Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Калькулювання за стадіями життєвого циклу

Важливим кроком формування стратегії підприємства є орієнтація ключового потенціалу підприємства на продукцію і послуги, за якими воно має конкурентну перевагу. При цьому набуває значимість вміння скласти прогноз рентабельність продукту за весь життєвий цикл. Життєвий цикл продукту - це час від початку науково-технічної розробки продукту до тих пір, коли компанія припиняє сервісне обслуговування покупців свого продукту. Тривалість життєвого циклу в цілому і окремих його фаз залежить як від самого товару, так і від конкретного ринку. За спільною ознакою сировинні товари мають більш тривалий життєвий цикл, готові вироби - більш короткий, а найбільш досконалі технічні товари - дуже короткі (2-3 роки). Наприклад, у автомобілів час життєвого циклу становить від п'яти до семи років.

Концепція життєвого циклу продукту виходить з того, що будь-який товар рано чи пізно витісняється з ринку іншим, більш досконалим або дешевим. Тому продуктовий портфель підприємства повинен бути збалансований, тобто в нього повинні входити продукти (роботи і послуги), що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу.

Калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукту дозволяє розрахувати прогнозну собівартість кожного виробленого продукту, починаючи зі стадії науково-технічної розробки і закінчуючи наданням сервісних послуг споживачеві. Цінну інформацію для стратегічного управління дає інформація про витрати по стадіях життєвого циклу. Структура життєвого циклу продукту описується зазвичай декількома стадіями. Розглянемо шість стадій життєвого циклу продукту. Після закінчення стадії розвитку і випробувань, в якій продукт приносить лише витрати, слід стадія виходу продукту на ринок. Продажі його ростуть повільно (відбуваються пробні покупки споживачами). Популярні в даний час розчинна кава, персональні комп'ютери і мобільні телефони багато років залишалися на цій фазі, перш ніж досягли стадії росту. Поступово все більше споживачів звертають увагу на новий продукт. На стадії зростання досягається точка беззбитковості, і обсяг продажів дозволяє увійти підприємству в зону прибутку. Далі слід перехід до стадії зрілості. Обсяг продажів росте, однак темпи зростання знижуються, продукт приносить найбільший прибуток. У фазі насичення зростання обсягу продажів зупиняється, деяке збільшення продажів можливо за рахунок зростання ринку (наприклад, зростання доходів населення). У фазі спаду зменшення обсягу продажів і прибутку вже неможливо зупинити навіть за допомогою інтенсивного маркетингу.

Для стадії виведення товару на ринок характерні збитки або невисокі прибутки, так як обсяги продажів незначні, витрати на дистрибуцію і стимулювання збуту відносно високі. Найчастіше, коли компанія виходить з новим продуктом на ринок, то ставиться завдання домогтися його визнання не тільки кінцевими споживачами, а й торговельними підприємствами. Щоб стимулювати продажі підприємство-виробник вводить торгові знижки, відшкодовує дистриб'юторам витрати на рекламу і мерчандайзинг.

Стадія зростання дає збільшення прибутку, так як відношення обсягу продажів до витрат на дистрибуцію збільшується, а вартість виробництва одиниці продукції знижується. На цій стадії необхідний аналіз для вибору одного з альтернативних варіантів: зростання витрат на удосконалення товару і стимулювання збуту з метою збільшення частки ринку або стабілізація витрат і отримання максимального прибутку. На стадіях насичення і спаду особливі вимоги пред'являються до управлінського обліку в відношення розрахунку точної собівартості продукції для того, щоб підвищити впевненість при загостренні цінової конкуренції. У зв'язку з цим збільшуються витрати, пов'язані із застосуванням ресурсномістких облікових інструментів. Цінова конкуренція вимагає додаткових витрат на рекламу, на дослідження і розробки з метою поліпшення функціональних характеристик продукту.

Облік витрат і пов'язаних з ними прибутків на окремий продукт в часі дозволяє приймати більш обґрунтовані управлінські рішення щодо як цього продукту, так і аналогічних. Можна скласти бюджет життєвого циклу товарів (робіт, послуг), який використовується як при оперативному плануванні і бюджетуванні, так і при аналізі маржинальної прибутку, отриманої від реалізації даного виду продукції (робіт і послуг). Бюджетування за стадіями життєвого циклу продукту служить найважливішим джерелом інформації для ціноутворення.

