Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Новітні системи калькулювання собівартості (ABC-костинг, калькулювання за стадіями життєвого циклу, Тагет-костинг, кайдзен-костинг)

Причини поширення

У 1980-х рр. теорія і практика калькулювання отримали потужний імпульс розвитку: з'явилися принципово нові системи і методи, розширився спектр показників собівартості і, отже, об'єктів калькулювання. У стратегічному управлінні стали застосовувати інформацію про собівартості бізнес-процесів і складових їх операцій, собівартість каналів дистрибуції, собівартість за стадіями життєвого циклу і за весь життєвий цикл продукту. Традиційні калькуляційні системи (позамовному калькулювання, попередільний калькулювання, стандарт костинг, директ-костинг) продовжують функціонувати, але їх можливості не можуть в повній мірі задовольнити вимоги управління підприємством в умовах, що змінилися. У чому власне полягають зміни і як це вплинуло на розвиток калькулювання показується в табл. 6.10.

Таблиця 6.10

Фактори, що вплинули на розвиток калькулювання в останній чверті XX ст.

Характеристика змін бізнес- середовища і вимог до калькулювання собівартості

Вплив на розвиток калькулювання собівартості і прибутку

Підвищилася ступінь невизначеності бізнес-середовища і слідом за цим зросли ризики господарювання. Посилилася ступінь інтенсивності конкуренції. Прискорилося поява нових продуктів і технологій. Для зниження ризиків господарюючі суб'єкти стали диверсифікувати виробництво, здійснювати кілька видів діяльності. Всі ці фактори призвели до необхідності зосередження уваги на управлінні асортиментом продуктів, виборі видів діяльності. Для обґрунтування вибору потрібна інформація про максимально точної індивідуальної собівартості

Відбувається підвищення вимог до надійності показника собівартості, яка, як відомо, багато в чому залежить від застосовуваних методів розподілу непрямих витрат

Скоротився життєвий цикл продуктів. Функціонуючи в конкурентному середовищі, господарюючий суб'єкт змушений проводити збалансований набір продуктів, що включають як високорентабельні продукти на стадії зрілості, так і низько рентабельні на стадії зростання. Тобто з'явилася необхідність в розрахунку собівартості життєвого циклу продуктів з метою стратегічного управління асортиментом і стратегічного ціноутворення

Як наслідок скорочення життєвого циклу продуктів з'явилася можливість врахувати витрати за звітний період, що дорівнює життєвому циклу - вводяться нові об'єкти калькулювання собівартості; відбувається зміщення тимчасового вектора з минулого на майбутнє

З'являються або набувають поширення нові системи управління

Нові системи виробництва і управління також породжують зміни в теорії та практиці калькулювання

Для підтримки стратегії "Лідерство по витратах" отримує розвиток система управління "точно в термін". Потрібно специфічна система обліку витрат

Створюється система калькулювання за останньою операції (endpoint costing, backflush costing, delayed costing)

Поряд з функціонально-вартісним аналізом, спрямованим на вдосконалення конструкцій виробів за рахунок скорочення непотрібних функцій, отримує розвиток реінжиніринг бізнес-процесів, спрямований на скорочення непотрібних операцій процесів

Починає активно розвиватися система "АВС-костинг" [1] , що забезпечує реінжиніринг бізнес-процесів інформацією про собівартість операцій

Стратегія диференціації призводить до зміщення акценту на науково-дослідні роботи та інноваційні розробки. При поєднанні конкурентних стратегії диференціації і лідерства по іздержкамх потрібне нове інформаційне забезпечення управління

Отримує розвиток в стратегічному управлінському обліку система калькулювання прогнозної собівартості по заданих параметрах "Тагет-костинг" (target costing). В оперативному обліку вона додається системою калькулювання на основі постійного вдосконалення "кайдзен-костинг"

Отже, перераховані чинники в останній чверті XX ст. привели до створення або широкому поширенню в практиці роботи підприємств наступних систем калькулювання: ABC-костинг, Тагет-костинг, кайдзен-костинг, калькулювання за останньою операції, калькулювання за стадіями життєвого циклу. Вони доповнюють можливості традиційних методів, діють в поєднанні з ними для забезпечення переваг і ключових факторів успіху господарюючого суб'єкта в конкурентній боротьбі.

  • [1] Строго кажучи, системи калькулювання ABC-костинг і тагет- костинг створені раніше розглянутого періоду, проте до певного часу поширення в практичній діяльності вони нс мали.
 
<<   ЗМІСТ   >>