Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ

У цьому розділі мова піде про термінологію, яка використовується в фінансових операціях, а також про основні принципи проведення фінансових розрахунків, зіставленні умов угод і видах процентних ставок, які використовуються для розрахунку параметрів фінансових угод. Окремо розбираються принципи роботи з фінансовими рентами, що лежать в основі багатьох комерційних і кредитних угод.

В результаті вивчення даного розділу читач буде:

знати

  • • основні види процентних ставок і сфери їх застосування;
  • • основні принципи ведення фінансових розрахунків;

вміти

  • • визначати ефективність угоди;
  • • порівнювати умови угод і вибирати найбільш ефективну угоду з декількох;

володіти

  • • методами порівняння угод;
  • • методами перерахунку параметрів угоди.

Термінологія і принципи фінансових розрахунків

Необхідність розуміння фінансової термінології обумовлюється тим, що фінансові розрахунки становлять істотну частку операцій, що здійснюються щодня в реальному світі. Уміння проводити ці розрахунки самостійно або хоча б розуміння, якою була отримана та чи інша цифра, дозволить не сліпо довіряти чужої думки, а приймати обгрунтовані інвестиційні рішення.

Фахівці (аналітики, брокери, консультанти та ін.) Часто використовують жаргонізми, специфічні для своєї діяльності, наприклад піпса і біпси. Поряд з жаргонізмів, в практиці використовуються і фінансові терміни, які необхідно знати сучасного фахівця з економічною освітою. У цьому параграфі ми познайомимося з загальноприйнятою термінологією фінансових розрахунків і принципами їх проведення.

Термінологія фінансових розрахунків

Всі ми звикли, що відсоток - це одна сота частина чогось. У фінансах відсотком (значно рідше - процентними грошима) називають суму грошових коштів, яку виплачують за користування іншій (чужий) сумою грошей. Наприклад, хтось взяв у банку кредит і виплачує кожен період 10 000 руб. за користування основною сумою боргу. Ось ці виплачуються кожен період 10 000 руб. і є відсотком. Однак справедливості заради відзначимо, що відсотком ці гроші називають внаслідок неможливості адекватного перекладу з англійської мови на російську терміна interest.

Під доходом ( income ) розуміється абсолютна надбавка до початкового добробуту. Дохід завжди має фізичну розмірність (рублі, долари, мішки, кілограми тощо) і є абсолютною величиною. Однак дохід як абсолютна величина піддається ефекту масштабу, що робить даний показник рідко використовуються в фінансах. Зазвичай у інвесторів занадто широкий розкид варіантів вкладень, і порівняння з доходу може призвести до неправильних висновків.

Прибутковість ( return ) є величиною відносною і показує, наскільки сильно змінилося добробут інвестора в порівнянні з початковою величиною. Наприклад, людина поклала в банк 1000 руб., А через рік з рахунку зняв 1069 руб. У цьому випадку дохід становить 69 pv6., А прибутковість цієї операції склала 6,9%, або, строго математично: (1069-1000) / 1000 = 6,9%.

Прибутковість, розрахована подібним способом, називається реалізованої (фактичної, історичної), тобто відображає ефективність вже завершеної операції або операції.

Існує також прибутковість обіцяна. Наприклад, ви приходите в офіс "МММ", де вас запевняють, що на свої вкладення ви отримаєте 50% річних. Однак гарантій отримання заявленої прибутковості (на відміну від банку, де укладається договір) ніхто не дає. Саме тому така прибутковість називається обіцяної (або заявленої, декларованої), так як вона нічим не підтверджена.

Всі інвестиційні рішення приймаються на основі очікуваної прибутковості, тобто найімовірнішою дохідності, яка буде отримана в результаті завершення операції (угоди).

Найнебезпечнішим моментом інвестування є підміна при прийнятті рішення очікуваної прибутковості на реалізовану прибутковість. Ті умови, які раніше дозволили отримувати таку прибутковість, в новому періоді можуть і не повторитися. Пам'ятайте, що рішення треба приймати тільки на основі розрахунку очікуваної прибутковості. Більш докладно про реалізовану і очікувану прибутковість ми поговоримо в гл. 5. Розрахунок очікуваної прибутковості пов'язаний з аналізом можливих сценаріїв розвитку подій і оцінюванням можливості реалізації цих сценаріїв.

Оскільки в економіці в цілому і в фінансах зокрема використовуються показники, що виражаються в процентах (прибутковості, темпи приросту показників і багато інших), то необхідно вміти описувати зміна цих показників. Зробити це грамотно допоможуть наступні два терміни: процентний пункт і базисний пункт.

Але спочатку наведемо невелику ілюстрацію з життя. Часто в новинних передачах в ЗМІ (і навіть на спеціалізованих каналах) можна зустріти фрази, подібні наступною: "Темп інфляції за останній рік скоротився на 2% з колишніх 6,4% річних". Як ви думаєте, який новий темп інфляції диктор має на увазі? З точки зору математики скорочення на 2% рівносильно множенню на коефіцієнт 0,98, отже, зі звичною всім точки зору новий темп інфляції повинен бути 0,98-6,4 = 6,27%. Однак диктор мав на увазі, що новий темп інфляції склав всього 4,4% річних. Це приклад неправильного використання слова відсоток, в наведеній фразі замість "відсоток" слід було застосувати "процентний пункт".

Процентний пункт, п.п. ( Percentage point, р.р.) - одиниця виміру арифметичної різниці двох величин, виражених в процентах.

Тому коректний варіант фрази диктора повинен був звучати так: "Темп інфляції за останній рік скоротився на два процентних пункти з колишніх 6,4% річних".

Базисний пункт, б.п. (basis point, bp) - одна сота частина процентного пункту. Необхідність введення базисних пунктів викликана тим, що досить часто потрібно вербально висловити мале зміна в ставках відсотка, наприклад соті частки відсотка і менше. Це дуже поширена практика на фінансових ринках, коли за допомогою процентних і базисних пунктів показують зміни в прибутковості фінансових інструментів, або спред процентних ставок. У розмовній мові, слідом за англійською мовою, процентний пункт в однині часто називають "піп", а в множині - "піпса". Базисний пункт, відповідно, - "бін" і "біпс". Таким чином, словосполучення "п'ятнадцять пипсов" або "одинадцять біпсов" є нормальним елементом розмовної мови фінансистів.

Приклад 2.1. У минулому році прибутковість операційної діяльності компанії становила 14%, за минулий рік за рахунок продуктової переорієнтації прибутковість операційної діяльності підвищилася і склала вже 18%. Вкажіть всі варіанти, за допомогою яких можна представити цю інформацію інвесторам в презентації.

Рішення

Варіант перший, правильний з точки зору математики: збільшення показника з 14 до 18 означає збільшення на (18 - 14) / 14 = 28,57%. Варіант другий, простий для розуміння: сказати, що прибутковість операційної діяльності компанії виросла на 4 процентних пункти (або на 400 базисних пунктів, якщо хочеться справити більше враження).

Фінансовим вимогою називається передача коштів з метою отримання доходу від їх використання. Власником фінансового вимоги може виступати фізична або юридична особа, тобто приватний інвестор або їх об'єднання, компанії різної форми власності, а також органи державної влади різних рівнів.

Завжди існує інша сторона, та, що залучає фінансові вимоги. Залучені кошти дана сторона використовує для отримання власного доходу і доходу для власників фінансових вимог. В якості такої сторони також можуть виступати приватна особа, компанія або держава.

 
<<   ЗМІСТ   >>