Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічне картографування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БІОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ І КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Концепція природного потенціалу, вперше сформульована в середині минулого століття Н. А. Солнцевим, активно розвивається в ландшафтоведенії. Під природним потенціалом він мав на увазі "природні можливості, які є в кожному ландшафті", які можуть бути реалізовані биогенной групою компонентів (рослинами і тваринами), пристосовуються до мінливих умов навколишнього середовища. У сформованих ландшафтах биота адаптована до певних умов життя і пов'язана спільною історією розвитку з їх природними компонентами. Природний потенціал являє собою єдність приватних потенціалів (Рюмін, 1988), серед яких виділяється, перш за все, біотична складова (біота і її здатність виробляти біомасу, зберігати генофонд і стійкість співтовариств).

А. Г. Ісаченко (2001) уточнив поняття екологічного потенціалу ландшафту в сучасних умовах як його здатність забезпечити потреби людей необхідними умовами існування (первинними, не пов'язаними з виробництвом, такими як тепло, повітря, вода, продукти харчування, включаючи відпочинок, лікування, духовне розвиток людей), т. е. створювати місцеву середовище проживання. Тому ландшафти можуть підлягати оцінці з їх екологічного потенціалу, яка, як правило, є комплексною, що враховує всю сукупність діючих факторів. Однак окремі компоненти вносять різну лепту у формування природного потенціалу і можуть оцінюватися окремо. Найважливішим показником екологічного потенціалу біоти і її стійкості є біологічне різноманіття (видове, ценотичне і екотопічні), представлене окремо як для рослинного і тваринного світу, так і биома в цілому.

Про природний екологічний потенціал території або окремого ландшафту можна судити з даних про стан його рослинного покриву. Рослинність як компонент геосистем різного рівня, як компонент ландшафтної структури території, грає важливу роль в складі інтегральної оцінки екологічного потенціалу ландшафтів. Одна з актуальних завдань еколого-географічного підходу до вивчення природного середовища полягає у визначенні сучасного стану рослинного покриву, в окремих випадках біоти в цілому. Найважливішим методом досліджень є картографічний. Як еколого-географічна модель території фітоекологіческая карта або серія біоекологічних карт забезпечують відображення отриманих результатів з екологічної оцінки території, дають інформацію для практичних рекомендацій і прийняття відповідних рішень на регіональному рівні.

До завдань еколого-географічних досліджень входить оцінка природного екологічного потенціалу по його рослинним покривом, вивчення антропогенних впливів на його складові та їх екологічних наслідків, аналіз сучасного екологічного стану окремих його компонентів, їх стійкості до антропогенних впливів, прогноз можливих змін. В системі еколого-географічних карт розрізняються: карти природного навколишнього середовища (оцінки природних умов і ресурсів для життя і діяльності людини) і карти оцінки стану природного середовища (за станом рослинного покриву і біоти).

 
<<   ЗМІСТ   >>