Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тимчасові періоди в системі бюджетування

Бюджетний період (горизонт) - це часовий інтервал, на який складається бюджет. Найбільш частим бюджетним періодом є рік. Однак період бюджетування залежить від управлінських завдань, а також від внутрішніх і зовнішніх факторів. Наприклад, технологічних особливостей, циклу виробництва, сезонності, асортименту продукції, фінансових можливостей, оборотності активів, стабільності зовнішнього середовища та ін. На підприємствах, продукція яких продається в роздрібних мережах, при початковій постановці бюджетування вибирають піврічний горизонт. Якщо розраховується бюджет проектування і освоєння нового продукту, то доцільно скласти бюджет на п'ять років. Бюджет на проект "Опис і регламентація бізнес-процесів" доцільно скласти на три місяці. Бюджетний період визначається організацією відповідно до рішення стратегічних, тактичних і оперативних завдань, характерних для конкретних періодів планування.

Період (горизонт) планування - це період стратегічного (довгострокового), тактичного (середньострокового) і оперативного (короткострокового) планування. На ряді підприємств виділяють робочий горизонт планування і горизонт для оперативного планування і оперативних зведень про виконання бюджетів. В якості робочого горизонту, як правило, вибирається місяць; тижнева і денна періодичність використовуються для оперативної деталізації бюджетів і звітів. Метою виділення місячного горизонту планування є підвищення керованості цільовими показниками в рамках бюджетного процесу. Основний, робочий і оперативний бюджетного управління закріплюються в регламентах підприємств.

Бюджетний цикл , що відповідає одному бюджетному періоду, - це період часу від початку підготовчих робіт зі складання бюджету до отримання результатів аналізу його виконання. Бюджетний цикл включає три стадії:

  • 1) підготовчу стадію - постановка цілей і завдань на бюджетний період; збір та аналіз інформації, формування проекту бюджету, узгодження проекту бюджету, затвердження бюджету;
  • 2) стадію реалізації бюджету - виконання бюджету, коригування бюджетних показників, поточна звітність по виконанню бюджету, поточний аналіз відхилень, вироблення рекомендацій для коригування бюджету поточного періоду;
  • 3) заключну (завершальну) стадію - складання підсумкової звітності по виконанню бюджету, аналіз виконання бюджету за бюджетний період, вироблення рекомендацій для розробки бюджету на наступний бюджетний період.

Таким чином, бюджетний цикл більше бюджетного періоду на час розробки та узгодження бюджету і на час вивчення результатів його виконання. Якщо бюджетний період - рік, то бюджетний цикл починається у вересні і закінчується в березні.

Період коригування бюджетів - це встановлений в регламенті з бюджетування період внесення коригувань. Наприклад, 1 лютого 2012 р можна було внести коригування в березневий бюджет продажів. Можливі відхилення від запланованих показників протягом бюджетного періоду виникають під впливом як зовнішніх чинників (в основному постачальники і покупці), так і внутрішніх. Найбільш частою причиною перегляду бюджетів є коригування плану продажів. Скоригований річний бюджет дає можливість адекватно оцінювати ступінь досяжності цільових річних показників і оперативно вживати заходів, необхідних для виконання планових показників.

 
<<   ЗМІСТ   >>