Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Психологія і етика ділового спілкування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Службовий етикет

Справа, якою займається ділова людина, - це його своєрідна служба. Тільки це не служба, присвячена незримим і абстрактним суспільним ідеалам, а служба справі. На цій службі він спілкується з колегами, партнерами, підлеглими, і таке спілкування має свої позиції, свої правила, свій етикет.

Етикет в широкому сенсі слова є звід правил і приписів, що визначають відносини між людьми. Службовий етикет - це норми службового спілкування. Для даної системи правил доречним буде все, що прийнято в суспільстві, за винятком, зрозуміло, тих особливостей спілкування і поведінки, які пов'язані з дозвіллям, культурою відпочинку. В основі етикету службового спілкування лежать прагматичні норми ділової комунікації, імперативи управління і самоврядування.

У результаті вивчення матеріалу даної глави студент або зацікавлений читач повинен:

  • - Знати принципи і правила ділової етики та етикету;
  • - Вміти встановлювати позитивний контакт з діловими партнерами, дотримуючись вимог службового етикету і дипломатичного протоколу;
  • - Володіти навичками гідної поведінки в різноманітних ситуаціях ділового спілкування.

Ділова етика та етикет

Характеристика понять "ділова етика" і "етикет"

Ділове спілкування - це складний багатоплановий процес розвитку контактів між людьми в службовій сфері. Його учасники виступають в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети, конкретних завдань. Специфікою є регламент - підпорядкування встановленим обмеженням, які визначені національними і культурними традиціями, професійними та етичними принципами.

Відомі "писані" і "неписані" норми у тій чи іншій ситуації офіційного контакту. Прийнятий порядок і форми поводження на службі називається діловим етикетом.

Діловий етикет - це певні правила поведінки людей в галузі бізнесу та ділових контактів. Він визначає взаємини між начальником і підлеглим, між співробітниками компанії і клієнтами, а також включає в себе правила ведення ділової переписки, вміння вести телефонні переговори і обмінюватися візитними картками, ритуали, манери поведінки, мистецтво ведення ділових переговорів і торгів, культуру забезпечення реклами, презентацій і т.д.

Його основна функція - формування правил, сприяють порозумінню людей. Другою за значенням є функція зручності, тобто доцільність і практичність.

Етика й етикет ділових відносин та підприємництва були об'єктом дослідження ще в найдавніші часи. Мабуть, вперше до цієї проблеми звернувся великий давньогрецький філософ Аристотель. У своєму трактаті "Етика Нікомаха" він писав про моральні засади прибутку, торгів, лихварства. Його міркування про справедливу ціну можуть розглядатися як своєрідне повчання для підприємців.

Основи сучасного вітчизняного ділового етикету фактично були закладені в 1720 р "Генеральним регламентом" Петра I і зберігають свою актуальність дотепер.

Сьогодні діловий етикет включає в себе:

  • - Норми, що діють у сфері спілкування між рівними за статусом членами колективу (горизонтальний зріз);
  • - Настанови, що визначають характер контакту керівника і підлеглого (вертикальний зріз).

Діловий етикет - це ази бізнесу, і якщо ділової людина не освоїв їх, то його справа, як правило, грунтується на "дурних інстинктах": урвати, обдурити, схитрувати, злукавити. Серйозний бізнесмен швидше понесе збиток, ніж порушить діловий етикет. Після збитку завжди можна домогтися прибутку, але після втрати реноме відновити його вдається не завжди.

 
<<   ЗМІСТ   >>