Політика управління оборотним капіталом Управління виробничими запасамиП'ятий періодЧетвертий періодТретій періодДругий періодПерший періодСистема JIT (Just-In-Time) Управління дебіторською заборгованістю (кредитна політика)Аналіз дебіторської заборгованостіВибір типу кредитної політикиФакторинг Управління грошовими коштами та їх еквівалентами Операційний, виробничий і фінансовий цикли Аналіз і прогнозування руху грошових потоківПрогнозування грошових потоків компанії Моделі оптимізації залишку грошових коштівМодель БаумоляМодель Міллера - Орра Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємстваПоказники ліквідностіПоказники оборотності (ділової активності)Розрахунок тривалості операційного і фінансового циклів
 
>>