Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Третє і четверте напрям розподілу витрат

Центри відповідальності виділяються на підприємствах з високим ступенем децентралізації управління. Їх типовий склад розглянуто в параграфі 1.2. Це - центри інвестицій, центри прибутку, центри доходів (або виручки), центри витрат. У контексті розподілу витрат нас цікавлять центри витрат і центри прибутку. Контрольовані з боку керівника центру витрат та центру прибутку витрати, як правило, прямо відносяться на ЦО. Але в ряді випадків доводиться розподіляти і непрямі загальнокорпоративні витрати.

Облік прямо відносяться витрат проводиться за процедурою, розглянутий раніше. Для цього в структурі бухгалтерського рахунку виділяються спеціальні позиції, що дозволяють групувати дані по центрам відповідальності. На рис. 4.2 показаний приклад такої структури рахунку.

Структура рахунків обліку виробничих витрат

Мал. 4.2. Структура рахунків обліку виробничих витрат

На практиці можливі конфлікти в результаті розподілу загальнокорпоративних витрат на центри прибутку пропорційно єдиній базі розподілу. В якості такого "транспортера" виступає виручка або чисельність персоналу бізнес-одиниць. Часто зустрічаються ситуації, коли ці розподілені витрати не контролюються керівниками бізнес-одиниць, вони не мають на них вплив. Практично філії і дочірні підприємства сплачують корпоративний податок. Напрошується питання: якщо такого роду розподіл знижує довіру до системи мотивації персоналу, тоді навіщо ж його застосовують? У ряді випадків говорять, що такий податок необхідний для утримання корпоративного центру, для компенсування спільно споживаних корпоративних витрат на бухгалтерію, наукові дослідження і розробки, рекламу та ін. Іншою причиною називають потреби ціноутворення при складанні державних контрактів на основі повної собівартості. Але є і економічне пояснення - розподіл загальнокорпоративних витрат на центри прибутку сприяє одночасному досягненню двох цілей: збільшення прибутку і нарощування обсягів продажів. Відомо, що ці цілі можуть виступати як різноспрямовані. Наприклад, для збільшення обсягу продажів потрібні додаткові витрати на просування продукції, сервісне обслуговування, підвищення її якості. Додаткові витрати знижують прибуток. Який же механізм узгодження цих двох цілей? Для пояснення повернемося до класифікації витрат (параграф 3.2), а саме до групи "постійні витрати". Корпоративний податок по відношенню до обсягу діяльності бізнес-одиниць - це постійні додаткові витрати. І якщо нарощувати обсяги продажів, то частка цих витрат у собівартості кожної одиниці продукції буде знижуватися, що веде до підвищення їх питомої рентабельності і загального прибутку бізнес-одиниці.

Але все ж потрібно здійснювати пошук логічних взаємозв'язків загальнокорпоративних витрат з діяльністю бізнес-одиниць. Наприклад, їх можна пов'язати з тими послугами, які надає корпоративний центр філіям та дочірнім підприємствам. На такі послуги розраховуються трансфертні ціни, які й будуть базою розподілу загальногосподарських витрат.

Розподіл і перерозподіл витрат - це трудомісткі розрахунки, крім того вони часто пов'язані з високим ступенем умовності отриманих результатів. Причому, спостерігається досить тісна залежність: більш висока точність розрахунків вимагає застосування більш витратною технології. Різноманіття точок непрямого розподілу витрат і способів розподілу викликає не тільки проблему вибору облікової методології, а й питання: чи потрібна фактична собівартість того чи іншого об'єкта, наскільки точну собівартість ви хочете використовувати для вибору продуктової програми, ціноутворення та ін.? У будь-якому випадку при аналізі альтернативних варіантів слід, по-перше, з'ясувати цілі розподілу і перерозподілу витрат; по-друге, застосувати тест ефективності. Тобто зіставити витрати на технологію з більш точним результатом і очікуваний ефект від її застосування.

 
<<   ЗМІСТ   >>