Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи розподілу непрямих витрат

Цілі і критерії розподілу непрямих витрат

Характерні ознаки та приклади непрямих витрат розглянуті в параграфі 3.2. Ще раз нагадаємо, що їх частка в собівартості продукції, як правило, велика і має тенденцію до зростання. Тому вибір їх методу розподілу позначається на якості показника собівартості з метою підготовки релевантної інформації для прийняття управлінських рішень щодо ціноутворення і асортиментної політики, на довірі персоналу до оцінки їх діяльності і потім на ефективності мотивації та нейтралізації можливих конфліктів. Результати розподілу непрямих витрат використовуються для уточнення нормативів, обґрунтування управління бізнес-процесами за операціями (activity based management - ABM), вибору каналів дистрибуції та ін.

Для скорочення витрат на ведення обліку при виборі методу розподілу витрат потрібно прагнути до задоволення всіх цілей і завдань. Якщо ж цього неможливо досягти, то вибирається пріоритетна мета, виходячи з якої в загальній обліковій політиці підприємства фіксується метод розподілу непрямих витрат, що задовольняє потреби фінансового та управлінського обліку. Але все ж рекомендуємо більш гнучку політику, що передбачає варіативність методів для обґрунтування різних управлінських рішень.

При виборі інструментів розподілу витрат потрібно враховувати причинно-наслідковий критерій, тобто повинна

бути зрозуміла зв'язок об'єкта з розподілюваними на нього витратами. Наприклад, витрати на митне оформлення експортних продажів логічно розподіляти пропорційно кількості митних комплектів на ту чи іншу продукцію; витрати, пов'язані з просуванням брендів, повинні бути віднесені на види продуктів з великим обсягом продажів. На жаль, на практиці частіше керуються критерієм мінімізації витрат на виконання облікових процедур. Тому при розрахунку повної собівартості продукту митні та маркетингові витрати фахівець розподілить пропорційно одній базі, наприклад заробітній платі виробничих робітників. Погодьтеся, важко знайти причинно-наслідковий зв'язок цих витрат з роботою робочого у верстата. Виконуючи курсову або дипломну роботу, розгляньте і альтернативні підходи до вибору критерію розподілу витрат, наприклад "справедливе вплив на результат". Даний підхід є менш традиційний, проте його дотримуються відомі фахівці. Я. В. Соколов відзначає оригінальність методики О. Р. Шнутенхаузе, який вважав, що при розподілі непрямих витрат слід керуватися правилом: чим вище очікувана прибуток від реалізації предмета, тим більше на пего падає постійних витрат (Соколов, 2000). Ч. Т. Хорнгрен і Дж. Фостер пов'язують критерії розподілом заробітної плати менеджерів корпоративного рівня з рентабельністю підрозділів, що входять в холдинг, вони вважають, що рентабельне підрозділ має велику платоспроможність до покриття корпоративних витрат (1995).

Основи процесу розподілу непрямих витрат

Головними елементами процесу розподілу є група непрямих витрат (те, що ми розподіляємо), калькуляційний об'єкт (на що розподіляються витрати), база розподілу (пропорційно чому ми розподіляємо витрати). Базу розподілу також називають ставкою непрямих витрат, а в системі ABC-костинг (далі АВС) - драйвером витрат або носієм витрат.

Можна виділити наступні кроки в процесі розподілу непрямих витрат.

  • 1. Вибирається калькуляційна система, в якій буде здійснюватися розподіл витрат: традиційна з одноступінчастим розподілом витрат або АВС-костинг з багатоступеневим розподілом витрат.
  • 2. Вибираються групи розподіляються витрат. Наприклад, загальновиробничі витрати в розрізі підрозділів, загальногосподарські витрати в цілому по підприємству або в розрізі відділів.
  • 3. Організовується облік на рахунках бухгалтерського обліку або позасистемний збір витрат в розрізі обраних груп.
  • 4. Вибираються підсумкові і проміжні об'єкти калькулювання собівартості. Типовий приклад підсумкового об'єкта калькулювання - продукція. Проміжні об'єкти калькулювання - це операції бізнес-процесів. Вони застосовуються, якщо розподіл здійснюється за методом АВС.
  • 5. У разі традиційного розподілу непрямих витрат вибирається база розподілу, на підставі якої можна пов'язати групу витрат з об'єктом обліку витрат. Наприклад, широко поширена застаріла база - основна заробітна плата виробничих робітників.
  • 6. У разі вибору ABC-костинг вибираються драйвери витрат, індивідуальні для кожної групи непрямих витрат. Наприклад, для розподілу загальних комунальних витрат на відділи заводоуправління як драйвер виступить площа в квадратних метрах.
  • 7. Здійснюється розрахунок коефіцієнтів розподілу.
  • 8. Здійснюється розподіл непрямих витрат по вибраних об'єктів.

Виходячи з цілей і критеріїв розподілу і перерозподілу витрат потрібно проаналізувати альтернативні варіанти і прийняти рішення щодо вибору методу, об'єктів, груп і баз розподілу витрат. Наприклад, використовувати чи єдину або складову групу витрат, тобто деталізовану по аналітичних статей витрат або підгрупах змінних і постійних витрат.

Існують специфічні методики непрямого розподілу сировини і основних матеріалів при їх комплексної переробки (наприклад, на молочних комбінатах з єдиного сировини отримують в точці розділу знежирене молоко і вершки), зустрічних послуг допоміжних виробництв. Витрати на сировину і матеріали розподіляються непрямим шляхом пропорційно нормативному витраті, коефіцієнтним і іншими способами.

приклад 4.3

На підприємстві випускається два види продукції: "А-08" і "Б-76". Групою розподіляються витрат виступає фактичні витрати основних матеріалів. База розподілу - нормативні витрати матеріалів на випуск продукції. Вихідні дані наводяться в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Вихідні дані виробництва продукції А-08 і Б-76

Продукція

Фактичний випуск продукції, шт.

Норма витрати матеріалу на одиницю продукції, кг

Нормативні витрати матеріалів на випуск, кг

Фактичні витрати матеріалів на випуск, кг

"А-08"

500

15

7500

?

"Б-76"

1000

20

20 000

?

Разом

1500

27 500

24 750

База розподілу розраховується перемножением питомої норми витрат матеріалів на фактичний випуск продукції. Для продукту А-08 нормативні витрати дорівнює 7500 кг (15 × 500); для продукту Б-76 він дорівнює 20 000 кг (20 × 1000). Коефіцієнт розподілу дорівнює 0,9 (24 750: 27 500). Фактичні витрати матеріалів на виготовлення виробу А-08 = 7 500 × 0,9 = 6 750 (кг). За виробу Б-76 = 20 000 × 0,9 = 18 000 кг.

 
<<   ЗМІСТ   >>