Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічне картографування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БІОГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КАРТОГРАФУВАННІ

Типи біоекологічних карт

Традиційно картографування живого покриву біосфери розвивається в вигляді трьох самостійних напрямків: вивчення рослинного покриву (ботаніко-географічне), тваринного світу (зоогеографічне) і інтегрує (комплексне), власне, біогеографічне. Екологізація багатьох областей знання і їх міждисциплінарних сполучень торкнулася і біогеографічного картографування. Сам термін "екологічна карта" в фітогеографії вперше в 70-ті роки минулого століття введений Полем Озендой, французьким ботаніком, провідним фахівцем в області ботанічної картографії, який видав згодом монографію "Екологічне картографування і його застосування" (Ozenda, 1986). Перші екологічні карти були складені за канонами класичної екології. Подальшому розширенню його змістовної та методологічної бази сприяло залучення ряду загальнонаукових і еколого-географічних підходів: системного (Сочава, 1979), ландшафтно-екологічного (Ісаченко, 2001), комплексного (Бєлов та ін., 2002). До теперішнього часу в біоекологічна картографуванні накопичено певний досвід відображення екологічних зв'язків живого покриву (рослинного і тваринного світу) з різними факторами навколишнього середовища, включаючи антропогенний вплив; досвід картографування екосистем поки незначний.

Біоекологічні карти як карти природи мають самостійне значення в пізнанні рослинного покриву, тваринного населення і природних комплексів у цілому. Вони відображають поширення біологічних об'єктів, серед яких можуть бути окремі систематичні таксони різного рангу, групи або комплекси таксонів, а також ценотичні підрозділи рослинного покриву і тваринного населення в усьому їх різноманітті в зв'язку з визначальними факторами середовища. Як об'єкти біоекологічна картографування можуть виступати організми і середовище в цілому, окремі компоненти біоти, їх зв'язку з різними факторами середовища і тоді це фітоекологіческіе і зоое копогіческіе карти. Як об'єкт картографування можуть виступати екосистеми різного рангу з характеристикою біоти в цілому. Карти екосистем представляють комплексне біоекологічна напрямок тематичної картографії.

Біоекологічні карти можна систематизувати за різними критеріями - за змістовним концепціям (біорізноманіття, біомная, екосистемна, еколого-динамічна і ін.), За ступенем інтеграції інформації (аналітичні, інтегральні, синтетичні), з функціональної спрямованості (інвентаризаційні, оціночні, індикаційні, прогнозно- рекомендаційні та ін.). Найбільш складно систематизувати карти за тематичним змістом в силу різноманітності авторських підходів і тематичної широти об'єктів дослідження. Виходячи з досвіду біогеографічес- кого картографування, доцільно біоекологічні карти умовно розділити на дві групи: біоекологічні, які відображають взаємозв'язки в системі биота - середовище проживання і розробляються відповідно до підходів класичної екології та біоекологічні карти, які розкривають особливості біоти як частини складної системи "природа -общество ". Останні розкривають екологічний потенціал території, показують ступінь трансформації біоти та шляхи її збереження (табл. 1).

 
<<   ЗМІСТ   >>