Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні потоки

Крок 9. Формування форм бюджетів і внутрішньофірмової звітності для центрів відповідальності. На даній стадії організації обліку за центрами відповідальності ставиться завдання створення і вдосконалення форм внутрішньовиробничої звітності ДО. Для її досягнення здійснюється аналіз достатності (надмірності) форм внутрішньовиробничих планів та звітів підрозділів, на базі яких сформовано ЦО, аналіз релевантності показників існуючих форм, переформування або побудова форм звітності центрів відповідальності.

приклад 9.8

Аналіз ступеня використання інформації діючих форм звітів для управління діяльністю центрів витрат підприємства харчової промисловості на основі анкетування начальників ЦО основного виробництва показав, що не всі форми внутрипроизводственной звітності використовуються для управління діяльністю свого ЦО, тому їх показники слід піддати ретельному аналізу (табл. 9.5).

Таблиця 9.5

Використання звітних документів менеджерами ЦЗ основного виробництва

ЦЗ

Загальна кількість звітів і зведень по цеху

Використовується для управління начальником цеху

Використовувані звіти,

%

Цех № 1

16

4

25

Цех № 2

16

4

25

Цех № 3

20

19

95

Разом

52

27

52

Аналіз використання інформації внутрипроизводственной звітності менеджерами і фахівцями функціональних ЦО цього ж підприємства показав, що в бухгалтерії використовується 28 звітів з 52 (54%); у відділі головного технолога - 31 звіт (відсоток використання звітів - 60); у відділі технічного контролю - 1 (2%); в ОТиЗ - 1 (2%).

Крок 10. Розробка робочого плану рахунків для обліку діяльності ЦО. Діяльність центрів відповідальності повинна бути відображена в системі бухгалтерського обліку на рахунках за допомогою подвійного запису. Побудова робочого плану рахунків має підкорятися виведеним раніше принципам, що вимагає розмежування відповідальності за результати діяльності між суб'єктами внутрішньовиробничих взаємин. Облік може здійснюватися в автономній або інтегрованій системі. Якщо облік по ЦО будується на базі фінансового бухгалтерського обліку, то необхідно провести розробку плану рахунків бухгалтерського обліку таким чином, щоб забезпечити повноту інформації на основі додатково введених субрахунків і списків аналітичного обліку.

Для формування наскрізної системи внутрішньої звітності в розрізі центрів відповідальності необхідно розробити багатовимірний план рахунків бухгалтерського обліку. При багатовимірної організації бухгалтерського плану рахунків кожному рахунку присвоюється кілька аналітичних ознак (див. Рис. 4.2).

приклад 9.9

Витяг з робочого плану рахунків торгово-логістичної компанії наводиться в табл. 9.6.

Таблиця 9.6

План рахунків торгово-логістичної компанії (уривок)

Номер рахунку / субрахунку

Назва рахунку / субрахунку

аналітичні ознаки

44

Витрати на продаж

Аналітична стаття витрат

Бізнес процеси

ЦО

60

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

контрагенти

договори

форми оплати

90

продажі

номенклатура

Ставка ПДВ

ЦО

Приклади кореспонденції рахунків з використанням багатовимірного плану рахунків наведено в табл. 9.7.

Таблиця 9.7

Кореспонденція рахунків з відображення витрат на ведення телефонних переговорів

Дебет

Найменування аналітичного ознаки

об'єкт

обліку

кредит

Найменування аналітичного ознаки

об'єкт обліку

Сума, крб.

44

Аналітична стаття витрат

Послуги зв'язку

60

контрагенти

Фірма Д-Т

8000

Бізнес процес

продажі

договір

№ 13/04 від 05.01.08

до

Відділ продажів по роздрібним мережам

Форма оплати

безготівкові розрахунки

проект

просування продукції

управління

поточні

44

Аналітична стаття витрат

Послуги зв'язку

контрагенти

Фірма Д-Т

5000

Бізнес процес

Логістика

договір

№ 13/04 від 05.01.08

по

Відділ логістики

Форма оплати

безготівкові розрахунки

проект

просування продукції

управління

поточні

44

Аналітична стаття витрат

Послуги зв'язку

60

контрагенти

Фірма Д-Т

1500

Бізнес процес

закупівля

договір

№ 13/04 від 05.01.08

до

Відділ митного оформлення

Форма оплати

безготівкові розрахунки

проект

просування продукції

управління

поточні

Облік за центрами відповідальності є основним компонентом бюджетного управління підприємством. Так, раніше говорилося про закріплення відповідальності менеджерів підрозділів за формування і виконання бюджетів та окремих бюджетних показників. Облік за центрами відповідальності в поєднанні з нормативним урахуванням підвищує ефективність управління персоналом організації. Сферою його застосування є компанії, які мають розгалужену організаційну структуру управління і високу ступінь децентралізації управління. Організація даної підсистеми управлінського обліку особливо необхідна в холдингових і диверсифікованих компаніях.

 
<<   ЗМІСТ   >>