приклад 6.8

Компанія "Мережі" розробляє новий програмний продукт для мобільних телефонних мереж. Життєвий цикл прогнозується рівний п'яти рокам. Бюджетні витрати по стадіях життєвого циклу мають різний склад і суму. Перший і другий роки пов'язані з НДР і становлять 600 000 тис. Руб. Прогнозна калькуляція на наступні роки дана в табл. 6.13.

Таблиця 6.13

Прогнозна калькуляція програмного продукту З за три роки (2003-2005)

показник

Загальні витрати, тис. Руб.

Витрати на програму, тис. Руб.

Витрати на НДР, тис. Руб.

0

0

Виробничі витрати

90 000

30

маркетингові витрати

70 000

20

Витрати на дистрибуцію

40 000

16

Витрати на надання сервісних послуг споживачам

70 000

30

Розрахунок витрат проводиться за наступним алгоритмом: до загальних витрат додаються питомі змінні витрати, помножені на прогнозований обсяг продажів. Розрахунок може проводитися але кожному році життєвого циклу, але стадіях життєвого циклу або але однорідної сукупності доходів та витрат за ряд ліг. У нашому прикладі використовується останній варіант. За перші два роки плануються тільки загальні витрати на наукові дослідження і проектування продукту в сумі 600 млн руб. На наступні три роки плануються виробничі, маркетингові, комерційні і сервісні витрати.

Бюджет доходів і витрат на життєвий цикл складається для того, щоб визначити окупність витрат на наукові дослідження і розробки перших двох років. Однак менеджмент отримає кращу інформацію для управління діяльністю, якщо розрахунок буде складено з використанням аналізу "що буде, якщо?". Така практика поширена і в періодичному бюджетуванні з назвою "складання бюджетів за сценаріями". План продажів в натуральному вираженні і прогнозна ціна не можуть бути гарантовані через нестабільність ринку. Тому сценарії складають з різними варіантами цін або обсягів продажів. Також цей інструмент управлінського обліку широко використовується при виборі з альтернативних варіантів одного з продуктів для виробництва або для ранжирування продуктів у виробничій програмі.

Приклад 6.8 (закінчення)

Продовжимо приклад з продуктом компанії "Мережі" і сформуємо прогнозну калькуляцію програмного продукту на його життєвий цикл за чотирма варіантами обсягів продажів в натуральному вираженні (табл. 6.14).

Варіанти обсягів продажів: варіант 1 - 6000 од .; варіант 2 - 7000 од .; варіант 3 - 5300 од .; варіант 4 - 3000 од.

Таблиця 6.14

Прогнозна калькуляція собівартості на життєвий цикл програмного продукту З але сценаріями

показник

Варіант 1

Варіант 2

варіант 3

варіант 4

Витрати на НДР, тис. Руб.

600 000

600 000

159 000

600 000

Виробничі витрати, тис. Руб.

270 000

300 000

249 000

180 000

Маркетингові витрати, тис. Руб.

190 000

210 000

176 000

130 000

Витрати на дистрибуцію, тис. Руб.

136 000

152 000

124 800

88 000

Витрати на надання сервісних послуг споживачам, тис. Руб.

250 000

280 000

229 000

160 000

Разом витрат по життєвому циклу продукту, тис. Руб.

1 446 000

1 542 000

937 800

1 158 000

Прибуток від продажів по життєвому циклу продукту, тис. Руб.

954 000

908 000

1 447 200

642 000

Отже, необхідність калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукту визначається такими моментами:

  • • потребою стратегічного управління асортиментом і ціноутворенням;
  • • потребою визначення рентабельності виробництва продукту за прогнозований період;
  • • потребою вирішення питань залучення фінансування (наприклад, довгострокових кредитів).

Калькулювання за стадіями життєвого циклу має області перетину з функціонально-вартісним аналізом, Тагет-костинг, АВС-костинг.

 
<<   ЗМІСТ   >>