Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Графічний метод розрахунку точки беззбитковості.

На графіку точка беззбитковості визначається після накладення на нього трьох ліній: виручки (обсягу продажів), постійних витрат і змінних витрат. Змінні витрати в сукупності з постійними утворюють пряму загальних витрат. Точка її перетину з прямою виручки і є точка беззбитковості.

В результаті допущення про те, що змінні витрати і виручка змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності, на графіку досить відкласти але дві точки питомих змінних витрат і виручки, щоб накреслити обидві лінії. Для того щоб провести лінію змінних витрат потрібно питомі змінні витрати помножити, наприклад на 10 і на 20 од. продаваного продукту. Для побудови лінії виручки досить знайти місце розташування однієї точки, наприклад, ціну помножити на 20 од. Другою точкою буде нуль.

Малюнок 7.2 показує прибуток або збиток по обидва боки точки беззбитковості. При обсязі продажів меншому, ніж 25 од., Витрати перевищують виручку, і графік показує операційні збитки. При продажах більше, ніж 25 од. виручка перевищує витрати, і графік показує прибуток від продажів.

Графік беззбитковості і зона прибутку

Мал. 7.2. Графік беззбитковості і зона прибутку

Планування обсягу продажів із заданою прибутком. Завдання здійснення діяльності з нульовим прибутком може бути поставлена, наприклад, в разі входження на ринок і здійснення стратегії завоювання певної частки ринку або в разі, коли виробники прагнуть вийти із зони збитків. Звичайна ж мета бізнесу - отримання прибутку. CVP-аналіз можливо використовувати для визначення обсягу продажів, при якому може бути отримана прибуток заданої величини. Виділимо дві модифікації розрахунку обсягу продажів на основі CVP-аналізу: 1) планування обсягу продажів із заданою прибутком (без урахування податку на прибуток); 2) планування обсягу продажів із заданою прибутком (з урахуванням податку на прибуток).

Розрахунок обсягу продажів із заданою прибутком від продажів (без урахування податку на прибуток). У разі пошуку варіантів прибуткового обсягу продажів в базову формулу розрахунку включаються значення планованого прибутку від продажів:

Таким чином, для отримання заданої прибутку від продажів необхідно отримати таку маржинальний прибуток, яка покриє постійні витрати і плановану суму прибутку.

Приклад 7.5 (закінчення)

Додаткові дані:

планований прибуток в сумі 1200 руб .;

  • 200 × X - 120 × X - 2000 = 1200 руб.
  • 80 × X = 2000 + 1200 = 3200 руб.

X в натуральному вираженні = 3200 80 на одиницю = 40 гравюр

Розрахуємо обсяг продажів із заданою прибутком в сумі 1200 руб. в грошовому еквіваленті:

Розрахунок обсягу продажів із заданою прибутком з урахуванням податку на прибуток. Для розрахунку шуканого обсягу продажів, що приводить до отримання запланованої чистого прибутку, потрібно ввести додаткові дані: ставку податку на прибуток; величину шуканої чистого прибутку. Ставка податку на прибуток визначається законодавчо. Її розраховують відповідно до положень гл. 25 Податкового кодексу РФ. Відомо, що чистий прибуток дорівнює різниці між прибутком і податком на прибуток. Тому

Тобто:

Застосовуючи введені позначення отримаємо

Базову формулу розрахунку прибутку можна представити таким чином:

Тоді обсяг продажів для досягнення заданої чистого прибутку складе

 
<<   ЗМІСТ   >>