Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow Основи журналістської діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Основи журналістської діяльності - Корконосенко Ц. Р.

У підручнику представлено комплексне висвітлення дисципліни «Основи журналістської діяльності», передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти третього покоління за напрямком «Журналістика». Дана характеристика кваліфікації журналіста як професіонала та члена творчого колективу редакції, методів і форм його діяльності, відображення дійсності в журналістському творі, редакції взаємодії з партнерами і авторським активом, організації та планування діяльності редакції, методики роботи з випуску номерів ЗМІ. Виклад матеріалу будується на основі сучасних уявлень про журналістській діяльності з опертям на практику провідних ЗМІ і досвід викладання даної дисципліни у вітчизняних і зарубіжних внз.

Для навчаються за напрямами Журналістика» та «Реклама і зв'язки з громадськістю» вузів Росії (бакалаврат і магістра туру).


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЖУРНАЛІСТ ЯК СПІВРОБІТНИК РЕДАКЦІЇ Редакція як виробничий колектив Посадові обов'язки та готовність журналіста до виробничої діяльності Багатофункціональність журналіста в мультимедійних редакціях Журналіст XXI століття: від універсалізму до транспрофессіоналізму Особисті якості журналіста як виробничий ресурс ЖУРНАЛІСТ В ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ Інформаційне поле журналістики Мотивація журналіста до пошуку інформації Збір інформації як процес журналістського пізнання. Факт і його інтерпретація Джерела і методи збору журналістської інформації Професійні стандарти роботи з джерелами інформації Методи фіксації, накопичення та обробки інформації ЖУРНАЛІСТ ЯК АВТОР ТВОРУ ДЛЯ ЗМІ Поняття "автор" в журналістиці Автор і твір: технологія і творчість в різних типах ЗМІ Відображення особистості автора в журналістському творі Організація і психологія роботи автора над твором ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ТВІР Журналістське твір: поняття та основні властивості Журналістське твір в інформаціоннокоммунікатівном просторі Створення твори: від задуму до втілення Журналістське твір як явище публіцистики Журналістські жанри Визначення жанру і його природообразующих ознаки Детермінізм і ресурси жанру Класифікація журналістських жанрів Підходи до класифікації жанрів Оперативно-новинні жанри Оперативно-дослідні жанри Дослідницько-новинні жанри Дослідницькі жанри Дослідницько-образні жанри ЖУРНАЛІСТ ЯК ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Соціальна взаємодія в журналістиці Професійні зв'язки журналіста в соціумі Журналіст як організатор громадського дискурсу УЧАСТЬ ЖУРНАЛІСТА В ПЛАНУВАННІ І ВИПУСКУ ЗМІ Планування і організація випуску номера Редакційний менеджмент Планування як функція менеджменту Особливості випуску різних видів ЗМІ Технологічна база ЗМІ і робота над номером Тип ЗМІ і робота над номером
 
>>