Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Калькулювання собівартості в управлінні

Звернемося до історії питання про роль калькулювання собівартості в управлінні. На початку XX ст. виділялися в основному три функції калькулювання. Так, Дж. Л. Никольсон і Дж. Рорбах помічають, що "... було б помилкою обмежуватися тільки питаннями визначення собівартості". Поряд з прямою функцією калькуляційної системи, на їхню думку, повинна виконуватися допоміжна функція - "доставлення відомостей, необхідних для організації цехів підприємства в особливі облікові одиниці. Крім того, калькуляційна система дозволяє виявити і усувати дефекти організації виробництва, направляти роботу заводських відділень і цехів в відповідно до виробничого плану, основним завданням якого є забезпечити правильний рух виробничого процесу " [1] . В. І. Стоцький визначав призначення калькуляції в трьох напрямках: "контроль виробництва на окремих його ланках і облік результатів госпрозрахунку окремих цехів; облік і оцінка загальних результатів діяльності всього підприємства; облік поточних фінансових результатів - розміру прибутку і збитку на одиницю виробу" [2 ][2] . Будучи противником формального підходу до калькулювання, він застерігав від фетишизму цифрових розрахунків і безпосередніх методів обчислення собівартості. Він звертав увагу на той факт, що складання калькуляцій окремих видів виробів пов'язане зі значним обсягом робіт. І виконання цієї роботи знаходить своє виправдання тільки за умови використання складених калькуляцій в управлінні підприємством.

Систематизувавши погляди Н. А. Блатова на області застосування інформації про собівартість, можна побачити їх актуальність: 1) вивчення всіх факторів технічного і економічного характеру, які створюють фактичну собівартість продукції на даному підприємстві за певний період; 2) систематичний контроль за зниженням собівартості; 3) отримання всіх необхідних даних для планування завдань по собівартості; 4) отримання даних для встановлення цін; 5) визначення виробничих і фінансових результатів госпрозрахункових бригад, цехів і підприємства в цілому; 6) виявлення і ліквідація "вузьких місць" в управлінні підприємством та організації виробничого процесу. У сучасному управлінському обліку концепція "різні витрати для різних цілей" проявляється особливо яскраво. Характеризуючи практичну сторону класифікації витрат, Ч. Т. Хорнгрен образно зауважує, що "один і той же черевик не може бути всім впору" [3] .

Розглянемо приклади області застосування інформації про собівартість:

  • • узагальнюючі показники собівартості незавершеного виробництва, собівартість готової і проданої продукції використовуються у фінансовому обліку при складанні балансу і звіту про прибутки і збитки відповідно; в управлінському обліку - при формуванні фінансових бюджетів;
  • • питомі показники собівартості продукції необхідні при управлінні асортиментом і ціноутворенням. Причому, для оперативних рішень в собівартість доцільно включати лише змінні витрати, а для стратегічних - використовувати повну собівартість одиниці продукції, робіт і послуг;
  • • для обґрунтування рішень з управління асортиментом при наявності лімітує фактора на основі інформації про собівартість розраховуються специфічні питомі показники маржинального прибутку. Наприклад, при недоліки потужностей певного найменування розраховується маржинальний прибуток однієї години роботи обладнання; при наявності дефіцитного матеріалу, споживаного в різних пропорціях для виробництва спектра продуктів, - маржинальний прибуток 1 кг матеріалу;
  • • для стратегічних рішень з управління асортиментом актуальні показники собівартості продукту в цілому за його життєвий цикл і за стадіями життєвого циклу.

  • [1] Никольсон Дж. Л., Рорбах Дж. Основи калькуляції: пров. з англ. М .: Економічне життя, 1926. С. 9.
  • [2] Стоцький В. І. Основи калькуляції та економічного аналізу собівартості. Л .: Державне соціально-економічне видавництво, 1934. С. 198.
  • [3] Homgren Ch "Foster G., Datar S. Cost accounting: a managerial emphasis. 10th ed "2000. P. 11.
 
<<   ЗМІСТ   >>