Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • напрямки і завдання розподілу витрат;
 • • методи розподілу витрат;
 • • про варіативності отриманих результатів та їх залежності від припущень і застосовуваних методів;
 • • важливість правильного розподілу витрат для подальшого використання в системах, методиках і процедурах управлінського обліку;

вміти

 • • виділяти групи непрямих витрат і бази розподілу при традиційному методі розподілу;
 • • оцінювати вигоди і потенційні проблеми застосування АВС-костинг (АВС-методу) для розподілу непрямих витрат;
 • • виділяти проміжні об'єкти калькулювання та драйвери витрат при АВС-метод;
 • • обґрунтовувати вибір методу розподілу витрат на змінні і постійні, а також основного чинника, що впливає на поведінку витрат;

володіти

 • • навичками розмежування витрат між місцями виникнення основного і допоміжного виробництва;
 • • традиційної процедурою непрямого розподілу витрат з використанням обраних баз розподілу;
 • • процедурою ABC-методу з використанням обраних драйверів витрат;
 • • процедурами аналізу поведінки витрат в залежності від обраного фактора.

Розподіл витрат за місцями виникнення, об'єктами калькулювання і центрам відповідальності

У будь-якій організації необхідно розподіляти витрати за періодами, місцями виникнення, об'єктами калькулювання собівартості - продукції, послуг, процесів; в разі організації управління але центрам відповідальності - між центрами відповідальності; в комплексних виробництвах - між основною та супутньою продукцією і т.д. В кінці звітного періоду в процесі зведеного обліку витрат відбувається їх перерозподіл між перерахованими об'єктами. Так, якщо на підприємстві функціонують цехи допоміжного виробництва, то собівартість їхніх послуг потрібно перерозподілити на інші місця виникнення витрат, причому проблематично оцінювати витрати зустрічних послуг допоміжних виробництв.

Напрямки розподілу і перерозподілу витрат

Основними напрямками непрямого розподілу і перерозподілу витрат є:

 • 1) розподіл і перерозподіл витрат у ході виконання наскрізного бізнес-процесу;
 • 2) розподіл витрат між періодами;
 • 3) виділення контрольованих витрат центрами відповідальності і розподіл їх за центрами витрат і центрами прибутку;
 • 4) розподіл загальнокорпоративних витрат на центри прибутку.

З першим напрямком мають справу в своїй роботі працівники більшості бухгалтерій. Воно саме трудомістке. Місця виникнення витрат є об'єктом обліку витрат. Результати виконання процедури першого напряму є як загальні показники собівартості (незавершеного виробництва, готової продукції, проданої продукції), так і питомі показники - собівартість продукції, робіт і послуг. Завдання їх формування пов'язані з формуванням бухгалтерської фінансової та управлінської звітності, управлінням витратами, управлінням асортиментом, ціноутворенням та ін.

Другий напрямок пов'язаний з вибором облікової політики щодо деяких витрат, таких як загальногосподарські витрати, що резервуються витрати на ремонт, науково-дослідні витрати та ін. В книзі пояснюється ефект впливу на фінансовий результат і величину оборотних активів компанії однієї групи - загальногосподарських витрат. Ставиться питання: включати їх до собівартості продукції, робіт і послуг або одноразово списувати на зменшення прибутку звітного періоду? Якщо загальногосподарські витрати віднести до витрат на продукт, то буде вирішуватися завдання формування повної собівартості, що актуально для стратегічних рішень з управління асортиментом, аутсорсингу і ін. Вирішується задача управління центрами відповідальності (виділено в четвертий напрям). Слід мати на увазі, що результат вибору позначиться на показниках прибутку і запасів в балансі.

Третє і четверте напрям розподілу витрат актуально для компаній з високим ступенем децентралізації управління на основі центрів відповідальності. Їх основні завдання пов'язані питаннями управління витратами (третій напрямок), так і з вирішенням проблем агентських відносин і мотивації співробітників компанії (третє і четверте напрям).

 
<<   ЗМІСТ   >>