Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Конвертовані цінні папери

Іноді компанії використовують фінансові інструменти, прибутковість яких повністю або частково прив'язана до вартості всього або деякої частини бізнесу. До подібних форм фінансування відносяться конвертовані цінні папери (конвертовані боргові зобов'язання і конвертовані привілейовані акції).

Конвертовані цінні папери являють собою комбінацію прямих неконвертованих фінансових інструментів і певної кількості варантів, що володіють властивістю оборотності. У російській практиці такі інструменти не отримали широкого поширення па відкритому ринку, однак зустрічаються конвертовані облігації акціонерних компаній. Оскільки подібні цінні папери конвертуються в певну кількість звичайних акцій, виникає поняття конверсійного співвідношення - кількості акцій, в яке може бути конвертована цінний папір. Дане співвідношення може змінюватися щороку, якщо конверсія здійснюється протягом декількох років.

Вартість і реальні альтернативні витрати конвертованих цінних паперів неможливо оцінити з достатнім ступенем точності, не визначивши вартість конверсії. Конверсійна вартість являє собою поточну ринкову вартість акцій, в які можуть бути конвергованої облігації, і дорівнює кількості даних акцій на одну облігацію, помноженому на поточний курс акції

Конвертовані цінні папери випускають з більш низькою процентною ставкою в порівнянні зі ставкою аналогічних прямих боргових зобов'язань саме через цінності конверсії. Інвестори згодні платити за це цінна властивість, відмовляючись від більш високої прибутковості, властивою неконвертованих цінних паперів. Оскільки кожна конвертована облігація по суті являє собою портфель з прямого боргового зобов'язання і варанта, справжні альтернативні витрати, пов'язані з цим джерелом фінансування, вище, ніж альтернативні витрати прямих боргових зобов'язань, але нижче за відповідний показник акцій.

У корпоративних фінансах існує два основних підходи до визначення величини витрат па капітал але конвертованих облігацій.

Перший підхід за основу бере якісну оцінку аналізованої ринком цінних паперів. Вартість конвертованих облігацій, курс яких нижче, ніж поточний курс акцій, в які вони можуть бути конвертовані, слід відносити до власного капіталу і виходячи з цього розраховувати витрати на їх використання, так як ймовірність конвертації даних облігацій в акції їх власниками досить висока. У зворотному випадку цінні папери скоріше не будуть конвертовані в акції компанії, що означає продовження виплат по ним встановлених відсотків і віднесення їх до позикових коштів.

Другий підхід передбачає розрахунок вартості конвертованій облігації аналогічно звичайної облігації за формулою повної прибутковості до погашення, виходячи з відсотка, встановленого за конвертованими облігаціями. Отримана величина порівнюється з курсом конвертованих облігацій. Вартість останніх відноситься до позикового капіталу лише в частині, що дорівнює розрахунковим курсом звичайних облігацій, в той час як величина перевищення підлягає включенню до складу власних джерел фінансування компанії.

Приклад 6.9. Компанія "Аеробус" випускає мікроавтобуси, акції компанії 15 років торгуються на біржі. У табл. 6.2 представлений спрощений баланс, млн руб.

Таблиця 6.2

Дані наприклад 6.9, млн руб.

активи

джерела

Основні засоби

700

звичайні акції

400

запаси

620

Додатковий капітал

44

Дебіторська заборгованість

530

Нерозподілений прибуток

376

Грошові кошти

570

Привілейовані акції

400

Довгостроковий банківський кредит

520

Короткостроковий банківський кредит

300

Кредиторська заборгованість

260

Заборгованість по податках

120

Разом активів

2420

Разом джерел

2420

Короткострокові банківські кредити компанія використовує на постійній основі, залучає їх під 14% річних. Довгостроковий банківський кредит буде погашатися рівними частками в розмірі 141,124 млн руб. протягом шести років. Привілейовані акції номінальною вартістю 200 руб. Зараз продаються на ринку по 210 руб. В обігу перебуває 2 млн привілейованих акцій. Фіксований дивіденд встановлений в розмірі 10,5% до номіналу.

Зараз в обігу на ринку знаходиться 8 млн звичайних акцій, і одна акція продається по 105 руб. (Номінал акції 50 руб.). Останній виплачений дивіденд на акцію компанії склав 15 руб. Фактична дохідність по акціях компанії становить 19,3%.

Коефіцієнт а по акціях даної компанії - п.п.

Ставка податку на прибуток компанії - 20%.

Розрахуйте середньозважені витрати на капітал для даної компанії.

Рішення

Спочатку визначимо частки джерел фінансування.

Ринкова оцінка акцій: 8 млн акцій • 105 руб. = 840 млн руб.

Власний капітал: 840 + 44 + 376 = 1260 млн руб.

Привілейовані акції (по ринку): 2 млн акцій • 210 руб. = 420 млн руб.

Отже, частки джерел фінансування (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Розрахунки наприклад 6.9

джерело

Об `єм

фінансування, млн руб.

частка

Власний капітал

1260

Привілейовані акції

420

кредит довгостроковий

520

кредит короткостроковий

300

всього

2500

-

Розрахуємо витрати на залучення джерел фінансування. Власний капітал:

Привілейовані акції:

Довгостроковий кредит:

Короткостроковий кредит:

 
<<   ЗМІСТ   >>