Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Системи обліку витрат і калькулювання собівартості за відхиленнями

У гл. 1 розглядалися цільові моделі управління, серед них управління за відхиленнями, який організовується з метою відновлення нормального ходу виробничого процесу при появі відхилень. У відповідності з основними принципами цієї моделі керуючий вплив, по-перше, потрібно тільки при виникненні відхилення від запланованого процесу діяльності або очікуванні цього відхилення. По-друге, втручання керівника відбувається лише при значній величині відхилень, виправлення незначних відхилень здійснюється силами самих виконавців. Тому до управлінського обліку пред'являються вимоги виявлення (або фіксації) відхилень, адресності інформації про відхилення і можливості сортування відхилень за ступенем значущості.

Управління за відхиленнями забезпечується системами обліку витрат і калькулювання собівартості за відхиленнями ( "стандарт-костинг" і нормативний облік витрат). Слід виділити дві принципові моделі організації обліку за відхиленнями. Перша, характерна для стандарт-костинг, передбачає обчислення і подальший аналіз відхилень в кінці встановленого звітного періоду. Відхилення обліковуються на спеціальних субрахунках в розрізі спожитих ресурсів і факторів; вони зазвичай не капіталізуються, тобто до виробничої собівартості продукції не включаються. Процедури системи стандарт-костинг поєднуються з бюджетуванням в тій його частині, яка пов'язана з побудовою та аналізом гнучких бюджетів - відбувається виявлення відхилень за факторами. Зазвичай визначаються впливу чинників цін та ефективності використання ресурсів.

Друга модель характерна для вітчизняного нормативного обліку: вона побудована на принципі виділення в системі поточного обліку даних про витрати за нормами і відхиленнями від норм, з одночасним підрозділом відхилень з причин їх викликали. Відхилення оформляються сигнальними первинними документами, які передаються фахівцям і менеджерам, здатним нейтралізувати негативні наслідки.

Інформація, що генерується калькуляційними системами "стандарт-костинг" і "нормативний облік витрат", має широкий спектр застосування в управлінні. Своєчасна фіксація відхилень і їх аналіз з метою виявлення причин виникнення служить орієнтиром для керівників різного рангу при прийнятті управлінських рішень. Розробники бюджетів, технологи, нормувальники, учасники управління по центрам відповідальності, менеджери, що відповідають за мотивацію, - ось неповний перелік користувачів даних систем.

Стандарт-костинг та нормативний облік мають одне джерело. На початку XX ст. в нашій країні були опубліковані переклади робіт одного з родоначальників стандарт-костинг Д. Ч. Гаррісона [1] . Вони дали поштовх розвитку нормативного обліку витрат. Особливості планової економіки в порівнянні з ринковою привели до появи деяких відмінностей, проте в основі своїй - це паралельні, а не альтернативні системи калькулювання.

Порівняємо системи нормативного обліку і стандарт костинга в табл. 6.5. Їм притаманні як загальні, так і відмінні риси.

Таблиця 6.5

Спільні та відмінні риси систем нормативного обліку витрат і стандарт-костинг

показник

Характерно для нормативного обліку

Характерно для стандарт- костинг

В основу систем покладені нормативи (стандарти)

Так

Так

Виявлення відхилень через механізм сигнального документування

Так

Чи не характерно

Використання широкого спектра бухгалтерських рахунків для обліку відхилень за видами відхилень і причин

Чи не характерно

Так [2]

Обмежена кількість рахунків для обліку відхилень

Так [3]

Чи не характерно

Декапіталізація відхилень як в управлінському, так і в фінансовому обліку (широкий вибір альтернатив)

немає

Так

Обмежена законодавством можливість віднесення відхилень до періодичних витрат у фінансовому обліку

Так

немає

На вході системи калькулируется нормативна (стандартна) собівартість

Так

Так

На виході системи калькулируется фактична собівартість

Так

Чи не характерно

Використання для оперативного управління

Так

Так

Використання для бюджетування

Так

Так

Використання для мотивації персоналу

Так

Так

Отже, незважаючи на видиму однорідність завдань, нормативний облік і стандарт-костинг розрізняються кінцевим продуктом: якщо у нормативного обліку кінцевий продукт - це фактична собівартість продукції і інформація про відхилення, то у стандарт-костинг - це нормативна собівартість і відхилення за видами витрат в розрізі факторів і центрів відповідальності. Методика сигнального документування відхилень від норм витрат (ефективний спосіб з точки зору оперативного управління) характерна для системи нормативного обліку. У стандарт-костинге інформація про відхилення формується на спеціальних субрахунках із заданою періодичністю.

Популярність цих систем пояснюється тим, що з точки зору оперативного управління недоцільно формування в обліку вичерпної картини ходу виробництва, постачання і продажів на кожен момент часу. Повсякденний аналіз таких звітів зайняв би у менеджерів занадто багато часу на шкоду часу виконання інших функцій. Тому від управлінського обліку потрібно така його організація, щоб в першу чергу формувалися дані, які сигналізують про відхилення від планової моделі бізнес-процесу. У цьому випадку дані краще відкладуться в пам'яті, облік допоможе концентрації уваги менеджерів на головних моментах і сприятиме прийняттю тих чи інших рішень по ліквідації неузгодженостей з наміченої моделлю бізнес-процесу і організації попереджувальних заходів.

  • [1] Якщо звернутися до історії бухгалтерського обліку, то винахід обліку витрат на основі норм належить російському практику Е. Е. Фельдгаузеном. У 1899 р в результаті пошуку способу обчислення прибутку, очищеної від випадкових коливань, він пропонує нормальну звітність - метод, що включає облік витрат і складання звітності за нормами, споріднений стандарт-костинг та нормативному обліку витрат. Публікація була висміяна професором Єзерським (Єзерський Ф. В. Бібліографія. Нормальна заводська-фабрична звітність Едуарда Фельдгаузена. М., 1899), метод визнаний шкідливим і не отримав розвитку. Кількома роками потому Д. Ч. Гаррісоном на основі аналогічних принципів була створена система "стандарт-костс".
  • [2] Використовуються рахунки відхилень фактичних витрат від нормативних за видами витрат в розрізі причин (наприклад, відхилення за матеріалами - фактор норм, фактор цін) і за операціями бізнес-процесів.
  • [3] У фінансовому обліку передбачені такі рахунки відхилень фактичних витрат від нормативних при виробництві продукції та оцінки запасів: 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", 28 "Брак у виробництві" і 40 "Випуск продукції". В управлінському обліку практика виділення рахунків для обліку відхилень за видами витрат і з причин виникнення відхилень ще незначна. Повсюдно поширений тільки рахунок 28 "Брак у виробництві", ймовірно, через ситуацію, в XX в. традиції виробничого обліку, закріпленої нормативними документами.
 
<<   ЗМІСТ   >>